Bidragansökan för föreningar

Allmänt

Fritidsnämnden beviljar bidrag för verksamhet som berör barn, unga, kultur, motion, idrott, förebyggande verksamhet, integrationsverksamhet och sysselsättning.

Bidrag kan sökas av registrerad förening och sammanslutningar som har verksamhet i Malax som riktar sig i huvudsak till malaxbor. Föreningen ska följa det som anges i föreningslagen och andra lagar samt föreningens stadgar. I en förening med flera sektioner/arbetsgrupper söks bidrag gemensamt via huvudföreningen.

Bidrag beviljas inte utan särskilda skäl till föreningar eller sammanslutningar som ännu inte varit verksamma i minst ett helt verksamhetsår.

Kriterier som beaktas

Vid beviljandet av bidrag beaktas åtminstone följande kriterier:

  • I vilken omfattning verksamheten stöder och kompletterar kommunens verksamhet och strategiska målsättningar.
  • I vilken omfattning verksamheten bidrar till jämlikhet, delaktighet och invånarnas välfärd.
  • Kvaliteten och omfattningen av verksamheten.
  • Sökandes aktivitet, företagsamhet och egen finansiering.
  • Behovet av bidrag (den sökandes ekonomiska ställning).

Ansökan

Ansökningstiden är 15.3–14.4.2024. Vi ber er att läsa igenom våra bidragsprinciper (pdf) och kommunstrategi (pdf) innan ni fyller i ansökan. Ansökningarna kan lämnas in endast via de elektroniska blanketterna och enbart under den angivna ansökningstiden.

Bidragsansökan 2024, barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsansökan 2024, motion, idrott och simskola

Bidragsansökan 2024, kulturverksamhet och evenemang

Bidragsansökan 2024, förebyggande verksamhet

Ann-Christine Holtti
Välfärdschef
Fritid och kultur
Senast uppdaterad: 15.03.2024 08:11