Tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen www.malax.fi och har gjorts upp den 2 juni 2023. Utlåtandet är baserat på egen bedömning.

Nuvarande version av Malax kommuns webbplats publicerades år 2023. Webbplatsen omfattas av Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. Webbplatsen ska uppfylla kravnivåerna A och AA i kriteriesamlingen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

 

Webbplatsens tillgänglighet

I dag uppfyller webbplatsen till stor del tillgänglighetskraven och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten. Vårt mål är att erbjuda användarna tillgängliga webbtjänster och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla tjänsternas tillgänglighet. Vi utbildar personalen att producera innehåll på ett tillgängligt sätt.

Observerade brister

 • Dokument (pdf, Word, Excel och Powerpoint).

  - Alla dokument på vår webbplats är för tillfället inte tillgängliga. Vi jobbar med att åtgärda detta.

 • Alla bilder har inte ALT-texter.

 • Otydliga länkar och texter (bildlänkar, bilder).

  - På några sidor har vi använt länkar vars syfte inte framgår av länktexten. Syftet med länkarna ska göras tydligare och onödiga länkar ska tas bort.

 • Bristande rubriker till inbäddade videor.

 • Begripligt och tydligt språk.

  - Vi försöker använda ett begripligt och tydligt språk på webbplatsen. Alla sidor uppfyller ännu inte detta. Texterna på webbplatsen ska omformas så att de blir tydligare.

Respons och kontaktinformation

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats? Berätta om dessa för oss så gör vi vårt bästa för att rätta till dem. Skicka din respons, fråga eller förbättringsförslag via e-post till adressen malax@malax.fi. Vi svarar dig inom 14 dagar.

 

Om du är inte är nöjd med vårt svar eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland och begära utredning av tillgängligheten. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur en anmälan ska lämnas och hur den behandlas.

 

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillgänglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi eller registratur.sodra@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
Postadress: PB 150, 13101 Tavastehus

Senast uppdaterad: 06.09.2023 09:02