Kungörelser

15.10.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 60/2018
15.10.2018 Närvårdare, deltidsarbete, socialavdelningen / Lähihoitaja, osa-aikatyö, sosiaaliosasto
15.10.2018 Närvårdare, heltidsarbete, socialavdelningen / Lähihoitaja, kokoaikatyö, sosiaaliosasto
10.10.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 59/2018
08.10.2018 Miljötillstånd för hållande av dikor, kalvar och tjurar i nytt djurstall / Ympäristölupa: emolehmien, hiehojen ja sonnien pitäminen uudessa emolehmärakennuksessa
05.10.2018 Muddring av en befintlig båthamn i Bockören, Petalax / Bockörenin venesataman ruoppaus Petolahdessa
02.10.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 58/2018
02.10.2018 Ansökan om marktäktstillstånd / maa-aineslupahakemus
01.10.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning september 2018/ Teknisen johtajan päätösluettelo syyskuu 2018
01.10.2018 Ekonomichefens beslutsförteckning augusti-september 2018 / Talouspäällikön päätösluettelo elo-syyskuu 2018
01.10.2018 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning, september 2018 / Hallintojohtajan päätösluettelo, syyskuu 2018
01.10.2018 Kommundirektörens beslutsförteckning / Kunnanjohtajan päätösluettelo, nr/nro 1-3/2018
28.09.2018 Kommundirektör / Kunnanjohtaja
24.09.2018 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 24.9.2018
03.09.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning augusti 2018/ Teknisen johtajan päätösluettelo elokuu 2018
09.07.2018 Bildningsdirektörens beslutsförteckning 1.1-30.6.2018/ Sivistysjohtajan päätösluettelo 1.1.-30.6.2018
02.07.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 06/2018
01.07.2018 Ekonomichefens beslutsförteckning maj-juni 2018 / Talouspäällikön päätösluettelo touko-kesäkuu 2018
01.06.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning maj 2018/ Teknisen johtajan päätösluettelo toukokuu 2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning-Teknisen johtajan päätösluettelo 1.1.-30.4.2018

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.