Kungörelser

26.03.2019 Detaljplan för Söderfjärdsbacken / Söderfjärdsbackenin asemakaava
25.03.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 15/2019
25.03.2019 Godkännande av en fiskeriekonomisk kontrollplan för muddring av Åminne Hamn / Åminnen sataman ruoppauksen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen
25.03.2019 Offert på skolskjutsar / Koulukuljetusten tarjouspyyntö
22.03.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 16/2019
21.03.2019 Handledare för utvecklingsstörda, vikarie / Kehitysvammaisten ohjaaja, sijainen
19.03.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 9/2019
19.03.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 10/2019
19.03.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 12/2019
19.03.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 14/2019
19.03.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 13/2019
18.03.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 8/2019
18.03.2019 Yttermalax skifteslag, protokoll fört vid ordinarie delägarstämma 2019
15.03.2019 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 21.3.2019
13.03.2019 Uppbåd / Kutsunnat 2019
12.03.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 7/2019
12.03.2019 Övermalax skifteslag, ordinarie årsstämma / varsinainen vuosikokous 28.3.2019
07.03.2019 Över- och Yttermalax Gemensamma Samfälligheter, ordinarie årsstämma / varsinainen vuosikokous 26.3.2019
01.03.2019 Yttermalax bys skifteslag, kallelse till ordinarie delägarstämma / kutsu osakaskunnan varsinaiseen kokoukseen 13.3.2019
26.02.2019 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 27.2.2019

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.