Kungörelser

21.02.2019 Tillstånd att lämna urbruktagen underjordisk oljecistern i marken / Lupa jättää käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö maahan
19.02.2019 Aktuell planläggningsöversikt / Kaavoituskatsaus 31.12.2018
18.02.2019 Direktören för Malax Vattens beslut/Maalahden Veden johtajan päätös 2/2019
18.02.2019 Ekonomichefens beslut / Talouspäällikön päätös 4/2019
15.02.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 5/2019
13.02.2019 Miljötillstånd / Ympäristölupa, Ab WestFarm Oy
08.02.2019 Beslut enligt vattenlagen - muddring av befintlig båthamn i Bockören i Petalax / Vesilain mukainen päätös - Bockörenin venesataman ruoppaus Petolahdessa
08.02.2019 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 7.2.2019
05.02.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 4/2019
04.02.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/Teknisen johtajan päätösluettelo 1/2019
04.02.2019 Förslag till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för muddring och utfyllnad av vattenområde i Åminne hamn/Åminnen sataman ruoppauksen ja vesialueen täyttämisen kalataloudellinen tarkkailuohjelma
04.02.2019 Ekonomichefens beslut / Talouspäällikön päätös 3/2019
31.01.2019 Vattenlagsenlig tillståndsansökan, Åminne Hamn r.f / Vesilain mukainen lupahekemus, Åminne Hamn ry.
31.01.2019 Disponentens beslutsförteckning januari/Isännöitsijän päätösluettelo tammikuu
28.01.2019 Beslut enligt vattenlagen / Vesilain mukainen päätös
18.01.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning december 2018 / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo joulukuu 2018
16.01.2019 Vikarie för kock/Kokin sijainen, Högstadiet i Petalax
04.01.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 12/2018
04.01.2019 Direktören för Malax Vattens beslutsförteckning/ Maalahden Veden johtajan päätösluettelo 1.5.-31.12.2018
03.12.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 11/2018

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.