Kungörelser

19.11.2019 Klassificering av grundvattenområden i Malax / Maalahden pohjavesialueiden luokittelu
01.11.2019 Detaljplaner till påseende: Köpings kvarter x-x, PDB, Brinken kvarter 2.12-14 och Köpings kvarter 151, planutkast/ Asemakaavat nähtävillä: Köpingsin korttelit x-x, OAS, Brinkenin kortteli 2, 12-14 ja Köpingsin kortteli 151, kaavaluonnos
24.10.2019 Kärrmetholmens väglag, protokoll fört vid vägstämma / tiekokouksen pöytäkirja 23.10.2019
02.10.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 9/2019
09.09.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning augusti 2019/ Teknisen johtajan päätösluettelo elokuu 2019 § 55-67
03.09.2019 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan päätösluettelo 13-16/2019
02.09.2019 Ekonomichefens beslutsförteckning, augusti / Talouspäällikön päätösluettelo, elokuu 2019
27.08.2019 Socialdirektörens beslut/ Sosiaalijohtajan päätökset, §§ 1-11/2019
01.07.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 1-30.6.2019 § 49-54
28.06.2019 Kommundirektörens beslutsförteckning, juni / Kunnanjohtajan päätösluettelo, kesäkuu 2019
28.06.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 7-12/2019
03.06.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning / Teknisen johtajan päätösluettelo 1.4-31.5.2019, § 19-48
24.05.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 1-6/2019
24.05.2019 Kommundirektörens beslutsförteckning, maj / Kunnanjohtajan päätösluettelo, toukokuu 2019
24.05.2019 Ekonomichefens beslutsförteckning, maj / Talouspäällikön päätösluettelo, toukokuu 2019
03.04.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 3/2019
04.02.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/Teknisen johtajan päätösluettelo 1/2019
18.01.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning december 2018 / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo joulukuu 2018
04.01.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 12/2018
04.01.2019 Direktören för Malax Vattens beslutsförteckning/ Maalahden Veden johtajan päätösluettelo 1.5.-31.12.2018

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.