Kungörelser

19.11.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 72/2018
19.11.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 73/2018
19.11.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 74/2018
19.11.2018 Vägmästarens beslut/ Tiemestarin päätös 1/2018
19.11.2018 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 5/2018
14.11.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 14.11.2018
12.11.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 67/2018
12.11.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 68/2018
12.11.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 69/2018
12.11.2018 Tekniska direktörens belut/Teknisen johtajan päätös 70/2018
12.11.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 71/2018
12.11.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 66/2018
12.11.2018 Satakunta etapplandskapsplan 2 / Satakunnan vaihemaakuntakaava 2
05.11.2018 Direktör Malax Vatten/ Johtaja Maalahden Vesi 11/2018
05.11.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 65/2018
05.11.2018 Vik förvaltningsdirektörens beslut nr 9 / Hallintojohtajan (sij.) päätös nro 9/2018
05.11.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 64/2018
02.11.2018 Tandläkare, Hälsovård, Tand- och munhälsovård / Hammaslääkäri, Terveydenhuolto, Hammashuolto ja suunterveys
02.11.2018 Ledande tandläkare, hälsovårdscentralen / Johtava hammaslääkäri, terveyskeskus
02.11.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning oktober 2018/Teknisen johtajan päätösluettelo lokakuu 2018

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.