Kungörelser

20.09.2019 Personlig assistent, bildningsavdelningen / Henkilökohtainen avustaja, sivistysosasto
18.09.2019 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 8/2019
17.09.2019 Sjukskötare / Sairaanhoitaja
17.09.2019 Skolpsykolog/Kolupsykologi
17.09.2019 Barnmorska / Kätilö
16.09.2019 Vägmästarens beslut/ Tiemestarin päätös 4/2019
16.09.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 68/2019
16.09.2019 Undantagslov för uppförande av bostadsbyggnad och ekonomibyggnad / Poikkeamislupa asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi
13.09.2019 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 19.9.2019
12.09.2019 MI rektorns beslut nr 1/2019/MI rehtorin päätös nr 1/2019
12.09.2019 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 13.9.2019
11.09.2019 Beslut enligt vattenlagen / Vesilain mukainen päätös, Vaasan kaupunki kiintestötoimi, Vaasan Urheilukalastajat ry/Vasa Sportfiskare rf, Pohjanmaan Vapaa-ajan kalastajapiiri ry, Pilk Kings ry rf
10.09.2019 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 11.9.2019
09.09.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 67/2019
09.09.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning augusti 2019/ Teknisen johtajan päätösluettelo elokuu 2019 § 55-67
03.09.2019 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan päätösluettelo 13-16/2019
02.09.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 63/2019
02.09.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 62/2019
02.09.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 64/2019
02.09.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 65/2019

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.