Kungörelser

17.07.2019 Fastighetsskötare/ Kiinteistönhoitaja
17.07.2019 Fastighetschef/ Kiinteistöpäällikkö
09.07.2019 Malax kommun/Maalahden kunta, bulleranmälan, beslut / meluilmoitus, päätös
08.07.2019 Meddelande om förvaltningsdomstolens beslut / Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä
08.07.2019 Beslut/ Päätös
08.07.2019 Söderfjärdsbacken- tomtansökan/tonttihakemus 2.7-20.8.2019
05.07.2019 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 6.7.2019
02.07.2019 Uppsägning av anslutningsavtal för vatten / Vesiliittymäsopimuksen irtisanominen, Malm / Nyman
02.07.2019 Avslutande av miljötillståndspliktig verksamhet / Ympäristöluvanvaraisen toiminnan lopettaminen, KPO/Malm
02.07.2019 Utvidgning av verksamhet, beslut / Toiminnan laajentaminen, päätös / Koski Gård
01.07.2019 Städare / Siivooja
01.07.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 1-30.6.2019 § 49-54
28.06.2019 Kommundirektörens beslutsförteckning, juni / Kunnanjohtajan päätösluettelo, kesäkuu 2019
28.06.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 7-12/2019
27.06.2019 Tandskötare / Hammashoitaja
26.06.2019 Biträdande ansvarig skötare / Apulaisosastonhoitaja
25.06.2019 Delgeneralplan för vindkraft i Juthskogen/ Juthskogenin tuulivoimyleiskaava. Planläggning har inletts. Kaavoitus on alkanut.
25.06.2019 MKB-kungörelse / YVA-kuulutus, JWP Juthskog Wind Park Ab
25.06.2019 Godkända planer / Hyväksytyt kaavat
19.06.2019 Detaljplan-asemakaava; Brinken 2, 12-14 och/ja Köpings 151, planäggning har inletts/kaavoitus on alkanut

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.