Kungörelser

13.02.2019 Miljötillstånd / Ympäristölupa, Ab WestFarm Oy
08.02.2019 Beslut enligt vattenlagen - muddring av befintlig båthamn i Bockören i Petalax / Vesilain mukainen päätös - Bockörenin venesataman ruoppaus Petolahdessa
08.02.2019 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 7.2.2019
05.02.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 4/2019
04.02.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/Teknisen johtajan päätösluettelo 1/2019
04.02.2019 Förslag till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för muddring och utfyllnad av vattenområde i Åminne hamn/Åminnen sataman ruoppauksen ja vesialueen täyttämisen kalataloudellinen tarkkailuohjelma
04.02.2019 Ekonomichefens beslut / Talouspäällikön päätös 3/2019
31.01.2019 Vattenlagsenlig tillståndsansökan, Åminne Hamn r.f / Vesilain mukainen lupahekemus, Åminne Hamn ry.
31.01.2019 Disponentens beslutsförteckning januari/Isännöitsijän päätösluettelo tammikuu
28.01.2019 Beslut enligt vattenlagen / Vesilain mukainen päätös
18.01.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning december 2018 / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo joulukuu 2018
16.01.2019 Vikarie för kock/Kokin sijainen, Högstadiet i Petalax
04.01.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 12/2018
04.01.2019 Direktören för Malax Vattens beslutsförteckning/ Maalahden Veden johtajan päätösluettelo 1.5.-31.12.2018
03.12.2018 Kommundirektörens beslutsförteckning / Kunnanjohtajan päätösluettelo, oktober-november / loka-marraskuu 2018
03.12.2018 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning november 2018 / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo marraskuu 2018
03.12.2018 Ekonomichefens beslutsförteckning oktober-november 2018/ Talouspäällikön päätösluettelo loka-marraskuu 2018
03.12.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 11/2018
02.11.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning oktober 2018/Teknisen johtajan päätösluettelo lokakuu 2018
01.11.2018 Bildningsdirektörens beslutförteckning/Sivistysjohtajan päätösluettelo 1.6 - 31.10.2018

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.