Kungörelser

13.06.2019 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 19.6.2019
13.06.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslut nr / Hallintojohtajan (sij.) päätös nro 10/2019
12.06.2019 Bergö öråd, bulleranmälan / meluilmoitus
10.06.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 49/2019
05.06.2019 Detaljplan - Söderfjärdsbacken träder i kraft / Söderfjärdsbackenin asemakaava tulee voimaan 10.6.2019
05.06.2019 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 4/2019
04.06.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslut nr / Hallintojohtajan (sij.) päätös nro 7/2019
03.06.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 44/2019
03.06.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 45/2019
03.06.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 46/2019
03.06.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 47/2019
03.06.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning / Teknisen johtajan päätösluettelo 1.4-31.5.2019, § 19-48
03.06.2019 Kanslist, småbarnspedagogik / Varhaiskasvatuksen kanslisti
03.06.2019 Disponentens beslut maj/Isännöitsijän päätös toukokuu
29.05.2019 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 3/2019
28.05.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 43/2019
24.05.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslut nr 5 / Hallintojohtajan (sij.) päätös nro 5/2019
24.05.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 1-6/2019
24.05.2019 Kommundirektörens beslutsförteckning, maj / Kunnanjohtajan päätösluettelo, toukokuu 2019
24.05.2019 Ekonomichefens beslutsförteckning, maj / Talouspäällikön päätösluettelo, toukokuu 2019

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.