Kungörelser

19.08.2019 Malax vattens direktörs beslut/ Maalahden veden johtajan päätös 6/2019
19.08.2019 Malax vatten direktörens beslut/ Maalahden Veden johtajan päätös 7/2019
19.08.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 56/2019
19.08.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 57/2019
19.08.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 58/2019
19.08.2019 Korsnäs-Malax fiskeriområde / Korsnäs-Maalahden kalastusalue, protokoll / pöytäkirja 6.8.2019
16.08.2019 Användning av fyrverkeripjäser under Veneziaden och villaavslutningen / Ilotulitteiden käyttö Venetsialaisissa ja huvilakauden päättäjäisissä
16.08.2019 Ekonomichefens beslut / Talouspäällikön päätös 5/2019
12.08.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 55/2019
09.08.2019 Detaljplan för Åminne kolonilottsområde och detaljerad delgeneralplan för Öjna träder i kraft / Åminnen siirtolapuutarha-alueen asemakaava ja Öjnan yksityiskohtainen osayleiskaava tulevat voimaan 15.8.2019
07.08.2019 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 7/2019
01.08.2019 Disponentens beslut juni 2019/Isännöitsijän päätösluettelo/kesäkuu 2019
08.07.2019 Söderfjärdsbacken- tomtansökan/tonttihakemus 2.7-20.8.2019
01.07.2019 Städare / Siivooja
01.07.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 1-30.6.2019 § 49-54
28.06.2019 Kommundirektörens beslutsförteckning, juni / Kunnanjohtajan päätösluettelo, kesäkuu 2019
28.06.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 7-12/2019
25.06.2019 Delgeneralplan för vindkraft i Juthskogen/ Juthskogenin tuulivoimyleiskaava. Planläggning har inletts. Kaavoitus on alkanut.
25.06.2019 MKB-kungörelse / YVA-kuulutus, JWP Juthskog Wind Park Ab
03.06.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning / Teknisen johtajan päätösluettelo 1.4-31.5.2019, § 19-48

Viktiga meddelanden

05.08.2019 Västkustens miljöenhet informerar

Det råder badförbud vid Vägvik simstrand tillsvidare p.g.a. förhöjt antal intestinala enterokocker (tarmbakterier).

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.