Kungörelser

24.05.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 42/2019
24.05.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslut nr 5 / Hallintojohtajan (sij.) päätös nro 5/2019
24.05.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 1-6/2019
24.05.2019 Kommundirektörens beslutsförteckning, maj / Kunnanjohtajan päätösluettelo, toukokuu 2019
24.05.2019 Ekonomichefens beslutsförteckning, maj / Talouspäällikön päätösluettelo, toukokuu 2019
22.05.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 39/2019
22.05.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 40/2019
22.05.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 41/2019
20.05.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 30/2019
20.05.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 31/2019
20.05.2019 Tekniska direkörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 32/2019
20.05.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 33/2019
20.05.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 34/2019
20.05.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 35/2019
20.05.2019 Direktören för Malax Vattens beslut/Maalahden veden johtajan päätös 4/2019
17.05.2019 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 17.5.2019
16.05.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 37/2019
15.05.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 36/2019
14.05.2019 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 2/2019
14.05.2019 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 1/2019

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.