Kungörelser

14.08.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 48/2018
14.08.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 49/2018
14.08.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 50/2018
13.08.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 47/2018
13.08.2018 Användningen av fyrverkerier i samband med villaavslutningen och Veneziaden / Ilotulitteiden käyttö huvilakaudenpäättäjäisissä ja Venetsialaisissa 25.8.2018
13.08.2018 Direktören för Malax Vattens beslut/ Maalahden veden johtajan päätös 8/2018
07.08.2018 Disponentens beslut juni/Isännöitsijän päätösluettelo kesäkuu
01.08.2018 Löneräknare/Palkanlaskija
01.08.2018 Löneräknare / Palkanlaskija
23.07.2018 Förslag till vägritningar för Bjergavägens trottoar/ Ehdotus Bjergantien jalkakäytävän tiepiirustuksetsa
13.07.2018 Ansökan om miljötillstånd / Ympäristölupahakemus, Hagner Ulf
09.07.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 25/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 25/2018
09.07.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 26/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 26/2018
09.07.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 27/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 27/2018
09.07.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 29/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 29/2018
09.07.2018 Bildningsdirektörens beslutsförteckning 1.1-30.6.2018/ Sivistysjohtajan päätösluettelo 1.1.-30.6.2018
02.07.2018 Fastighetschefens beslut/ Kiinteistöpäällikön päätös 3/2018
02.07.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 06/2018
02.07.2018 Bergö öråd r.f, bulleranmälan, beslut / meluilmoitus, päätös
01.07.2018 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 2/2018
01.07.2018 Ekonomichefens beslutsförteckning maj-juni 2017 / Talouspäällikön päätösluettelo touko-kesäkuu 2018
29.06.2018 Vikarierande tandläkare / Hammaslääkärin sijaisuus
26.06.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 45/2018
25.06.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 41/2018
25.06.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 42/2018
25.06.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 43/2018
25.06.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 44/2018
25.06.2018 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 25.6.2018
25.06.2018 Infra Oy, beslut om miljö- och marktäktstillstånd / Ympäristö- ja maa-aineslupapäätös
20.06.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 20.6.2018
19.06.2018 Delgeneralplan för Ribäckens Vindkraftspark / Ribäckenin tuulipuiston osayleiskaava
18.06.2018 Förvaltningsdirektörens beslut / Hallintojohtajan päätös 12.6.18
18.06.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 37/2018
18.06.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 39/2018
18.06.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 40/2018
18.06.2018 Uppsägning av anslutningsavtal för vatten / Vesiliittymäsopimuksen irtisanominen
18.06.2018 Uppsägning av förläggningsplatslov / Sijoituspaikkaluvan irtisanominen
14.06.2018 Planer till påseende: Detaljerad delgeneralplan-Öjna, detaljplan -Åminne kolonilottsområde, stranddetaljplan -Stenskäret
14.06.2018 Kaava-asiakirjat nähtävillä:Yksityiskohtainen osayleiskaava-Öjna, asemakaava-Åminnen siirtolapuutarha-alue; ranta-asemakaava- Stenskäret
14.06.2018 Meddelande om förvaltningsdomstolens beslut, miljötillståndsärende / Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä, ympäristölupa-asia
12.06.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 18/2018 /Sivistysjohtajan päätös nro 18/2018
12.06.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 19/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 19/2018
12.06.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 20/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 20/2018
12.06.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 21/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 21/2018
12.06.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 22/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 22/2018
11.06.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 34/2018
11.06.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 35/2018
11.06.2018 Tekniska direktörens beslut /Teknisen johtajan päätös 36/2018
08.06.2018 Ansökan om tillstånd för täktverksamhet / Maa-aineslupahakemus, Nyqvist
08.06.2018 Bergö öråd, bulleranmälan / meluilmoitus
07.06.2018 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 14.6.2018
04.06.2018 Kommundirektörens beslut 1-2018 / Kunnanjohtajan päätös 1-2018
01.06.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning maj 2018/ Teknisen johtajan päätösluettelo toukokuu 2018
01.06.2018 Miljötillstånd för hållande av dikor och utvidgning av verksamheten / Ympäristölupahakemus, emolehmien kasvatustomininta ja sen laajentaminen, Wester
31.05.2018 Disponentens beslutsförteckning maj 2018/Isännöitsijän päätös toukokuu 2018
30.05.2018 Ansökan om bygglov för vindkraftverk / Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemus, Ribäcken vindpark Ab
28.05.2018 Muddring och utfyllnad av vattenområde i Åminne och Bergö / Vesialueen ruoppaus ja täyttö Åminnessa ja Bergössä
25.05.2018 Närvårdare, socialavdelningen / Lähihoitaja, sosiaaliosasto
25.05.2018 Närvårdare, Hälsovårdscentralen / Lähihoitaja, Terveyskeskus
21.05.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 28/2018
21.05.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 29/2018
21.05.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 30/2018
21.05.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 31/2018
21.05.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 21.5.2018
21.05.2018 Esikoulunopettaja
21.05.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 32/2018
14.05.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 26/2018
14.05.2018 Åminne Folkpark r.f, bulleranmälan / meluilmoitus
14.05.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 27/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslut-Tekninen johtajan päätös 17/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslut-teknisen johtajan päätös 18/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning-Teknisen johtajan päätösluettelo 1.1.-30.4.2018
07.05.2018 Direktören för Malax Vattens beslutsförteckning- Maalahden Veden johtajan päätösluettelo 1.1.-30.4.2018
07.05.2018 Fastighetschefens beslutsförteckning/Kiinteistöpäälikön päätösluettelo 4/2018
07.05.2018 Förvaltningsdirektörens beslut nr 5/2018 / Hallintojohtajan päätös nro 5/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslut-Teknisen johtajan päätös 20/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslut-Teknisen johtajan päätös 23/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslut-Teknisen johtajan päätös 24/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslut-Teknisen johtajan päätös 25/2018
07.05.2018 Fastighetschefens beslut-Kiinteistöpäällikön päätös 2/2018
03.05.2018 Disponentens beslutförteckning april/Isännöitsijän päätösluettelo huhtikuu
27.04.2018 Vägnamn i Malax / Uusia tiennimiä Maalahdessa
27.04.2018 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 28.4.2018
27.04.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 27.4.2018
26.04.2018 Undantagslov för uppförande av fritidshus / Poikkeamislupa vapaa-ajan asunnon rakentamiseksi
26.04.2018 Undantagslov för uppförande av bostadsbyggnad och ekonomibyggnad / Poikkeamislupa asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi
25.04.2018 Korsnäs-Malax fiskeområdes stämma, protokoll / Korsnäsin-Maalahden kalastusalueen vuosikokouksen pöytäkirja 11.4.2018
25.04.2018 Närvårdare / Lähihoitajia
24.04.2018 Malax Vattens direktörs beslut- Maalahden Veden johtajan päätös 7/2018
24.04.2018 Bildningsnämnden, ledig tjänst /Avoin työpaikka sivistystoimessa
23.04.2018 Ekonomichefens beslut / Talouspäällikön päätös 8/2018
23.04.2018 Direktören för Malax Vattens beslut- Maalahden veden johtajan päätös, 6/2018
23.04.2018 Fastighetschefens beslut- Kiinteistöpäällikön päätös 1/2018
23.04.2018 Ekonomichefens beslutsförteckning / Talouspäällikön päätösluettelo §§ 1-9
23.04.2018 Ekonomichefens beslutsförteckning januari-april 2018 / Talouspäällikön päätösluettelo tammi - huhtikuu 2018
20.04.2018 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning, mars - april 2018 / Hallintojohtajan päätösluettelo, mars - huhtikuu 2018
18.04.2018 Tekniska direktörens beslut-teknisen johtajan päätös 15/2018
17.04.2018 Tekniska direktörens beslut- Teknisen johtajan päätös 13/2018
17.04.2018 Tekniska direktörens beslut-teknisen johtajan päätös 14/2018
11.04.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 11.4.2018
10.04.2018 Överlåtande av uthusbyggnad till Österbottens räddningsverk som övningsobjekt / Ulkorakennuksen luovuttaminen Pohjanmaan pelastuslaitokselle harjoituskohteeksi
09.04.2018 Förslag till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten / Ehdotus Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan tulvariskialueiksi
09.04.2018 Förvaltningsdirektörens beslut nr 4/2018 / Hallintojohtajan päätös nro 4/2018
09.04.2018 Disponentens beslutförteckning mars/Isännöitsijän päätösluettelo maaliskuu
09.04.2018 Ekononomichefens beslut nr 7/2018 / Talouspäällikön päätös nro 7/2018
06.04.2018 Dykning vid simstränder / Uimarantojen sukellustyöt
06.04.2018 Tekniska direktörens beslut nr 10-2018 / Teknisen johtajan päätös nro 10-2018
05.04.2018 Revidering av delgeneralplan för Ribäckens Vindkraftspark / Ribäckenin tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistus
29.03.2018 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 29.3.2018
29.03.2018 Petalax Skytteförening, bulleranmälan / meluilmoitus
28.03.2018 Socialdirektörens beslut nr 3/2018 / Sosiaalijohtajan päätös no 3/2018
27.03.2018 Sjukskötare till handikappboende / Sairaanhoitaja vammaispalveluun
27.03.2018 Vik.socialarbetare / Sosiaalityöntekijän sijaisuus
27.03.2018 Tillsättande av Österbottens organisationsdelegation / Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan asettaminen
21.03.2018 Petalax Skytteförening, bulleranmälan / meluilmoitus
19.03.2018 Förvaltningsdirektörens beslut / Hallintojohtajan päätös nr/nro 3/2018
16.03.2018 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 22.3.2018
16.03.2018 Tekniska direktörens beslut/teknisen johtajan päätös nr/nro 8-2018
16.03.2018 Tekniska direktörens beslut/teknisen johtajan päätös nr/nro 9-2018
15.03.2018 Aktuell planläggningsöversikt / Kaavoituskatsaus 31.12.2017
15.03.2018 Undantagslov för ändring av användningsändamål från fritidshus till fast boende / Poikkeamislupa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamisesta pysyvään asumiseen
15.03.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 15.3.2018
13.03.2018 YIT Infra Oy, ansökan om miljötillstånd och marktäktstillstånd / ympäristö- ja maa-aineslupahakemus
13.03.2018 Övermalax skifteslag, ordinarie årsstämma / varsinainen vuosikokous 27.3.2018
12.03.2018 Ribäcken vindpark Ab, ansökan om bygglov / rakennuslupahakemus
09.03.2018 Bildningsnämnden, lediganslagna tjänster och befattningar / Avoimia virkoja ja toimia sivistystoimessa
07.03.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 5/2018 - Sivistysjohtaja päätökset nro 5/2018
07.03.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös nr/nro 7-2018
07.03.2018 Över- och Yttermalax Gemensamma Samfälligheter, ordinarie årsstämma / varsinainen vuosikokous 22.3.2018
05.03.2018 Disponentens beslutförteckning februari/Isännöitsijän päätösluettelo helmikuu
02.03.2018 Uppsägning av anslutningsavtal för vatten / Vesiliittymäsopimuksen irtisanominen
02.03.2018 Pälsdjursfarm, uppsägning av förläggningsplatslov / Turkistarha, sijoituspaikkaluvan irtisanominen
02.03.2018 Yttermalax bys skifteslag, kallelse till ordinarie delägarstämma / kutsu osakaskunnan varsinaiseen kokoukseen 14.3.2018
02.03.2018 Tekniska direktörens beslut/teknisen johtajan päätös nr/nro 6-2018
01.03.2018 Vasaregionens avfallspolitiska program / Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma
01.03.2018 Direktören för Malax Vattens beslut nr 4-2018/Maalahden Veden johtajan päätös nro 4-2018
01.03.2018 Direktören för Malax Vattens beslut/Maalahden Veden johtajan päätös nr 5/2018 nro 5/2018
28.02.2018 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 1.3.2018
28.02.2018 Socialdirektörens beslut / Sosiaalijohtajan päätös. nr/no 1/2018
28.02.2018 Socialdirektörens beslut / Sosiaalijohtajan päätös nr/no 2/2018
16.02.2018 Närvårdare, deltidsarbete / Lähihoitaja, osa-aikatyö
16.02.2018 Närvårdare, heltidsarbete / Lähihoitaja, kokoaikatyö
16.02.2018 Administrativ ledare / Halllinnollinen johtaja
16.02.2018 Sommarvikarier till äldreomsorgen / Kesälomasijaisia vanhustenhuoltoon
15.02.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 15.2.2018
15.02.2018 Sommarjobb på ekonomikansliet / Kesätyötä talousyksikössä
13.02.2018 Söderfjärdsbackens detaljplan och Revidering av delgeneralplan för Ribäckens Vindkraftspark läggs fram offentligt i beredningsskedet / Söderfjärdsbackenin asemakaava ja Ribäckenin tuulipuiston osayleiskaava nähtävillä valmisteluvaiheessa
13.02.2018 Direktören för Malax Vattens beslut - Maalahden Veden johtajan päätös
12.02.2018 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan päätösluettelo 28.11.2017-6.2.2018
12.02.2018 Hemkommunsstöd / Kotikuntatuki
12.02.2018 Hemkommunsstöd / Kotikuntatuki
05.02.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 2-3/2018/Sivistysjohtajan päätökset nro 2-3/2018
05.02.2018 Disponentens beslut januari/Isännöitsijän päätös tammikuu
05.02.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 2-3/2018/Sivistysjohtajan päätökset nro 2-3/2018
05.02.2018 Utkast till Österbottens landskapsplan 2040 / Pohjanmaan maakuntakaavaluonnos 2040
31.01.2018 Tekniska direktörens beslut nr 3-2018/Teknisen johtajan päätös no 3/2018
31.01.2018 Tekniska direktörens beslut nr 4-2018/Teknisen johtajan päätös no 4-2018
26.01.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 26.1.2018
25.01.2018 Byggande av elkablar under Malax å på tre ställen /Sähkökaapelien rakentaminen Maalahdenjoen alitse kolmessa kohdassa
25.01.2018 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 1.2.2018
23.01.2018 Valskjuts vid presidentvalet / Presidentinvaalin vaalikuljetus 28.1.2018
22.01.2018 Befattning som personlig assistent
21.01.2018 Handledare till handikappboendet Lyran/Ohjaaja vammaisten palveluasumisyksikkö Lyraniin
19.01.2018 Befattning som lokalvårdare vid Högstadiet i Petalax
19.01.2018 Befattning som lokalvårdare vid högstadiet i Petalax
10.01.2018 Tekniska direktörens beslut nr 2-2018/Teknisen johtajan päätös no 2-2018
10.01.2018 Bidrag för lindrande av fastighetsskattens effekter / Avustus kiinteistöveron vaikutusten lieventämiseksi 2017, II
08.01.2018 Bildningsdirektörens beslut 43/2017 Sivistysjohtajan päätös 43/2017
08.01.2018 Bildningsdirektörens beslut 44/2017 Sivistysjohtajan päätös 44/2017
08.01.2018 Samrådsdokument om havsförvaltningsplanen "Statusen i Finlands marina miljö 2018" / Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja "Suomen meriympäristön tila 2018*"
08.01.2018 Påverka vatten - väsentliga frågor, arbetsprogram och tidtabell för vattenvården samt miljörapport / Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi
08.01.2018 Direktören för Malax Vatten beslut - Maahlahden Veden johtajan päätös
08.01.2018 Tekniska direktörens beslut nr 1-2018 - Teknisen johtajan päätös no 1-2018
05.01.2018 Presidentvalet / Presidentinvaali 2018
04.01.2018 Delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaava
04.01.2018 Disponentens beslutförteckning december/Isännöitsijän päätösluettelo joulukuu
02.01.2018 Miljötillstånd för utbyggnad av svinhus / Ympäristölupa sikalan laajentamiseksi
02.01.2018 Miljötillstånd för skytteverksamhet / Ympäristölupa ampumaradalle
27.12.2017 Uppsägning av anslutningsavtal för vatten / Vesiliittymäsopimuksen irtisanominen
21.12.2017 Befattning som ansvarig kurator
21.12.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 21.12.2017
20.12.2017 Avfallstransportsystem på Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde / Vaasan seudun jätelautakunnan toiminta-alueen jätteenkuljetusjärjestelmä
20.12.2017 Beslut om undantagslov för byggande av egnahemshus och garage / Poikkeamislupa omakotitalon ja autotallin rakentamiseksi
20.12.2017 Tekniska direktörens beslut nr 83/2017 / Teknisen johtajan päätös no 83/2017
20.12.2017 Tekniska direktörens beslut nr 84/2017 / teknisen johtajan päätös no 84/2017
18.12.2017 Bidrag för lindrande av fastighetsskattens effekter / Avustus kiinteistöveron vaikutusten lieventämiseksi 2017
18.12.2017 Förlängning av tomtreserveringstid/tonttivarausajan pidennys
08.12.2017 Förlängning av tomtreserveringstid/tonttivarausajan pidennys
05.12.2017 Överföring av arrenderätt för båthus/venevajapaikan vuokraoikeuden siirtäminen, Bockören
04.12.2017 Bildningsdirektörens beslut nr 42/2017 / Sivistysjohtajan päätös nro 42/2017
01.12.2017 Beviljande av hemkommunsstöd hösten 2017 / Syksyn 2017 kotikuntatuen myöntäminen
30.11.2017 Disponentens beslut nr 40-43 / Isännöitsijän päätökset nro 40-43
29.11.2017 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 30.11.2017
24.11.2017 Befattning som sysselsättningsledare samt vikarie för lokalvårdare / Viriketoiminnan ohjaajan toimi ja laitoshuoltajan sijaisuus
24.11.2017 Förslag till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för EPV Bioturve Våtmossen torvtäktområde / EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma
24.11.2017 Förslag till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för EPV Bioturve Oy Våtmossen torvtäktområde / EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma
21.11.2017 Delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaava
21.11.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 21.11.2017
16.11.2017 Beslut om undantagslov för ändring av användningsändamål från fritidshus till fast boende samt byggande av bastu / Poikkeamispäätökset loma-asunnon muuttamisesta pysyvään asumiseen ja saunan rakentamisesta
09.11.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 16.11.2017
08.11.2017 Tekniska direktörens beslut om upphandling av smartboardar / Teknisen johtajan päätös älytauluhankinnasta
02.11.2017 Ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen / Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, Kierto Vaasa Oy
31.10.2017 Disponentens beslutsförteckning oktober 2017/Isännöitsijän päätösluettelo lokakuu 2017
31.10.2017 Personalchefens beslutsförteckning, oktober 2017 / Henkilöstöpäällikön päätösluettelo, lokakuu 2017
30.10.2017 Befattning som lokalvårdare / Siivoojan toimi, Högstadiet i Petalax
27.10.2017 Sjukskötare i psykiatri / Psykiatrinen sairaanhoitaja
25.10.2017 Ansökan om bygglov för vindkraftverk / Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemus, Norra Pörtom Vindpark Ab
25.10.2017 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 25.10.2017
25.10.2017 Tekniska direktörens beslut om upphandling av fastighetstraktor / Teknisen johtajan päätös traktorin hankinnasta
23.10.2017 Beslut om undantagslov för styckning av fastighet / Poikkeamispäätös, kiinteistön lohkominen
20.10.2017 Direktören för Malax Vatten beslut / Maalahden Veden johtajan päätös
14.10.2017 Marktäktstillstånd / Maa-aineslupa
14.10.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 13.10.2017
13.10.2017 Byggande av en elkabel under havsområdet mellan Långskäret och Västersbådan samt tillstånd till förberedelser / Sähkökaapelin rakentaminen merialueen alitse Långskäretin ja Västersbådanin välille sekä valmistelulupa
04.10.2017 Delgeneralplan för vindkraft i Takanebacken / Takanebackenin tuulivoimaosayleiskaava
03.10.2017 Muddring och utfyllnad av vattenområde i Åminne och Bergö samt tillstånd till förberedande åtgärder / Vesialueen ruoppaus ja täyttö Åminnessa ja Bergössä sekä valmistelulupa
27.09.2017 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 28.9.2017
26.09.2017 Västkustens tillsynsnämnd, protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 13.9.2017
22.09.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 22.9.2017
22.09.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 22.9.2017
21.09.2017 Ansökan om miljötillstånd / Ympäristölupahakemus, Malaxnejdens jaktvårdsförening & Petalax skytteförening
21.09.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 28.9.2017
18.09.2017 Revidering av delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaavan tarkistus
12.09.2017 Ändring av miljötillstånd / Ympäristöluvan muuttaminen
11.09.2017 Tekniska direktörens tjänsteinnehavarbeslut § 70-71/ Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset § 70-71
05.09.2017 Kallelse till vägstämma, Kumletvägens väglag / Kutsu tiekokoukseen, Kumletvägenin tiekunta
05.09.2017 Ersättning för mertidsarbete / Korvaus ylityöstä
31.08.2017 Tekniska direktörens beslut § 65-69/2017/ Teknisen johtajan päätökset § 65-§69/2017
31.08.2017 Ändring av detaljplan för Köpings I A / Köpings I A - asemakaavan muutos
31.08.2017 Finska skolnämndens protokoll / Maalahden kunnan suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 24.8.2017
29.08.2017 Byggande av elkabel under havsområdet mellan Långskäret och Västerbådan samt tillstånd till förberedelser / Sähkökaapelin rakentaminen merialueen alitse Långskäretin ja Västerbådanin välille sekä valmistelulupa
29.08.2017 Tekniska nämndens protokoll/ Teknisen lautakunnan pöytäkirja 23.8..2017
29.08.2017 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 23.8.2017
28.08.2017 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 21.8.2017
28.08.2017 Vikarierande socialarbetare, 70 % av heltid / Sosiaalityöntekijän sijaisuus, 70 % kokoaikaisesta
23.08.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 23.8.2017

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.