Kungörelser

20.01.2020 Samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020-2026/Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026
15.01.2020 Ansökan om ny förlängning av förbudet mot mete, pilk- och handelsredskapsfiske i Storbottenviken (Sundom) och Petalax å & Strömsbäck mynning (Malax) / Hakemus onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskeillon jatkamisesta, joka koskee Storbottenviken -lahtea (
10.01.2020 Malax kommun ledigförklarar följande befattningar / Maalahden kunnassa on haettavana seuraavat työpaikat
17.12.2019 Anhållan om införande av minimått på sik / Hakemus siian alamitan asettamiseksi
09.12.2019 Österbottens lanskapsplan 2040 / Pohjanmaan maakuntakaava 2040
02.10.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 9/2019
09.09.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning augusti 2019/ Teknisen johtajan päätösluettelo elokuu 2019 § 55-67
03.09.2019 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan päätösluettelo 13-16/2019
02.09.2019 Ekonomichefens beslutsförteckning, augusti / Talouspäällikön päätösluettelo, elokuu 2019
27.08.2019 Socialdirektörens beslut/ Sosiaalijohtajan päätökset, §§ 1-11/2019
01.07.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 1-30.6.2019 § 49-54
28.06.2019 Kommundirektörens beslutsförteckning, juni / Kunnanjohtajan päätösluettelo, kesäkuu 2019
28.06.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 7-12/2019
03.06.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning / Teknisen johtajan päätösluettelo 1.4-31.5.2019, § 19-48
24.05.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 1-6/2019
24.05.2019 Kommundirektörens beslutsförteckning, maj / Kunnanjohtajan päätösluettelo, toukokuu 2019
24.05.2019 Ekonomichefens beslutsförteckning, maj / Talouspäällikön päätösluettelo, toukokuu 2019
03.04.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 3/2019
04.02.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/Teknisen johtajan päätösluettelo 1/2019

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.