Kungörelser

17.04.2019 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 17.4.2019
15.04.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 19/2019
15.04.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 20/2019
15.04.2019 Tekniska direktörens beslut/teknisen johtajan päätös 21/2019
15.04.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 22/2019
12.04.2019 Förvaltningsdirektör / Hallintojohtaja
12.04.2019 Personalchef / Henkilöstöpäällikkö
08.04.2019 Detaljplan för hvc-kvarteret/ Terveyskeskuskorttelin asemakaava
08.04.2019 Petalax delgeneralplan /Petolahden osayleiskaava
03.04.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 3/2019
02.04.2019 Socialdirektörens beslut - Sosiaalijohtajan päätös, 5/2019
01.04.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 17/2019
01.04.2019 Direktören för Malax Vattens beslut/Maalahden veden johtajan päätös 3/2019
01.04.2019 Disponentens beslutförteckning mars/isännöitsijän päätösluettelo maaliskuu
26.03.2019 Detaljplan för Söderfjärdsbacken / Söderfjärdsbackenin asemakaava
26.03.2019 Muddring och utfyllnad av vattenområde i Åminne / Vesialueen ruoppaus jag täyttö Åminnessä
25.03.2019 Godkännande av en fiskeriekonomisk kontrollplan för muddring av Åminne Hamn / Åminnen sataman ruoppauksen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen
18.03.2019 Yttermalax skifteslag, protokoll fört vid ordinarie delägarstämma 2019
13.03.2019 Uppbåd / Kutsunnat 2019
12.03.2019 Övermalax skifteslag, ordinarie årsstämma / varsinainen vuosikokous 28.3.2019

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.