Kungörelser

21.09.2018 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 27.9.2018
21.09.2018 Institutssekreterare / Opistosihteeri
17.09.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 54/2018
17.09.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 55/2018
14.09.2018 Verkskötare/ Laitoshoitaja
14.09.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 14.9.2018
12.09.2018 Söderfjärdsbackens detaljplan / Söderfjärdsbackenin asemakaava
10.09.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 53/2018
06.09.2018 Disponentens beslutsförteckning juli-aug/Isännöitsijän päätösluettelo heinäkuu-elokuu
04.09.2018 Undantagslov för byggande av fiskarhus / Poikkeamislupa kalamajan rakentamiseksi
03.09.2018 Beslut enligt miljöskyddslagen, Våtmossen / Ympäristösuojelulain mukainen päätös, Märkäneva
03.09.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning augusti 2018/ Teknisen johtajan päätösluettelo elokuu 2018
03.09.2018 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 3/2018
20.08.2018 Avslag på ansökan om tillstånd för störning av storskarv på Korsnäs-Malax fiskeområdet i Korsnäs, Malax och Vasa / Lupahakemuksen hylkääminen, merimetsojen häirintä Korsnäsin-Maalahden kalastusalueella
09.07.2018 Bildningsdirektörens beslutsförteckning 1.1-30.6.2018/ Sivistysjohtajan päätösluettelo 1.1.-30.6.2018
02.07.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 06/2018
01.07.2018 Ekonomichefens beslutsförteckning maj-juni 2017 / Talouspäällikön päätösluettelo touko-kesäkuu 2018
01.06.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning maj 2018/ Teknisen johtajan päätösluettelo toukokuu 2018
07.05.2018 Direktören för Malax Vattens beslutsförteckning- Maalahden Veden johtajan päätösluettelo 1.1.-30.4.2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning-Teknisen johtajan päätösluettelo 1.1.-30.4.2018

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.