Kungörelser

04.06.2020 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 11.6.2020
04.06.2020 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 4.6.2020
04.06.2020 Daghemsföreståndare inom småbarnspedagogik / Päiväkodin johtaja varhaiskasvatukseen
01.06.2020 Klasslärare / Luokanopettaja, Bergö skola
27.05.2020 Förvaltningsdomstolens beslut i ärende som gäller miljötillstånd för torvproduktion på Kairainneva / Hallinto-oikeuden päätös Kairainnevan turvetuotannon ympäristölupaa koskevassa asiassa
26.05.2020 Lärare inom småbarnspedagogik och förskola / Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettaja
26.05.2020 Lärare inom småbarnspedagogik / Varhaiskasvatuksen opettaja
14.05.2020 Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Juthskogen vindkraftspark / Yhteisviranomaisen perusteltu päätelmä tuulivoimapuiston Juthskogen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
19.03.2020 Uppbåd / Kutsunnat 2020
02.10.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 9/2019
09.09.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning augusti 2019/ Teknisen johtajan päätösluettelo elokuu 2019 § 55-67
03.09.2019 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan päätösluettelo 13-16/2019
02.09.2019 Ekonomichefens beslutsförteckning, augusti / Talouspäällikön päätösluettelo, elokuu 2019
27.08.2019 Socialdirektörens beslut/ Sosiaalijohtajan päätökset, §§ 1-11/2019
01.07.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 1-30.6.2019 § 49-54
28.06.2019 Kommundirektörens beslutsförteckning, juni / Kunnanjohtajan päätösluettelo, kesäkuu 2019
28.06.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 7-12/2019

Viktiga meddelanden

20.05.2020 Coronaviruset

Läs information om coronaviruset under Aktuellt - Informationen uppdaterad 20.5

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.