Kungörelser

30.06.2020 Yttermalax skifteslag, protokoll fört vid ordinarie delägarstämma 2020 / Yttermalaxin jakokunta, osakaskunnan varsinaisen kokouksen pöytäkirja 2020
29.06.2020 Kulturarbetare / Kulttuurityöntekijä
26.06.2020 Ledande handledare, Pixnekliniken / Johtaja ohjaaja, Pixne-klinikka
25.06.2020 Juthskog skogsväg, protokoll fört vid vägstämma / tiekokouksen pöytäkirja 11.6.2020
24.06.2020 GE Botnia Ab Oy, anmälan/ ilmoitus
24.06.2020 Uppsägning av anslutningsavtal för vatten / Vesiliittymäsopimuksen irtisanominen
24.06.2020 Överföring av marktäktstillstånd på ny innehavare / Maa-ainesluvan siirtäminen uudelle haltijalle
23.06.2020 Undantagslov för uppförande av bastu i Yttermalax, fritidshus i Petalax och egnahemshus i Övermalax / Poikkeamisluvat saunarakennuksen rakentamiseksi Yttermalaxiin, loma-asunnon rakentamiseksi Petolahteen ja omakotitalon rakentamiseksi Övermalaxiin
18.06.2020 Detaljplan - Köpings kvarter 151 / Asemakaava - Köpingsin kortteli 151
12.06.2020 Byggnadsnämndens tillstånd/ Rakennuslautakunnan luvat 12.6.2020
09.06.2020 Yttermalax bys skifteslag, kallelse till ordinarie delägarstämma / kutsu osakaskunnan varsinaiseen kokoukseen 23.6.2020
19.03.2020 Uppbåd / Kutsunnat 2020
02.10.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 9/2019
09.09.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning augusti 2019/ Teknisen johtajan päätösluettelo elokuu 2019 § 55-67
03.09.2019 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan päätösluettelo 13-16/2019
02.09.2019 Ekonomichefens beslutsförteckning, augusti / Talouspäällikön päätösluettelo, elokuu 2019
27.08.2019 Socialdirektörens beslut/ Sosiaalijohtajan päätökset, §§ 1-11/2019

Viktiga meddelanden

02.07.2020 Coronaviruset

Läs information om coronaviruset under Aktuellt - Informationen uppdaterad 1.7

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.