Kungörelser

27.02.2020 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 27.2.2020
27.02.2020 Undantagslov för uppförande av egnahemshus och ekonomibyggnad / Poikkeamislupa omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseksi
27.02.2020 Undantagslov för byggande av blockväxthus/ Poikkeamislupa blockikasvihuoneen rakentamiseksi
26.02.2020 Ansvarig sjukskötare / Vastaava sairaanhoitaja
25.02.2020 Juthskog Wind Park, vindkraftspark Juthskogen, beredningsfasen / Juthskogenin tuulivoimapuisto, valmisteluvaihe, kungörelse
24.02.2020 Anmälan om verksamhet enligt 115 a § i miljöskyddslagen (527/2014) / Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukainen ilmoitus toiminnasta, GE Botnia Ab Oy
24.02.2020 JWP Juthskog Wind Park Ab, MKB/YVA, kungörelse
18.02.2020 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 19.2.2020
05.02.2020 Studiestipendium / Opiskelustipendit
20.01.2020 Samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020-2026/Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026
02.10.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 9/2019
09.09.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning augusti 2019/ Teknisen johtajan päätösluettelo elokuu 2019 § 55-67
03.09.2019 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan päätösluettelo 13-16/2019
02.09.2019 Ekonomichefens beslutsförteckning, augusti / Talouspäällikön päätösluettelo, elokuu 2019
27.08.2019 Socialdirektörens beslut/ Sosiaalijohtajan päätökset, §§ 1-11/2019
01.07.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 1-30.6.2019 § 49-54
28.06.2019 Kommundirektörens beslutsförteckning, juni / Kunnanjohtajan päätösluettelo, kesäkuu 2019
28.06.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 7-12/2019
03.06.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning / Teknisen johtajan päätösluettelo 1.4-31.5.2019, § 19-48
24.05.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 1-6/2019

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.