Tommy Ahlbäck
Fastighetsskötare
Teknik, infrastruktur och miljö
Leif Ahlskog
Fastighetsskötare
Teknik, infrastruktur och miljö
Monica Asplund
Kanslisekreterare
Teknik, infrastruktur och miljö
Margareta Bast-Gullberg
Rektor
Gymnasiet i Petalax
Mamrevägen 9 66240 Petalax
Magdalena Berg
Förvaltningssekreterare-dataskyddsombud
Förvaltning och ekonomi
Bergö bibliotek
 
Bibliotek
Bredhällsvägen 61c 66220 Bergö
Bergö daghem
 
Daghem
Bergö Nyvägen 43a 66220 Bergö
Bergö daghem, Tärnan
 
Daghem
Bergö Nyvägen 43a 66220 Bergö
Bergö förskola
 
Förskolor
Bergö Nyvägen 43a 66220 Bergö
Bergö skola
 
Skolor
Bredhällsvägen 61c 66220 Bergö
Bergö skola, kök
 
Kök
Bredhällsvägen 61c 66220 Bergö
Mona-Lisa Ek
Byråsekreterare
Utbildning och fritid
Britt-Marie Engblom
Städ- och kosthållskoordinator
Teknik, infrastruktur och miljö
Helena Engren
Förvaltningssekreterare
Förvaltning och ekonomi
Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare
Utbildning och fritid
Telefontid kl. 9–11.30
Fastighetsskötardejour
 
Teknik, infrastruktur och miljö
Malmgatan 5 66100 Malax
Fastighetsskötare
 
Skolor
Mamrevägen 9 66240 Petalax
Fastighetsskötare
 
Skolor
Malax Kyrktået 5 66100 Malax
Fastighetsskötare
 
Skolor
Kvarngränd 8 66140 Övermalax
Fastighetsskötare
 
Skolor
Bredhällsvägen 61c 66220 Bergö
Fastighetsskötare
 
Skolor
Torshagavägen 5 66240 Petalax
Fastighetsskötare
 
Skolor
Mamrevägen 9 66240 Petalax
Finska förskolan
 
Förskolor
Lilltelsarvägen 20 66140 Övermalax
Finska skolan i Malax
 
Skolor
Kvarngränd 8 66140 Övermalax
/6
Senast uppdaterad: 26.05.2023 09:37