Contact details for personnel, departments, and units

Tommy Ahlbäck
Fastighetsskötare
Tekniska avdelningen
Leif Ahlskog
Fastighetsskötare
Tekniska avdelningen
Monica Asplund
Kanslisekreterare
Tekniska avdelningen
Margareta Bast-Gullberg
Rektor
Gymnasiet i Petalax
Mamrevägen 9 66240 Petalax
Magdalena Berg
Förvaltningssekreterare-dataskyddsombud
Förvaltning och ekonomi
Bergö bibliotek
 
Bibliotek
Bredhällsvägen 61c 66220 Bergö
Bergö daghem
 
Daghem
Bergö Nyvägen 43a 66220 Bergö
Bergö daghem, Tärnan
 
Daghem
Bergö Nyvägen 43a 66220 Bergö
Bergö förskola
 
Förskolor
Bergö Nyvägen 43b 4 66220 Bergö
Bergö skola
 
Skolor
Bredhällsvägen 61c 66220 Bergö
Bergö skola, kök
 
Kök
Bredhällsvägen 61c 66220 Bergö
Leena Broman
Kanslist
Högstadiet i Petalax
Mona-Lisa Ek
Byråsekreterare
Bildningsavdelningen
Britt-Marie Engblom
Städ- och kosthållskoordinator
Tekniska avdelningen
Helena Engren
Förvaltningssekreterare
Förvaltning och ekonomi
Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare
Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30
Fastighetsskötardejour
 
Tekniska avdelningen
Malmgatan 5 66100 Malax
Fastighetsskötare
 
Gymnasiet i Petalax
Mamrevägen 9 66240 Petalax
Fastighetsskötare
 
Yttermalax skola
Malax Kyrktået 5 66100 Malax
Fastighetsskötare
 
Övermalax skola
Kvarngränd 8 66140 Övermalax
Fastighetsskötare
 
Bergö skola
Bredhällsvägen 61c 66220 Bergö
Fastighetsskötare
 
Petalax skola
Torshagavägen 5 66240 Petalax
Fastighetsskötare
 
Högstadiet i Petalax
Mamrevägen 9 66240 Petalax
Finska förskolan
 
Förskolor
Lilltelsarvägen 20 66140 Övermalax
/6
Last Updated: 08.01.2024 11:05