Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna publiceras på webbplatsen senast 3 dagar före varje sammanträde.

Protokollen publiceras på webbplatsen dagen efter protokollets justering. Föredragningslistan tas bort när protokollet publiceras. Protokollen finns tillgängliga på kommunens webbplats i ett år efter publiceringen.   

 

I föredragningslistor och protokoll på webbplatsen iakttas Kommunförbundets rekommendationer om publicering av personuppgifter. I föredragningslistorna och protokollen nämns ibland bilagor som inte publiceras på webbplatsen. Vi publicerar inte bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådana uppgifter som kan äventyra någons integritetsskydd eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter. 

 

Senast uppdaterad: 21.08.2023 08:56