Vatten och avlopp

Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsdistributionen i Malax kommun.

Jonas Nylund
Direktör
Malax Vatten
Susanne Nyman
Kanslisekreterare
Malax Vatten
Malax Vatten dejour
 
Malax Vatten
Grävmaskin.

Vatten

Vattenverket levererar hushållsvatten av god kvalitet inom hela verksamhetsområdet, d.v.s. hela kommunen. Beträffande de undersökta parametrarna uppfyller vattnet de kvalitetskrav på och kvalitetsrekommendationer för hushållsvatten som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning 442/2014. Våra vattenverk finns i Långåminne (pdf), Rainebäck (pdf) och Bergö (pdf). Genom att klicka på tidigare nämnda vattenverk ses senaste rapport av vattenkvaliteten. Vattnets hårdhet är 3,5 dH.

Karta över verksamhetsområden för vatten (Kuntanet karttjänst)

Avlopp

Avloppsverket mottar och renar avloppsvattnet från alla till nätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön minimeras. Avloppsnätet byggs kontinuerligt ut enligt en godkänd plan.

För tillfället (2022) finns det ett vattenledningsnät på 566 km i Malax kommun. Avloppsledningarna är 151 km. Det finns tre vattenverk - i Långåminne, Rainebäck och Bergö. Avloppsverk finns i Bergö och Petalax. Från Ytter- och Övermalax pumpas avloppsvattnet till Påttska reningsverket i Vasa.

Karta över verksamhetsområden för avlopp (Kuntanet karttjänst)

 

Vad får spolas ner i avloppet?

Det är tillåtet att spola ner wc-papper, diskvatten, vatten från tvättmaskiner, duschvatten med tvål och schamporester.

Följande får inte spolas ner i avloppet:

  • bensin, aceton, syror
  • matfett och andra oljor
  • starka rengöringsmedel
  • gifter
  • mediciner
  • målfärg
  • tops, bindor, tamponger, tvättlappar
  • övriga föremål som kan förorsaka stopp

Se närmare i Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk (pdf)

 

Vesilaitosyhdistys youtubesida finns tips (på finska) om hur du ska göra med olika avfall.

Senast uppdaterad: 30.11.2023 12:32