Yhdistysten avustushakemukset

Yleistä

Vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia toimintaan, joka koskee lapsia, nuoria, kulttuuria, liikuntaa, urheilua, ennaltaehkäisevää toimintaa, kotouttamista ja työllistämistä.

Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys ja yhteisö, jolla on Maalahdessa toimintaa, joka on tarkoitettu pääasiassa maalahtelaisille. Yhdistyksen on noudatettava yhdistyslain ja muiden lakien määräyksiä sekä yhdistyksen sääntöjä. Yhdistykset, joilla on useita jaostoja/työryhmiä, hakevat avustusta yhteisesti pääyhdistyksen kautta.

Avustusta ei myönnetä ilman erityistä syytä yhdistykselle tai yhteisölle, joka ei ole vielä toiminut vähintään yhtä kokonaista toimintavuotta.

Huomioitavat kriteerit

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon ainakin seuraavat kriteerit:

  • missä määrin toiminta tukee ja täydentää kunnan toimintaa ja strategisia tavoitteita
  • missä määrin toiminta edistää tasa-arvoisuutta, osallisuutta ja asukkaiden hyvinvointia
  • toiminnan laatu ja laajuus
  • hakijan aktiivisuus, omatoimisuus ja oma rahoitus
  • avustuksen tarve (hakijan taloudellinen asema).

Hakemus

Hakuaika on 15.3.–14.4.2024. Pyydämme teitä lukemaan avustusten myöntämisperiaatteet (pdf) ja kuntastrategian (pdf) ennen hakemuksen täyttämistä. Hakemuksen voi jättää vain sähköisellä lomakkeella ja vain edellä mainittuna hakuaikana.

Avustushakemus 2024, lapsi- ja nuorisotoiminta

Avustushakemus 2024, liikunta, urheilu ja uimakoulu

Avustushakemus 2024, kulttuuritoiminta ja tapahtumat

Avustushakemus 2024, ennaltaehkäisevä toiminta

Ann-Christine Holtti
Hyvinvointipäällikkö
Vapaa-aika ja kulttuuri
Viimeksi päivitetty: 15.03.2024 08:11