Maalahdessa kestävä kehitys on keskiössä!

Hankkeessa Kestävät, energiatehokkaat kiertotaloutta edistävät rakennukset – prosessikuvauksesta toteuttamiseen, joka oli käynnissä vuosina 2022–2024, oli tarkoituksena laatia prosesseja, jotka konkreettisella tavalla toteuttavat kestävyysnäkökulmia kiinteistösuunnittelu- ja rakennusprosesseissa kiinteistön koko elinkaari huomioiden. Lue lisää hankesivuilta ja alasivuilta.

 

Vuosina 2021–2022 oli käynnissä hanke Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen – askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä kestävyyttä Maalahdessa energiatehokkailla ratkaisuilla. Hanketta rahoitti ympäristöministeriö. Lue lisää hankesivuilta ja alasivuilta.


Hankkeessa Strateginen valinta – julkinen puurakentaminen, joka oli käynnissä vuosina 2020–2021, keskityttiin Petolahden uuteen lukiorakennukseen ja puurakentamiseen. Hankkeen puitteissa laadimme kunnan ensimmäisen kestävän kehityksen strategian. Strategiaan kuuluu myös rakennusstrateginen tarkistuslista. Hankkeen rahoitti ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma. Lue lisää hankesivuilta ja alasivuilta.

Piirroskuva, jossa kaksi ihmistä istuttaa puuntaimen. Puhekuplassa teksti "se kestää 100 vuotta!".
Viimeksi päivitetty: 14.06.2024 10:27