Vuosina 2022–2024 oli käynnissä hanke Kestävät, energiatehokkaat kiertotaloutta edistävät rakennukset – prosessikuvauksesta toteuttamiseen. Hankkeen tarkoituksena oli laatia prosesseja, jotka konkreettisella tavalla toteuttavat kestävyysnäkökulmia kiinteistösuunnittelu- ja rakennusprosesseissa koko kiinteistön elinkaari huomioiden. Hankkeen puitteissa laadittiin interaktiivinen Powerpoint-tiedosto, jota muut kunnat ja yksityiset kiinteistönomistajat voivat käyttää.

Hanketta rahoitti ympäristöministeriö.

Kohti kestävää tulevaisuutta!

Kestävät, energiatehokkaat kiertotaloutta edistävät rakennukset – prosessikuvauksesta toteuttamiseen

Maalahden kunta jatkaa työtään kestävän kehityksen, energiatehokkuuden ja puurakentamisen parissa uudella hankkeella Kestävät, energiatehokkaat kiertotaloutta edistävät rakennukset – prosessikuvauksesta toteuttamiseen.

Hankeaika on 1.9.2022–31.3.2024.

Tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on laatia prosesseja, jotka konkreettisella tavalla toteuttavat kestävyysnäkökulmia kiinteistösuunnittelu- ja rakennusprosesseissa koko kiinteistön elinkaari huomioiden.

Tavoitteina on:

 • soveltaa käytännössä rakennusstrategista tarkistuslistaa, joka on laadittu aiemmassa hankkeessa
 • laatia toiminnallinen prosessi, josta voi tulla paras käytäntö, jota voivat käyttää myös muut kunnat ja yksityiset kiinteistönomistajat. Interaktiivinen Powerpoint.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

 • Uuden päiväkotikiinteistön (Söderfjärdsbackenin päiväkoti) suunnittelun hankinta. Energia-asiantuntija, kosteusasiantuntija, kestävyysasiantuntija sekä puurakentamisen ja kiertotalouden asiantuntija osallistuvat koko suunnittelu- ja rakennusprosessiin.
 • Rakennusurakan hankinta, jossa huomioidaan energiatehokkuudelle, materiaalivalinnoille ja kestävyydelle asetetut vaatimukset.
 • Selvitys, miten energiatehokkuutta, kiertotaloutta ja kestävyyttä voidaan kehittää koko sillä alueella, jossa päiväkotikiinteistöä rakennetaan, tämä koskee etenkin latausasemia ja jätehuoltoa.
 • Koko prosessin dokumentointi, suunnittelusta toteuttamiseen, sellaisessa muodossa, että se on helppo jakaa.
 • Hankkeen ja prosessin edistymisestä tiedotetaan jatkuvasti tiedotusvälineissä ja sosiaalisissa medioissa sekä seminaareissa ja verkostoissa.

Tähänastiset edistysaskeleet

Olemme koonneet hankkeen tähänastisia edistysaskeleita ja hankkeen puitteissa aikaan saatuja muutoksia:

Söderfjärdsbackenin päiväkodin suunnittelu valmistui lokakuussa 2023. Rakennusstrategisen tarkistuslistan pohjalta suunnittelussa on huomioitu muun muassa seuraavat asiat:

 • Ulkoseinät tehdään CLT-elementeistä (massiivipuusta). Puu on uusiutuvaa materiaalia, ja purettaessa sen kierrätysaste on korkea.
 • Lattiamatot toteutetaan liimattomasti kaikkialla, missä se on mahdollista (vähemmän kemikaaleja ja pienempi riski negatiivisille kemiallisille reaktioille tulevaisuudessa).
 • Kaikki portaat, rampit ja lastauslaiturit ulkona on suunniteltu siten, ettei niitä tarvitse lämmittää talvella.
 • Kiinteistö on suunniteltu kiinteistön ylläpidon näkökulmasta siten, että mahdollisimman suuri osa talvikunnossapidosta voidaan hoitaa koneellisesti.
 • Konsultti mitoittaa kiinteistönhoidon, jotta oikeat työpanokset voidaan suunnitella alusta alkaen.
 • Akustiikkasuunnittelija on antanut lausunnon suunnittelusta.
 • Kiinteistö suunnitellaan siten, että myrkytöntä siivousta voidaan toteuttaa rakennuksen valmistuttua.
 • Kiinteistö on suunniteltu aurinkopaneelijärjestelmää varten. Teknisiin tiloihin ja vesikatolle on tehty tilavarauksia, jotta katolle tulevia paneeleita ei sijoiteta väärään kohtaan.
 • 10 prosenttiin pysäköintipaikoista tulee sähköajoneuvon latauspistevalmius.
 • Kodinkonehankinnat on suunniteltu parhaan energialuokan mukaisesti.
 • Lämmitysjärjestelmä toteutetaan kalliolämpönä, myös jäähdyttäminen porausreikien kautta on mahdollista.
 • LVI-kalusteet on valittu pienen vedenkulutuksen perusteella.
 • Hankkeesta tehdään elinkaarianalyysi yliopiston lopputyönä.
   

Tarkistuslistaan kirjattavat uudet kohdat:

 • Kiinteistön suunnittelussa huomioidaan robotiikka siten, että siivousrobotit voivat edetä esteettä koko kiinteistössä.
 • Aikainen markkinavuoropuhelu osallisten kanssa hankkeen ydinkysymysten varmistamiseksi ja markkinoiden kehittämiseksi.
 • Suunnittelu toteutetaan ja hankitaan BIM-muodossa suunnittelun ja CO²-laskelmien helpottamiseksi.
   

Hanketta dokumentoidaan interaktiivisessa Powerpoint-tiedostossa. Siten tuloksia voidaan yksinkertaisella tavalla jakaa muille, jotka haluavat rakentaa kestävämmin. Lisäksi hankkeen eri vaiheille luodaan vuosikello.

 

Kuuleminen:

Päiväkotien lapset ovat saaneet tehdä piirroksia aiheesta ”unelmieni päiväkoti”. Arkkitehti on perehtynyt piirroksiin suunnittelutyössään. Lasten kuulemisella on ollut vaikutusta erityisesti leikkivälineisiin.

Vammaisneuvosto on antanut lausunnon, jonka johdosta muun muassa jokaiselle ulko-ovelle suunnitellaan ovikellot. Esteettömyys on koko rakennuksen suunnittelun keskiössä.

 

Asuntoalueella, jonne päiväkoti rakennetaan, on käynnissä erillinen jätehuollon pilottihanke. Kiinteistönomistajilla ei ole omia jäteastioita pihoissaan, vaan kaikki käyttävät yhteistä ”jäteasemaa”, joka sijaitsee asuntoalueella keskeisellä paikalla. Tämä mahdollistaa kaikkien jakeiden lajittelun järkevästi ja edullisesti. Tämä vähentää myös asuntoalueen jätetyhjennyksiin liittyvää liikennettä. Pilottihanke on askel kohti EU:n tavoitetta nostaa kierrätysprosentti 60:een ennen vuotta 2030.

Rahoitus

Ympäristöministeriö tukee hanketta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman kautta, jota rahoittaa EU:n elpymisväline (RRF).

Tietoa

Haluatko tietää hankkeesta lisää?
Ota yhteyttä tekninen johtaja John Södergraniin

John Södergran
Tekninen johtaja
Tekninen osasto
Ympäristöministeriön logo. Valkoinen leijona, jolla miekka, ja sininen tausta.
Euroopan unionin logo. 12 keltaista tähteä ympyrässä sinisellä taustalla.
Viimeksi päivitetty: 18.06.2024 10:24