lyk tunnustus vaaka rgb

Suomen UNICEF on myöntänyt Maalahden kunnalle ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

Maalahden kunta sai ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen keväällä 2024. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta (2024–2026). Kunta on työskennellyt mallin mukaisesti vuodesta 2020 saakka. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen lapsiystävälliset kaupungit -malliin. Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.

Mikä on lapsiystävällinen kunta?

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tarkoituksena on edistää lasten hyvinvointia ja lasten oikeuksien toteutumista kunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • lapsia kohdellaan tasavertaisina kunnan asukkaina
  • lapset otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
  • jokaiselle lapselle annetaan samanlaiset mahdollisuudet osallistumiseen
  • päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan
  • lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan resursseista näkyy kunnan talousarviossa.


Lisätietoa Lapsiystävällinen kunta -toimintamallista on Unicefin verkkosivustolla.
Katso video: Lapsiystävällinen kunta -malli kahdessa minuutissa

 

Lapsen oikeuksien sopimuksella on neljä tärkeää yleisperiaatetta:

  1. Lasta ei saa syrjiä, kaikilla lapsilla on samat oikeudet (2. artikla).
  2. Lasta koskevissa päätöksissä on aina harkittava lapsen etu (3. artiklan 1. kohta).
  3. Jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (6. artikla).
  4. Lapsella on oikeus ilmaista omat näkemyksensä ja saada ne huomioon otetuiksi (12. artikla).


Lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä

Lasten piirustuksia.

Koordinaatioryhmä

Kunnanhallitus on nimennyt koordinaatioryhmän Lapsiystävällinen kunta -mallin parissa tehtävää työtä varten. Ryhmään kuuluu edustajia kaikilta kunnan toimialoilta, hallinnosta, nuorisovaltuustosta, luottamushenkilöistä sekä yhdistyksistä ja organisaatioista.

Koordinaatioryhmään kuuluvat

sivistysjohtaja Sofia Kullberg, ryhmän puheenjohtaja
varhaiskasvatuspäällikkö Catharina Gullfors
Gymnasiet i Petalaxin rehtori Margareta Bast-Gullberg
hyvinvointipäällikkö Ann-Christine Holtti
nuoriso- ja urheilukoordinaattori Kristoffer Nykopp
terveydenhoitaja Venla Appel
tekninen johtaja John Södergran
kunnanjohtaja Jenny Malmsten
hallintosihteeri-tietosuojavastaava Magdalena Berg
kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsen Carola Bengs-Lattunen
nuorisovaltuuston puheenjohtaja Hanna Bonn
vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsen Jonas Rönnqvist
kolmannen sektorin edustaja, Maalahden Punaisen Ristin puheenjohtaja Tina Holms
yhdistysten edustaja, Petalax UF, Sanna Svahn
yhdistysten edustaja, Bergö IF, Johanna Sundén
yhdistysten edustaja, Övermalax UF, Annika Salo
yhdistysten edustaja, Malax IF, Tove Donner
yhdistysten edustaja, Regnbågsallians, Isabel Flemming
Kansalaisyhteiskunnan edustus voi vaihdella ajan mittaan eri toimijoiden välillä (Folkhälsan, 4H ym.).

Koordinaatioryhmän yhteyshenkilö ja puheenjohtaja on sivistysjohtaja Sofia Kullberg: sofia.kullberg@malax.fi, puh. 050 462 6099.

Miten työskentelemme mallin toteuttamiseksi?

Koordinaatioryhmä työskentelee tällä hetkellä tavoitteenaan, että Lapsiystävällinen kunta -malli otetaan käyttöön kaikissa kunnan toiminnoissa. Kunnanhallitus hyväksyi 6.6.2022 Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelman (ruotsinkielinen pdf).


Toimintasuunnitelman tavoitteet ovat seuraavat:

Tavoite 1: Kuntastrategia sisältää tavoitteen lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden toteutumisesta.

 

Tavoite 2: Kunnan viranhaltijat, työntekijät, luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät ovat saaneet perehdytyksen lapsen oikeuksiin. Lapsen oikeudet ovat osa kunnan perehdytysohjelmaa.

 

Tavoite 3: Lapsia koskevaa tutkimustietoa, empiiristä tietoa ja viranomaistietoa eritellään kunnassa siten, että keskiarvon sijaan voidaan analysoida eri lapsiryhmien tilannetta. Tieto on helposti saatavilla ja koostettua, jotta strategiselle päätöksenteolle voidaan antaa pohjaa sellaisia päätöksiä varten, joissa lapset ja nuoret voidaan huomioida.

 

Tavoite 4: Kunta varmistaa, että jokaisella lapsella (myös esimerkiksi vähävaraisten perheiden lapsilla ja vammaisilla lapsilla) on mahdollisuus harrastuksiin ja mielekkääseen vapaa-aikaan.

 

Tavoite 5: Kunnalla on edustuksellisen osallisuuden rakenteiden lisäksi muita rakenteita, jotka edistävät osallisuutta ja mahdollistavat sen, että eri-ikäiset lapset ja nuoret voivat esittää mielipiteitään. Mielipiteet huomioidaan palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Viimeksi päivitetty: 31.05.2024 10:39