Anmälan

Anmälan till förskola för barn födda 2018

Anmälan till förskola sker under tiden 12–25.2.2024 för verksamhetsåret 13.8.2024–30.5.2025.
Ansökan om eventuell småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen görs på samma blankett.

I samband med att du anmäler barnet till förskolan, uppge gärna vid tilläggsuppgifter om du önskar skolskjuts till och från förskolan och uppge också om möjligt vilka dagar (skriv till exempel ”skjuts önskas enbart alla morgnar”). Det finns fastslagna kriterier för att skolskjuts ska beviljas, se kriterier för skolskjuts.

 

Barnet anvisas en plats i den förskola som finns inom ert elevupptagningsområde. Ansökningsblanketten till förskolan fungerar samtidigt som inskrivning till skolan för följande läsår (2025–2026). Om du vill att barnet ska gå i en annan förskola än närförskolan ska du ansöka om det till bildningsnämnden. Om barnet går i en annan förskola än närförskolan har barnet inte rätt till eventuell skolskjuts.

Mottagande av beviljad plats

Bekräfta eller annullera platsen i förskola.

 

Ändring av servicebehov

 

Säga upp plats

 

Senast uppdaterad: 07.02.2024 11:20