Skolskjuts

Enligt kommunfullmäktiges beslut erbjuds skolskjuts till elevens närskola. Om eleven går i en annan skola än närskolan får eleven inte gratis skolskjuts.

 

Elever som har rätt till skolskjuts är:
1) Förskolebarn om skolvägens längd överstiger 3 km eller poänggräns enligt Koululiitu överstiger 180
2) Elever i åk 1–2 om skolvägens längd överstiger 3 km eller poänggränsen enligt Koululiitu överstiger 199
3) Elever i åk 3–4 om skolvägens längd överstiger 4 km eller poänggränsen enligt Koululiitu överstiger 215
4) Elever i åk 5–9 om skolvägens längd överstiger 5 km eller poänggränsen enligt Koululiitu överstiger 240

Farlig väg

Om en vägsträcka anses farlig för elever i årskurs 1–2, kan elever med kortare väg till skolan få skjuts. Farliga vägar är Malaxvägen och Strandvägen om eleven inte kan korsa vägen genom tunnel.

Varifrån hämtas elever

Elever i åk 1–2 bör själva ta sig till större väg högst 1,5 km. Elever i åk 3–9 bör ta sig till större väg högst 3 km.


Ta kontakt med bildningskansliet på telefonnummer 040 650 7979 eller 050 462 6099 om du har frågor gällande skolskjutsarna.

En grusväg går genom jordbrukslandskap.
Senast uppdaterad: 04.12.2023 10:28