Mot en hållbar framtid!

Hållbara, energieffektiva byggnader som främjar cirkulär ekonomi - från processbeskrivning till förverkligande

Malax kommun fortsätter arbetet med hållbar utveckling, energieffektivitet och byggande i trä i och med det nya projektet Hållbara, energieffektiva byggnader som främjar cirkulär ekonomi - från processbeskrivning till förverkligande.

Projektet pågår under tiden 1.9.2022–31.3.2024.

Syfte och målsättningar

Syftet med projektet är att utarbeta processer som på ett konkret sätt implementerar hållbarhetsaspekter i fastighetsplanerings- och byggprocesser med beaktande av fastighetens hela livscykel.

Målsättningarna är:

  • att omsätta den byggnadsstrategiska checklistan, som vi tagit fram i tidigare projekt, i praktiken
  • att utarbeta en funktionell process som kan bli en best practice, som också kan användas av andra kommuner och privata fastighetsägare.

Projektets centrala åtgärder

  • Upphandling av planering av ny daghemsfastighet (Söderfjärdsbackens daghem), där energiexpert, fuktexpert, hållbarhetsexpert, expert på träbyggande och cirkulär ekonomi deltar i hela planerings- och byggnadsprocessen.
  • Upphandling av byggnadsentreprenad, som beaktar de krav som ställts gällande energieffektivitet, materialval och
    hållbarhet.
  • Utredning hur energieffektivitet, cirkulär ekonomi och hållbarhet kan främjas i hela området, där daghemsfastigheten byggs, detta gäller speciellt laddningsstationer och avfallshantering.
  • Dokumentering av hela processen, från planering till förverkligande i ett sådant format att det är lätt att dela med sig.
  • Kontinuerlig information om projektet och processens framskridande ges i media, sociala medier och vid seminarier och i nätverk.

Finansiering

Projektet stöds av miljöministeriet inom ramen för Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, som finansieras ur EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (RRF).

Information

Vill du veta mera om projektet?
Ta kontakt med teknisk direktör John Södergran

John Södergran
Teknisk direktör
Teknik, infrastruktur och miljö
Miljöministeriets logo. Ett vitt lejon med svärd på blå bakgrund.
Europeiska unionens logo. 12 gula stjärnor i en ring på blå bakgrund.
Senast uppdaterad: 05.09.2023 14:47