Jump to content Jump to search
Yttermalax skola

Yttermalax skola

Suomeksi and in English

Yttermalax skola är den största av kommunens skolor för årskurserna 1–6. De övriga skolorna finns i Bergö, Petalax och Övermalax.

Idag går ca 150 elever i skolan. Nuförtiden är de flesta klasser indelade i två grupper, A och B. Förskolan är också inrymd och har nästan 30 elever. I skolan arbetar ca 30 anställda.

Skolan profilerar sig som en aktiv, innoativ och grön skola på stabil grund. Skolan är också en ”Grön Flagg skola”.” Grön Flagg” är ett pedagogiskt verktyg som stöder ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling i daghem, skolor och läroanstalter.” Grön Flagg” är också ett internationellt miljöcertifkat. Alla skolor som uppfyller kriterierna beviljas programmets symbol, Grön Flagg, en riktig flagga, som certifikat. (vhrealippu.fi). Eleverna lär sig t.ex. att sortera avfall, spara på vatten och energi, samt att minska på matsvinnet.

Skolan har idag både ett aktivt miljöråd och ett elevråd. Råden är viktiga också som en del av Malax kommuns arbete i syfte att vara en barnvänlig kommun.

Från och med år 2020 är Malax kommun nämligen med i Unicefs ”En barnvänlig kommun”. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barns rättigheter. En av de fyra huvudprinciperna är att barn har rätt att få sina synpunkter beaktade och att alla barn har rätt att utrycka sin mening.

Skolbyggnaderna och namnen

Den 28 augusti 1954 inledde Köpings folkskola arbetet i det splitternya huset här på kyrkbacken.

Skolan heter numera Yttermalax skola, som var skolans ursprungliga namn mellan åren 1881–1909. Efter att Tuv folkskola inrättats 1909 började namnet Köpings folkskola alltmera användas.

Första gången namnet officiellt användes var i ett direktionsprotokoll 1911. År 2010 då Tuv skola stängdes och elever och lärare flyttade till Köpings skola, ändrades namnet på skolan igen, till det ursprungliga namnet Yttermalax skola.

Det nya skolhuset var uppfört efter ritningar av arkitekt Erik Kråkström. Lennart Österberg var ansvarig byggmästare. Byggkostnaderna var ca 42 miljoner mark. Tomtmarken, åkermarken tillhörande Hagahemman, såldes till kommunen av Elsa Hagström (1899–1989). Skolan flyttades till kyrkbacken från Köpings, där det gamla skolhuset låg, för att ligga mera i mitten av skoldistriktet.

Småskolan, klasserna 1-2, som tidigare hållits i Sockenstugan flyttade också till nya byggnaden. År 1958–1971 arbetade förutom skolans egna klasser även Malax-Pörtom medborgarskola. De flesta klasserna var på den här tiden sammansatta klasser. På 1970– talet innan kommungården byggts höll kommunalfullmäktige sina möten i skolans festsal.

Skarmavbild 2022 05 10 kl. 12.56.37

 

Medborgarinstitutet använder också skolans lokaler för sin verksamhet, likaså musikinstitutet Legato.

Skolan har byggts ut och renoverats flera gånger, senaste gång under åren 1993–1994 (Gerd Hytönen, arkitekt) och 2016-2019 (Arkitekt AK-plan/Alf Kangasniemi). Skolan återinvigdes 4.12.2019. Dåvarande åk 6 gjorde en film till invigningsfesten ”Glimtar ur skolans historia”. Här kan ni se på filmen

Skarmavbild 2022 05 09 kl. 15.33.20
Konstnären Jon Gredmark målade också efter renoveringens slut, en muralmålning till stora aulans vägg i samarbete med bildkonstskolans elever.

Skarmavbild 2022 05 09 kl. 15.34.26
På stora aulans vägg hängde tidigare konstverket ”Kalevala” som tillverkades av elever och personal 2000. Konstverket har numera en ny plats i skolan nära matsalen. Vid HVC finns ett annat konstverk med anknytning till Kalevala; statyn Ilmatar av Toivo Kultti.

Skarmavbild 2022 05 10 kl. 12.54.20

Skarmavbild 2022 05 09 kl. 15.36.32

Skolan på 1950-talet.

Skarmavbild 2022 05 09 kl. 15.37.01

Skolan på 1990-talet. 

Skarmavbild 2022 05 09 kl. 15.43.17
Skolan 2022.

Det tidigare skolhuset invigdes 9 oktober 1892, på Malaxdagen. Det fanns under 62 år, men revs 1966 för att ge plats för Lenni Backs affärshus, numera veterinärklinikens byggnad, bredvid Bygdegården i Köpings.

Skarmavbild 2022 05 09 kl. 15.37.42

Skolan i Köpings var uppfört av 18 privatpersoner ”Skolvännerna”. Den tillkom som ett privat initiativ av några bönder. (Boken om Malax av Johannes Klockars sidorna 246-247). Tomtmarken skänktes av handlare Johan Köping, frivilliga dagsverken gjordes och en stockinsamling startades. Bygget krävde pengar, dessa tillsköts av ”skolvännerna” varav några var tvungna att själva ta lån för ändamålet.

Skarmavbild 2022 05 10 kl. 12.55.02

Den allra första skolan var inrymd i Daniel Malms gård i Köpings gränden, nuvarande Petra Stenbackas. Här arbetade skolan under elva år. Läs mer i boken ”Malax skolväsende 100 år 11881–1981”, kapitlet Köpings skola 100 år av Nils Bonn.

Den första Köpings skola invigdes 2 oktober 1881. Skolans första lärare var från Närpes och hette Karl-Johan Wester. Han hade utdimitterats från Nykarleby seminarium samma år. Sjutton elever skrevs in, 15 pojkar och 2 flickor. Senare tillkom 3 elever och under den första terminen arbetade således 20 elever i skolan.

Skarmavbild 2022 05 03 kl. 14.05.15
Köpings folkskola, klasserna III­VII läsåret 1953–­54 (sista året i gamla skolhuset i Köpings). Första raden: Lisa Höstman, Gunni Udd, Gretel Nordkvist, Barbro Backman, Gunnel Lundfors, Brita Köping, Brita Levlin, Mari-Anne Damsten, Kajsa Strömfors, Anita Bonnäs, Helena Sundbäck, Siv-Britt Skinnar, Mari-Ann Udd, Ebba Malm, Anita Båsk. Andra raden: Rainer Staffans, Jan­Erik Vä- glund, Karl-Erik Strömfors, Einar Sjöstrand, Jan-Erik Berts, Astrid Back, Mona Storm, Karin Nordkvist, Hans Nordman, Per-Erik Östman, Lars-Olof Nordkvist, Rolf Köping, Peter Berts, Erik Vesterback. Tredje raden: Karl-Erik Åvall, Ingmar Hagstrand, Torvald Back, Ingmar Sundbäck, Bo Forsberg, Bror Malm, Greta Back, Helena Broman, Mariann Kullberg, Monika Haasiosalo, Brita Backman, Estrid Strömfors, lärarinnan Ester Herrgård. Fjärde raden: Klas Damsten, Klas Berts, Holger Köping, Börje Hydén, Bengt Långgård, Karl-Johan Malm, Alf Långback, Ralf Hägen, Robert Råholm, Keijo Runonen, Nils Holm, Björn Fant, läraren Georg Nylund. I bakgrunden till höger ses en del av Malms läskedrycksfabrik. – Okänd fotograf. Malax museiförening: skannat från Anita Häggdahls bild. Personerna identifierade av Anita Häggdahl.

Skarmavbild 2022 05 10 kl. 12.57.01


Källor: Malax museiförening. Sammanställt och skrivet av Nina Granholm-Mäkinen, speciallärare i Yttermalax skola. Nytagna bilder av Jenna Matintupa. 

Senast uppdaterad 25.05.2022 12:26