Sockenstugan

 

En röd och gul äldre byggnad i två våningar med fyra ingångar

Sockenstugan invid kyrkan

På sockenstämman i början av 1829 konstaterade man att den dåvarande Sockenstugan var förfallen. Det sades att den var för liten och att den på sydsidan var illa åtgången av sol, vind och väder. Den gamla Sockenstugan, som fanns invid cykelvägen längs med den nya Malaxvägen, konstaterades förfallen och revs.

Sockenstugan invid kyrkan byggdes år 1830 på kyrkbacken, troligtvis med timmer som blivit över från kyrkobygget 1829. På gaveln timrades en förstuga upp över hela bredden.
Här hölls all skriftskolundervisning. Här hölls också sockenstämmor och vägstämmor. När den kommunala självstyrelsen infördes 1869 var Sockenstugan den enda och naturliga platsen för kommunala sammanträden för i första hand stämma och nämnd.

Då skoltvång infördes 1921 gick man i författning om att bygga ut Sockenstugan med skolsal och lärarinnebostad. Före det hade förstugan gjorts om till bostad. En kvist framför hade också byggts. Nu fick byggmästaren Isak Malm i uppdrag att göra ritningar för tillbyggnaden. Till vårterminens början 1921 stod allt klart för att tas i bruk.
Olivia Orre hade anställts som lärarinna i den kyrkliga småskolan 1911. Denna småskola anslöts 1917 till Köpings skola och blev kommunal. Olivia Orre verkade som lärarinna till 1950.

Staket längs grusad byväg och byggnader på landsbygden

Sockenstugan på kyrkbacken (byggd 1830, tillbyggd 1922) och Mattlarsgårdarna. Fotograf Ida Malmberg.

Källa: Malax församling, malaxforsamling.fi, Boken Jungfrudanser och snickarglädje. Sammanställt av Kerstin Hägen.

Senast uppdaterad: 22.09.2023 12:59