Långfors kvarn

Långfors kvarn, Åddas kvääne donerades till museiföreningen 2007 av kvarnens dåvarande delägare Vilhelm Ljungkvist, Boris Grönros, Karl-Gustav Grönros, Birger Udd, Sven Börje Gullback, Stig-Johan Udd och Gunder Udd. Kvarnen fanns redan på 1800-talet och har från första början drivits med vattenkraft från ån. Den byggdes om 1932 och igen 1939 då kvarnen ändrades så att den också kunde mala vete. Under 1920-talet kom elektriciteten till byn, och kvarnen anslöts till elnätet på 1930-talet. När vattenkraften inte räckte till för malning kopplades elektriciteten in. Kvarnen är ännu i brukbart skick. Museiföreningen lät 2009 renovera och måla kvarnens tak och fasader. Sedan 2010 röjer museiföreningen växtligheten runt kvarnen och Långforsen.

En röd träbyggnad med vitt kring de månag små fönstern  i tre våningar

Källa: Malax Museiförening, Månadsbild mars 2022. Foto: Göran Strömfors

Malax museiförening berättar mera om kvarnen i Månadsbilden, Brinkens museum, 2022 (pdf), malstenarna iMånadsbilden, Brinkens museum, 2020 (pdf) och i Månadsbilden, Brinkens museum, 2012 (pdf) kan du få veta mera om handkvarnen.

Senast uppdaterad: 09.01.2024 11:08