Krigargravarna
Ett högt monument över de stupade och nedanför gravstenar liggande i en rad framför

Minnesplattorna och monumentet över nio stupade från 1918 års frihetskrig planerades av arkitekt Erik Bryggman och invigdes på 1920-talet.

Suomeksi and in English

På monumentet fanns texten:

VANDRARE STANNA I

ANDAKT VID VÅRDEN!

HJÄLTAR , FALLNA

I FINLANDS KRIG

VILA HÄR NERE,

FÄDERNEGÅRDEN ,

FÄDERNEJORDEN

DE FRIKÖPT ÅT DIG.

Dikt av Jarl Hemmer. 

På monumentets fot fanns texten: TACKSAMMA MALAX – BOR RESTE VÅRDEN.

Monumentet tillverkades av Vasa Granit Ab.

Krigargravarna 3 infor de fallna

Det yngre monumentet med texten: TILL DE FALLNAS MINNE, från 1939–1944 års krig planerades av Arkitektbyrå Lindroos/Erik Lindroos och restes 1953. Vid detta tillfälle ”ratades” det ståtliga monumentet från stupade i frihetskriget, endast framsidans textskiva togs tillvara och klistrades fast på det nya monumentet.

Likaså ersattes de enskilda minnesplattorna för stupade i frihetskriget med vita träkors, samma kors som placerades över stupade från vinter- och fortsättningskriget.

På gravgården finns sammanlagt 126 st. vita träkors. 9 kors över stupade från frihetskriget, 55 över stupade från vinterkriget och 62 över stupade från fortsättningskriget.

Monumen över de stupade och framför en krans i vitt och blått och på sidorna om den finlands flagga. Framför vita korts med blå blomma på graven

Det yngre monumentet med texten: TILL DE FALLNAS MINNE, från 1939–1944 års krig.

Stor, hög oregelbunden natursten med en platta in satt. Framför stenen en vas med gula blommor.

Jägarfältväbeln Viktor Berg 1897–1937 är begravd på Marie begravningsplats.

Korsen och grunderna förnyades sommaren 2017. På de stupades dag samma år hölls en värdig invigningsfest, det år som tillika var Finland 100 års jubileumsår. Malax kommun och Malax församling bekostar underhållet av krigargravarna. Uppvaktning vid krigargravarna sker åtminstone på de stupades dag och självständighetsdagen.

På de stupades dag 15 maj 2022 avtäcktes en minnestavla med de stupades namn, födelseår och året de stupade samt karta som visar orten där de stupade eller blev dödligt sårade. Dessutom finns de stupades gravplatsnummer antecknad.

Veteranens aftontapto, Eva-Lott Björklund (video)

Hur orkade våra soldater, hur var det exempelvis med den andliga verksamheten?

I boken Veteranens minnen berättar Paul Stoor om en nattvardsgång som speciellt etsat sig in hans minne. Den hölls kvällen före anfallet vid Säntämä vid en altarrund gjord av grova stockar och dekorerad med granris. Inne i den reste sig ett kors gjort av vita björkstammar. Där intog man nattvarden medvetna om dödens närhet.

Stoor berättar vidare. En av dem som stupade följande dag var korpral Elis Silver. timmerman i det civila. Han hade byggt den altarrund vid vilken vi tog emot nattvarden kvällen innan.

Om dagen vid Säntämä-anfallet skriver Harald Lund i sin dagbok: Sista marschen ner till stridslinjen blev lång och tröttsam, vi skulle få mat och vila en stund innan vi skulle inta vår plats nere vid Säntämäbäcken. Men ryssarna började skjuta med direkt eld från artilleri så vi måste snabbt ta oss ut till linjen.

Vi hamnade på ett område där det låg flera hundra stupade ryssar. Det var sommar och varmt så likstanken var förfärlig, den bet sig fast över allt, svårast var det i munnen. Vi fick order om anfall och Malaxkompaniet fick nog sitt elddop den morgonen. Lund berättar vidare, vi började nu få granatunderstöd av egna och kompanichefen gav order om nytt anfall. När jag förklarade för honom att det är en omöjlig uppgift sade han åt mig , att du som är gruppchef skall föregå med gott exempel och gå först. Min närmaste sidokamrat Elis Silver sade då, vi får väl nog lyda order. Han reste sig i knäställning. Med desamma fick han en kula genom huvudet. Tio malaxbor stupade den dagen.

Ett exempel på hur vissa befäl insåg vikten av den andliga verksamheten var när regementskommendören Alpo Marttinen gav Holger Bonns i uppdrag att med 10 man på 6 veckor renovera en urblåst kyrka i Shemenski.

Kyrkan blev renoverad enligt överenskommelse.

När arbetet var färdigt utsågs Paul Stoor till kyrkvärd och väktare och blev också befriad från tjänstgöring som gruppchef under lördagar och söndagar.


Källor: Malax museiförening, scannade bilder, Helge Granholm, Malax församlings hemsida, Malaxbygdens stupade. Sammanställt av Jarl Silfver.

Senast uppdaterad: 09.01.2024 11:05