Bokningar

Fritidskansliet ansvarar för bokningar av Pixnehallen, sportstugan, grillkåtan, sandplanen och gräsplanerna i Pixne samt anläggningar i Petalax. Alla bokningsförfrågningar skickas per e-post till bokning@malax.fi.

 

Allaktivitetshuset i Vägvik kan hyras av föreningar, privatpersoner och företag. Bokningsförfrågningar görs via Folkhälsan i Petalax eller kommunen.

 

Skolornas gymnastiksalar bokas via skolornas respektive rektor.

 

På adressen bokning.malax.fi kan man kontrollera bokade tider på de olika anläggningarna.

Användning av programmet för bokning av resurser och utrymmen

För att granska tider och utrymmen väljer du "Kalender" uppe till höger. Uppe till vänster hittar du rullmenyerna "enhet" och "utrymmen". Välj först den "enhet" du vill kolla, t.ex. idrottshallar och sedan "utrymme", t.ex. hallen. Då kommer det upp en kalender som visar vilka tider som är bokade (färgade fält) och vilka som är lediga (gråa). Genom att ändra på enhet och utrymme kan du kolla alla utrymmen som finns i bokningssystemet.

Bokning

När du sökt fram den dag och tid du önskar boka, så skickar du e-post till bokning@malax.fi. Du får en bekräftelse om tiden passar eller bör ändras. Efter att du fått bekräftelsen kan du besöka bokning.malax.fi för att se din tid i kalendern.

Avgifter

Hyror för Pixnehallen 1.1–31.12.2023 (pdf)

Hyror för skolornas gymnastiksalar

Hyror för kommungårdens utrymmen

Senast uppdaterad: 12.09.2023 12:44