Jump to content Jump to search
Jobba hos oss

Jobba hos oss

Malax kommun meddelar om lediga arbetsplatser på Kuntarekry, Arbets- och näringsbyråns webbsidor och kommunens webbsidor, se länkar nedan. Tidningsannonser publiceras i Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen. Tjänster kungörs på kommunens officiella anslagstavla.

Förfrågningar gällande enskilda arbetsplatser
I frågor som gäller arbetsuppgifterna ska du ta kontakt med den kontaktperson som nämns i platsannonsen.

Öppen ansökan
Om vi inte just nu har lediga arbetsplatser att sökas som passar för dig kan du gärna lämna in en öppen ansökan via Kuntarekry (se länk nedan) där du berättar om dig själv och vad du är intresserad av att jobba med. En öppen ansökan kan du lämna in när som helst och den är i kraft i nio månader. Fyll i ansökan så noggrant som möjligt. Den öppna ansökan kan uppdateras när som helst. Vi kontaktar dig per telefon eller e-post om vi har någon lämplig arbetsplats att erbjuda.
Observera att du med en öppen ansökan inte kan söka sommarjobb eller till kommunens externt eller internt ledigförklarade arbeten.


Vi söker korttidsvikarier som lokalvårdare för städning i kommunens fastigheter. Kontakta städkoordinator Britt-Marie Engblom 040 650 7985, britt-marie.engblom@malax.fi.


Korttidsvikarier till småbarnspedagogiken, förskolan samt morgon- och eftermiddagsverksamheten sökes för verksamhetsår 2022–2023.
Kontakta familjedagvårdsledare Nina-Maria Enholm, ninna.enholm@malax.fi, tfn 050 361 6754, daghemsföreståndare Isa Granqvist, isa.granqvist@malax.fi, tfn 040 632 6263 eller Patricia Ingström, patricia.ingstrom@malax.fi, tfn 040 650 8163.


Vikarierande ämneslärare
Högstadiet i Petalax uppdaterar sina vikarielistor. Vi söker lärare eller lärarstuderande som med kort varsel kan infinna sig som vikarierande ämneslärare i olika läroämnen. Är du intresserad? Meddela i så fall kompetens och kontaktuppgifter till rektor Disa Widell, epost: disa.widell@malax.


Vi söker köksbiträden för längre eller kortare vikariat till köket i Högstadiet i Petalax.
Vi förutsätter hygienpass och uppskattar tidigare erfarenhet av storköksarbete.
Kontakta husmor Ann-Helene Ståhl, tfn 040 650 8047, ann-helene.stahl@malax.fi eller
rektor Disa Widell, tfn 050 303 3648, disa.widell@malax.fi


Österbottens välfärdsområde söker både korttids- och långtidsvikarier till hemservice och boenden inom Malaxområdet. Kontakta hemserviceledare Ros-Marie Ljungkvist tfn 050 502 7785, ros-marie.ljungkvist@ovph.fi eller servicehandledare Ulrika Häggström tfn 050 526 1169, ulrika.haggstrom@ovph.fi. Mera information: https://osterbottensvalfard.fi/arbeta-med-oss/lediga-jobb/