Bergo Hamn ovanifran 5 Photo Christoffer Bjorklund
27.6.2024

Förlängd tid för inlämnande av ansökningar gällande revidering av delgeneralplan för Malax kommuns havsstränder

Tiden för inlämnande av ansökningar gällande revideringen förlängs till 30.11.2024. Ansökningar som inkommer efter 30.11.2024 beaktas inte. Eventuella önskemål ska fyllas i på ansökningsblanketten där man samtidigt förbinder sig till de tariffer som kommunfullmäktige slagit fast. Ansökningar kan lämnas in i pappersform till kommungårdens postlåda (märk kuvertet med ”Stranddelgeneralplan”) eller per e-post till malax@malax.fi.


Kommunen ordnar ett allmänt infotillfälle för markägare som önskar delta i revideringen onsdagen den 4 september 2024 där planläggningskonsulten Ramboll Finland Oy presenterar noggrannare tillvägagångssätt för utvärderande av flytt av byggrätter. Mera information följer närmare tillfället.


Mera information. Planläggningsingenjör Olivia Skinnar svarar på frågor, olivia.skinnar@malax.fi eller tfn 050 412 5900.

Senast uppdaterad: 08.09.2023 09:18