Flygbild över Malax
22.5.2023

Fastighetsinventering

Malax kommun påbörjade under hösten 2022 arbetet med att utreda och jämföra det aktuella läget på fastigheter med kommunens byggnadsregister, befolkningsdatasystemets byggnadsregister och Skatteverkets register och uppdaterar enligt rådande situation.

Under 2023 fortsätter inventeringen områdesvis i kommunen med periodvisa besök vid fastigheter, däremellan görs det administrativa efterarbetet som följer besöken.

I samband med inventering av fastigheten granskas bl.a. byggnadens placering, adress, byggnadernas yttre mått, användningsändamål och annan basinformation. Byggnaden fotograferas. Inventeringsarbetet utförs i sin helhet utomhus, inventeringsgruppen går inte in i byggnaderna. Fastighetsägaren behöver inte ta kontakt för inventeringsarbetet och behöver inte heller närvara under inventeringen. Inventeringsgruppen bär ID-kort och har ett infoblad i bilfönstret.

Kontaktuppgifter:

Fastighetsinventerare
Marica Stolpe
Tfn 040 653 7588, marica.stolpe@malax.fi

Byggnadsinspektör
Nicklas Ingves
Tfn 050 502 7786, nicklas.ingves@malax.fi

Senast uppdaterad: 08.09.2023 09:18