Social- och hälsovård

Österbottens välfärdsområde ansvarar för Malax kommuninvånares social- och hälsovårdstjänster. Du hittar aktuell information om tjänsterna på deras webbplats.

I Malax betjänar Malax-Korsnäs hälsovårdscentral kommuninvånarna.

Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdets kontaktuppgifter

Kundservicecentralen 06 218 9000

Ring oss när du behöver bedömning av vårdbehov eller vill boka tid till en läkar- eller sjukskötarmottagning. Öppet må–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14. Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun.

Munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning 06 218 9100

Ring oss då du vill boka en tid till tandläkare, tandskötare eller munhygienist eller om du vill få information om vår service. Öppet må–to kl. 7.30–16 och fr kl. 7.30–15. Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun.

Hälso- och sjukvårdens jour 116 117

Ring oss då du behöver hjälp snabbt eller om du överväger att åka till jouren. Öppet dygnet runt. OBS! Kom ihåg det allmänna nödnumret 112 om du behöver hjälp direkt.

 

Telefonväxel 06 218 1111

Ring oss om du inte hittar den kontaktuppgift du behöver. Öppet vardagar kl. 7–17.

Senast uppdaterad: 05.09.2023 13:57