Aktuella upphandlingar

Staket, Mogårdens fotbollsplan

Vi ber om anbud på byggande av staket enligt bifogade handlingar. Närmare uppgifter ger fastighetschef Jan Nyvall tfn 040 659 4300. Anbuden ska lämnas in senast 12.6.2024 kl. 12.00.

Anbudsförfrågan, staket

Lägesbild

Modell, staket

Anbudsblankett, ifyllbar

Senast uppdaterad: 27.05.2024 15:00