Kuulutukset

08.11.2019 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 14.11.2019
07.11.2019 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 7.11.2019
01.11.2019 Detaljplaner till påseende: Köpings kvarter x-x, PDB, Brinken kvarter 2.12-14 och Köpings kvarter 151, planutkast/ Asemakaavat nähtävillä: Köpingsin korttelit x-x, OAS, Brinkenin kortteli 2, 12-14 ja Köpingsin kortteli 151, kaavaluonnos
01.11.2019 Vikarie för lärare i förskola /Esiopetuksen opettajan sijainen
01.11.2019 Lärare inom småbarnspedagogik / Varhaiskasvatuksen opttaja
24.10.2019 Kärrmetholmens väglag, protokoll fört vid vägstämma / tiekokouksen pöytäkirja 23.10.2019
22.10.2019 Beslut enligt miljöskyddslagen / Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Navet Ab
16.10.2019 Undantagslov för tillbyggnad av bostadshus / Poikkeamislupa asuinrakennuksen laajentamiseksi
14.10.2019 Vasaregionens avfallsnämndens avfallstaxa / Vaasan seudun jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2020
09.10.2019 Karftledning / Voimajohto Rajavuori - Brännskogen
02.10.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 9/2019
09.09.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning augusti 2019/ Teknisen johtajan päätösluettelo elokuu 2019 § 55-67
03.09.2019 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan päätösluettelo 13-16/2019
02.09.2019 Ekonomichefens beslutsförteckning, augusti / Talouspäällikön päätösluettelo, elokuu 2019
27.08.2019 Socialdirektörens beslut/ Sosiaalijohtajan päätökset, §§ 1-11/2019
01.07.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 1-30.6.2019 § 49-54
28.06.2019 Kommundirektörens beslutsförteckning, juni / Kunnanjohtajan päätösluettelo, kesäkuu 2019
28.06.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 7-12/2019
03.06.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning / Teknisen johtajan päätösluettelo 1.4-31.5.2019, § 19-48
24.05.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 1-6/2019

Seuraa meitä facebookissa

Tule Maalahteen!

Maalahden kunnassa kohtaavat pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahdessa maaseudun rauha, luonto, meri ja metsä ovat lähellä, samoin Vaasan kaupungin tarjoamat alueelliset palvelut.