Kuulutukset

21.09.2018 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 27.9.2018
21.09.2018 Institutssekreterare / Opistosihteeri
17.09.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 54/2018
17.09.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 55/2018
14.09.2018 Verkskötare/ Laitoshoitaja
14.09.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 14.9.2018
12.09.2018 Söderfjärdsbackens detaljplan / Söderfjärdsbackenin asemakaava
10.09.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 53/2018
06.09.2018 Disponentens beslutsförteckning juli-aug/Isännöitsijän päätösluettelo heinäkuu-elokuu
04.09.2018 Undantagslov för byggande av fiskarhus / Poikkeamislupa kalamajan rakentamiseksi
03.09.2018 Beslut enligt miljöskyddslagen, Våtmossen / Ympäristösuojelulain mukainen päätös, Märkäneva
03.09.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning augusti 2018/ Teknisen johtajan päätösluettelo elokuu 2018
03.09.2018 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 3/2018
20.08.2018 Avslag på ansökan om tillstånd för störning av storskarv på Korsnäs-Malax fiskeområdet i Korsnäs, Malax och Vasa / Lupahakemuksen hylkääminen, merimetsojen häirintä Korsnäsin-Maalahden kalastusalueella
09.07.2018 Bildningsdirektörens beslutsförteckning 1.1-30.6.2018/ Sivistysjohtajan päätösluettelo 1.1.-30.6.2018
02.07.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 06/2018
01.07.2018 Ekonomichefens beslutsförteckning maj-juni 2017 / Talouspäällikön päätösluettelo touko-kesäkuu 2018
01.06.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning maj 2018/ Teknisen johtajan päätösluettelo toukokuu 2018
07.05.2018 Direktören för Malax Vattens beslutsförteckning- Maalahden Veden johtajan päätösluettelo 1.1.-30.4.2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning-Teknisen johtajan päätösluettelo 1.1.-30.4.2018

Seuraa meitä facebookissa

Tule Maalahteen!

Maalahden kunnassa kohtaavat pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahdessa maaseudun rauha, luonto, meri ja metsä ovat lähellä, samoin Vaasan kaupungin tarjoamat alueelliset palvelut.