Kuulutukset

30.06.2020 Yttermalax skifteslag, protokoll fört vid ordinarie delägarstämma 2020 / Yttermalaxin jakokunta, osakaskunnan varsinaisen kokouksen pöytäkirja 2020
29.06.2020 Kulturarbetare / Kulttuurityöntekijä
26.06.2020 Ledande handledare, Pixnekliniken / Johtaja ohjaaja, Pixne-klinikka
25.06.2020 Juthskog skogsväg, protokoll fört vid vägstämma / tiekokouksen pöytäkirja 11.6.2020
25.06.2020 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 26.6.2020
24.06.2020 GE Botnia Ab Oy, anmälan/ ilmoitus
24.06.2020 Uppsägning av anslutningsavtal för vatten / Vesiliittymäsopimuksen irtisanominen
24.06.2020 Överföring av marktäktstillstånd på ny innehavare / Maa-ainesluvan siirtäminen uudelle haltijalle
23.06.2020 Undantagslov för uppförande av bastu i Yttermalax, fritidshus i Petalax och egnahemshus i Övermalax / Poikkeamisluvat saunarakennuksen rakentamiseksi Yttermalaxiin, loma-asunnon rakentamiseksi Petolahteen ja omakotitalon rakentamiseksi Övermalaxiin
18.06.2020 Detaljplan - Köpings kvarter 151 / Asemakaava - Köpingsin kortteli 151
12.06.2020 Byggnadsnämndens tillstånd/ Rakennuslautakunnan luvat 12.6.2020
09.06.2020 Yttermalax bys skifteslag, kallelse till ordinarie delägarstämma / kutsu osakaskunnan varsinaiseen kokoukseen 23.6.2020
19.03.2020 Uppbåd / Kutsunnat 2020
02.10.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 9/2019
09.09.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning augusti 2019/ Teknisen johtajan päätösluettelo elokuu 2019 § 55-67
03.09.2019 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan päätösluettelo 13-16/2019
02.09.2019 Ekonomichefens beslutsförteckning, augusti / Talouspäällikön päätösluettelo, elokuu 2019
27.08.2019 Socialdirektörens beslut/ Sosiaalijohtajan päätökset, §§ 1-11/2019

Tärkeät tiedotteet

02.07.2020 Koronavirus

Lue tietoa koronaviruksesta kohdasta Ajankohtaista - Tiedote päivitetty 1.7.2020

Seuraa meitä facebookissa

Tule Maalahteen!

Maalahden kunnassa kohtaavat pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahdessa maaseudun rauha, luonto, meri ja metsä ovat lähellä, samoin Vaasan kaupungin tarjoamat alueelliset palvelut.