Kuulutukset

27.02.2020 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 27.2.2020
27.02.2020 Undantagslov för uppförande av egnahemshus och ekonomibyggnad / Poikkeamislupa omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseksi
27.02.2020 Undantagslov för byggande av blockväxthus/ Poikkeamislupa blockikasvihuoneen rakentamiseksi
26.02.2020 Ansvarig sjukskötare / Vastaava sairaanhoitaja
25.02.2020 Juthskog Wind Park, vindkraftspark Juthskogen, beredningsfasen / Juthskogenin tuulivoimapuisto, valmisteluvaihe, kungörelse
24.02.2020 Anmälan om verksamhet enligt 115 a § i miljöskyddslagen (527/2014) / Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukainen ilmoitus toiminnasta, GE Botnia Ab Oy
24.02.2020 JWP Juthskog Wind Park Ab, MKB/YVA, kungörelse
18.02.2020 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 19.2.2020
05.02.2020 Studiestipendium / Opiskelustipendit
20.01.2020 Samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020-2026/Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026
02.10.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 9/2019
09.09.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning augusti 2019/ Teknisen johtajan päätösluettelo elokuu 2019 § 55-67
03.09.2019 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan päätösluettelo 13-16/2019
02.09.2019 Ekonomichefens beslutsförteckning, augusti / Talouspäällikön päätösluettelo, elokuu 2019
27.08.2019 Socialdirektörens beslut/ Sosiaalijohtajan päätökset, §§ 1-11/2019
01.07.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 1-30.6.2019 § 49-54
28.06.2019 Kommundirektörens beslutsförteckning, juni / Kunnanjohtajan päätösluettelo, kesäkuu 2019
28.06.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 7-12/2019
03.06.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning / Teknisen johtajan päätösluettelo 1.4-31.5.2019, § 19-48
24.05.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 1-6/2019

Seuraa meitä facebookissa

Tule Maalahteen!

Maalahden kunnassa kohtaavat pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahdessa maaseudun rauha, luonto, meri ja metsä ovat lähellä, samoin Vaasan kaupungin tarjoamat alueelliset palvelut.