Kuulutukset

21.02.2019 Tillstånd att lämna urbruktagen underjordisk oljecistern i marken / Lupa jättää käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö maahan
19.02.2019 Aktuell planläggningsöversikt / Kaavoituskatsaus 31.12.2018
18.02.2019 Direktören för Malax Vattens beslut/Maalahden Veden johtajan päätös 2/2019
18.02.2019 Ekonomichefens beslut / Talouspäällikön päätös 4/2019
15.02.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 5/2019
13.02.2019 Miljötillstånd / Ympäristölupa, Ab WestFarm Oy
08.02.2019 Beslut enligt vattenlagen - muddring av befintlig båthamn i Bockören i Petalax / Vesilain mukainen päätös - Bockörenin venesataman ruoppaus Petolahdessa
08.02.2019 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 7.2.2019
05.02.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 4/2019
04.02.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/Teknisen johtajan päätösluettelo 1/2019
04.02.2019 Förslag till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för muddring och utfyllnad av vattenområde i Åminne hamn/Åminnen sataman ruoppauksen ja vesialueen täyttämisen kalataloudellinen tarkkailuohjelma
04.02.2019 Ekonomichefens beslut / Talouspäällikön päätös 3/2019
31.01.2019 Vattenlagsenlig tillståndsansökan, Åminne Hamn r.f / Vesilain mukainen lupahekemus, Åminne Hamn ry.
31.01.2019 Disponentens beslutsförteckning januari/Isännöitsijän päätösluettelo tammikuu
28.01.2019 Beslut enligt vattenlagen / Vesilain mukainen päätös
18.01.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning december 2018 / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo joulukuu 2018
16.01.2019 Vikarie för kock/Kokin sijainen, Högstadiet i Petalax
04.01.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 12/2018
04.01.2019 Direktören för Malax Vattens beslutsförteckning/ Maalahden Veden johtajan päätösluettelo 1.5.-31.12.2018
03.12.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 11/2018

Seuraa meitä facebookissa

Tule Maalahteen!

Maalahden kunnassa kohtaavat pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahdessa maaseudun rauha, luonto, meri ja metsä ovat lähellä, samoin Vaasan kaupungin tarjoamat alueelliset palvelut.