Jump to content Jump to search

Kuulutukset

27.02.2021 Kommunalvalet 2021, kandidatansökningar / Kuntavaalit 2021, ehdokashakemukset
24.02.2021 Byråsekreterare / Toimistosihteeri
24.02.2021 Vårdare / Hoitaja
24.02.2021 Byggande av vattenledning och tryckavlopp under Helge å samt under Madesjoki, Malax, beslut / Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen joen Helge å ja Madesjoen ali, Maalahti, päätös
23.02.2021 Planläggningsöversikt / Kaavoituskatsaus 31.12.2020
22.02.2021 Ansvarig sjukskötare, Malmgården / Vastaava sairaanhoitaja, Malminkartano
19.02.2021 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 25.2.2021
10.02.2021 Bergö färjehamn, ändringar samt ständig nyttjanderätt för färjehamnens vattenområde /Bergön lauttapaikan muutostyöt sekä pysyvä käyttöoikeus lauttapaikan vesialueille
09.02.2021 Detaljplan - Köpings kvarter 188 och 189 / Asemakaava - Köpingsin korttelit 188 ja 189
04.02.2021 Samråd om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020-2027/Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2020-2027
18.01.2021 Närvårdare och vårdbiträden, sommarjobb / Lähihoitajia ja hoitoapulaisia, kesätyö
18.01.2021 Studiestipendium, hemkommunsstöd / Opiskelustipendi, kotikuntatuki
02.11.2020 Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby, Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden för åren 2022–2027 / Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvarisk
02.11.2020 Förslag till förvaltningsplaner för vattenvårdsplanering för åren 2022-2027 / Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027

Pikalinkit

Seuraa meitä facebookissa

Tule Maalahteen!

Maalahden kunnassa kohtaavat pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahdessa maaseudun rauha, luonto, meri ja metsä ovat lähellä, samoin Vaasan kaupungin tarjoamat alueelliset palvelut.