Kuulutukset

17.07.2019 Fastighetsskötare/ Kiinteistönhoitaja
17.07.2019 Fastighetschef/ Kiinteistöpäällikkö
09.07.2019 Malax kommun/Maalahden kunta, bulleranmälan, beslut / meluilmoitus, päätös
08.07.2019 Meddelande om förvaltningsdomstolens beslut / Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä
08.07.2019 Beslut/ Päätös
08.07.2019 Söderfjärdsbacken- tomtansökan/tonttihakemus 2.7-20.8.2019
05.07.2019 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 6.7.2019
02.07.2019 Uppsägning av anslutningsavtal för vatten / Vesiliittymäsopimuksen irtisanominen, Malm / Nyman
02.07.2019 Avslutande av miljötillståndspliktig verksamhet / Ympäristöluvanvaraisen toiminnan lopettaminen, KPO/Malm
02.07.2019 Utvidgning av verksamhet, beslut / Toiminnan laajentaminen, päätös / Koski Gård
01.07.2019 Städare / Siivooja
01.07.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 53/2019
01.07.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 54/2019
01.07.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 1-30.6.2019 § 49-54
28.06.2019 Kommundirektörens beslutsförteckning, juni / Kunnanjohtajan päätösluettelo, kesäkuu 2019
28.06.2019 Vik förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan (sij) päätösluettelo 7-12/2019
27.06.2019 Tandskötare / Hammashoitaja
26.06.2019 Biträdande ansvarig skötare / Apulaisosastonhoitaja
25.06.2019 Delgeneralplan för vindkraft i Juthskogen/ Juthskogenin tuulivoimyleiskaava. Planläggning har inletts. Kaavoitus on alkanut.
25.06.2019 MKB-kungörelse / YVA-kuulutus, JWP Juthskog Wind Park Ab

Seuraa meitä facebookissa

Tule Maalahteen!

Maalahden kunnassa kohtaavat pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahdessa maaseudun rauha, luonto, meri ja metsä ovat lähellä, samoin Vaasan kaupungin tarjoamat alueelliset palvelut.