Jump to content Jump to search

Kuulutukset

30.11.2020 Byggnadsnämndens tillstånd/Rakennuslautakunnan luvat 1.12.2020
27.11.2020 Sjukskötare, visstidsanställning, skiftesarbete / Sairaanhoitaja, määräaikainen. vuorotyö
27.11.2020 Sjukskötare, tillsvidare, deltidsarbete, skriftesarbete / Sairaanhoitaja, vakinainen, osa-aikatyö, vuorotyö
24.11.2020 Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden har kompletterats: ändringarna kan kommenteras 24.11–31.12.2020/Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty: muutoksista voi kommentoida 24.11–31.
17.11.2020 Petalax delgeneralplan, hörande i beredningsskedet/ Petolahden osayleiskaava, valmisteluvaiheen kuuleminen
17.11.2020 Delgeneralplan–Juthskogen (vindkraftspark), förslagsfasen till påseende / Osayleiskaava–Juthskogen (tuulivoimapuisto), ehdotusvaihe nähtävillä
17.11.2020 Byggande av vattenledning och tryckavlopp under Helge å samt under Madesjoki, Malax / Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen joen Helge å ja Madesjoen ali, Maalahti
02.11.2020 Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby, Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden för åren 2022–2027 / Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvarisk
02.11.2020 Förslag till förvaltningsplaner för vattenvårdsplanering för åren 2022-2027 / Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027
23.09.2020 Övermalax skifteslag, ordinarie årsstämma / varsinainen vuosikokous 30.9.2020
19.03.2020 Uppbåd / Kutsunnat 2020

Pikalinkit

Seuraa meitä facebookissa

Tule Maalahteen!

Maalahden kunnassa kohtaavat pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahdessa maaseudun rauha, luonto, meri ja metsä ovat lähellä, samoin Vaasan kaupungin tarjoamat alueelliset palvelut.