Kuulutukset

16.09.2019 Vägmästarens beslut/ Tiemestarin päätös 4/2019
16.09.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 68/2019
16.09.2019 Undantagslov för uppförande av bostadsbyggnad och ekonomibyggnad / Poikkeamislupa asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi
13.09.2019 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 13.9.2019
12.09.2019 MI rektorns beslut nr 1/2019/MI rehtorin päätös nr 1/2019
11.09.2019 Beslut enligt vattenlagen / Vesilain mukainen päätös, Vaasan kaupunki kiintestötoimi, Vaasan Urheilukalastajat ry/Vasa Sportfiskare rf, Pohjanmaan Vapaa-ajan kalastajapiiri ry, Pilk Kings ry rf
10.09.2019 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 11.9.2019
09.09.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 67/2019
09.09.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning augusti 2019/ Teknisen johtajan päätösluettelo elokuu 2019 § 55-67
03.09.2019 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan päätösluettelo 13-16/2019
02.09.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 63/2019
02.09.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 62/2019
02.09.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 64/2019
02.09.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 65/2019
02.09.2019 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 66/2019
02.09.2019 Ekonomichefens beslutsförteckning, augusti / Talouspäällikön päätösluettelo, elokuu 2019
29.08.2019 Disponentens beslutsförteckning juli-aug. 2019/Isännöitsijän päätösluettelo heinäkuu-elokuu 2019
28.08.2019 Förvaltningsdirektörens beslut nr / Hallintojohtajan päätös nro 15/2019
27.08.2019 Socialdirektörens beslut/ Sosiaalijohtajan päätökset, §§ 1-11/2019
21.08.2019 Beslut enligt miljöskyddslagen/Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Kierto Vaasa Oy

Seuraa meitä facebookissa

Tule Maalahteen!

Maalahden kunnassa kohtaavat pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahdessa maaseudun rauha, luonto, meri ja metsä ovat lähellä, samoin Vaasan kaupungin tarjoamat alueelliset palvelut.