Kuulutukset

13.07.2018 Ansökan om miljötillstånd / Ympäristölupahakemus, Hagner Ulf
09.07.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 25/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 25/2018
09.07.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 26/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 26/2018
09.07.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 27/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 27/2018
09.07.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 29/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 29/2018
09.07.2018 Bildningsdirektörens beslutsförteckning 1.1-30.6.2018/ Sivistysjohtajan päätösluettelo 1.1.-30.6.2018
02.07.2018 Fastighetschefens beslut/ Kiinteistöpäällikön päätös 3/2018
02.07.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 06/2018
02.07.2018 Bergö öråd r.f, bulleranmälan, beslut / meluilmoitus, päätös
01.07.2018 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 2/2018
01.07.2018 Ekonomichefens beslutsförteckning maj-juni 2017 / Talouspäällikön päätösluettelo touko-kesäkuu 2018
29.06.2018 Vikarierande tandläkare / Hammaslääkärin sijaisuus
26.06.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 45/2018
25.06.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 41/2018
25.06.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 42/2018
25.06.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 43/2018
25.06.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 44/2018
25.06.2018 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 25.6.2018
25.06.2018 Infra Oy, beslut om miljö- och marktäktstillstånd / Ympäristö- ja maa-aineslupapäätös
20.06.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 20.6.2018
19.06.2018 Delgeneralplan för Ribäckens Vindkraftspark / Ribäckenin tuulipuiston osayleiskaava
18.06.2018 Förvaltningsdirektörens beslut / Hallintojohtajan päätös 12.6.18
18.06.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 37/2018
18.06.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 39/2018
18.06.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 40/2018
18.06.2018 Uppsägning av anslutningsavtal för vatten / Vesiliittymäsopimuksen irtisanominen
18.06.2018 Uppsägning av förläggningsplatslov / Sijoituspaikkaluvan irtisanominen
14.06.2018 Planer till påseende: Detaljerad delgeneralplan-Öjna, detaljplan -Åminne kolonilottsområde, stranddetaljplan -Stenskäret
14.06.2018 Kaava-asiakirjat nähtävillä:Yksityiskohtainen osayleiskaava-Öjna, asemakaava-Åminnen siirtolapuutarha-alue; ranta-asemakaava- Stenskäret
14.06.2018 Meddelande om förvaltningsdomstolens beslut, miljötillståndsärende / Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä, ympäristölupa-asia
12.06.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 18/2018 /Sivistysjohtajan päätös nro 18/2018
12.06.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 19/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 19/2018
12.06.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 20/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 20/2018
12.06.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 21/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 21/2018
12.06.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 22/2018/ Sivistysjohtajan päätös nro 22/2018
11.06.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 34/2018
11.06.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 35/2018
11.06.2018 Tekniska direktörens beslut /Teknisen johtajan päätös 36/2018
08.06.2018 Ansökan om tillstånd för täktverksamhet / Maa-aineslupahakemus, Nyqvist
08.06.2018 Bergö öråd, bulleranmälan / meluilmoitus
07.06.2018 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 14.6.2018
04.06.2018 Kommundirektörens beslut 1-2018 / Kunnanjohtajan päätös 1-2018
01.06.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning maj 2018/ Teknisen johtajan päätösluettelo toukokuu 2018
01.06.2018 Miljötillstånd för hållande av dikor och utvidgning av verksamheten / Ympäristölupahakemus, emolehmien kasvatustomininta ja sen laajentaminen, Wester
31.05.2018 Disponentens beslutsförteckning maj 2018/Isännöitsijän päätös toukokuu 2018
30.05.2018 Ansökan om bygglov för vindkraftverk / Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemus, Ribäcken vindpark Ab
28.05.2018 Muddring och utfyllnad av vattenområde i Åminne och Bergö / Vesialueen ruoppaus ja täyttö Åminnessa ja Bergössä
25.05.2018 Närvårdare, socialavdelningen / Lähihoitaja, sosiaaliosasto
25.05.2018 Närvårdare, Hälsovårdscentralen / Lähihoitaja, Terveyskeskus
21.05.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 28/2018
21.05.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 29/2018
21.05.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 30/2018
21.05.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 31/2018
21.05.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 21.5.2018
21.05.2018 Esikoulunopettaja
21.05.2018 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 32/2018
14.05.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös 26/2018
14.05.2018 Åminne Folkpark r.f, bulleranmälan / meluilmoitus
14.05.2018 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 27/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslut-Tekninen johtajan päätös 17/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslut-teknisen johtajan päätös 18/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslutsförteckning-Teknisen johtajan päätösluettelo 1.1.-30.4.2018
07.05.2018 Direktören för Malax Vattens beslutsförteckning- Maalahden Veden johtajan päätösluettelo 1.1.-30.4.2018
07.05.2018 Fastighetschefens beslutsförteckning/Kiinteistöpäälikön päätösluettelo 4/2018
07.05.2018 Förvaltningsdirektörens beslut nr 5/2018 / Hallintojohtajan päätös nro 5/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslut-Teknisen johtajan päätös 20/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslut-Teknisen johtajan päätös 23/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslut-Teknisen johtajan päätös 24/2018
07.05.2018 Tekniska direktörens beslut-Teknisen johtajan päätös 25/2018
07.05.2018 Fastighetschefens beslut-Kiinteistöpäällikön päätös 2/2018
03.05.2018 Disponentens beslutförteckning april/Isännöitsijän päätösluettelo huhtikuu
27.04.2018 Vägnamn i Malax / Uusia tiennimiä Maalahdessa
27.04.2018 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 28.4.2018
27.04.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 27.4.2018
26.04.2018 Undantagslov för uppförande av fritidshus / Poikkeamislupa vapaa-ajan asunnon rakentamiseksi
26.04.2018 Undantagslov för uppförande av bostadsbyggnad och ekonomibyggnad / Poikkeamislupa asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseksi
25.04.2018 Korsnäs-Malax fiskeområdes stämma, protokoll / Korsnäsin-Maalahden kalastusalueen vuosikokouksen pöytäkirja 11.4.2018
25.04.2018 Närvårdare / Lähihoitajia
24.04.2018 Malax Vattens direktörs beslut- Maalahden Veden johtajan päätös 7/2018
24.04.2018 Bildningsnämnden, ledig tjänst /Avoin työpaikka sivistystoimessa
23.04.2018 Ekonomichefens beslut / Talouspäällikön päätös 8/2018
23.04.2018 Direktören för Malax Vattens beslut- Maalahden veden johtajan päätös, 6/2018
23.04.2018 Fastighetschefens beslut- Kiinteistöpäällikön päätös 1/2018
23.04.2018 Ekonomichefens beslutsförteckning / Talouspäällikön päätösluettelo §§ 1-9
23.04.2018 Ekonomichefens beslutsförteckning januari-april 2018 / Talouspäällikön päätösluettelo tammi - huhtikuu 2018
20.04.2018 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning, mars - april 2018 / Hallintojohtajan päätösluettelo, mars - huhtikuu 2018
18.04.2018 Tekniska direktörens beslut-teknisen johtajan päätös 15/2018
17.04.2018 Tekniska direktörens beslut- Teknisen johtajan päätös 13/2018
17.04.2018 Tekniska direktörens beslut-teknisen johtajan päätös 14/2018
11.04.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 11.4.2018
10.04.2018 Överlåtande av uthusbyggnad till Österbottens räddningsverk som övningsobjekt / Ulkorakennuksen luovuttaminen Pohjanmaan pelastuslaitokselle harjoituskohteeksi
09.04.2018 Förslag till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten / Ehdotus Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan tulvariskialueiksi
09.04.2018 Förvaltningsdirektörens beslut nr 4/2018 / Hallintojohtajan päätös nro 4/2018
09.04.2018 Disponentens beslutförteckning mars/Isännöitsijän päätösluettelo maaliskuu
09.04.2018 Ekononomichefens beslut nr 7/2018 / Talouspäällikön päätös nro 7/2018
06.04.2018 Dykning vid simstränder / Uimarantojen sukellustyöt
06.04.2018 Tekniska direktörens beslut nr 10-2018 / Teknisen johtajan päätös nro 10-2018
05.04.2018 Revidering av delgeneralplan för Ribäckens Vindkraftspark / Ribäckenin tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistus
29.03.2018 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 29.3.2018
29.03.2018 Petalax Skytteförening, bulleranmälan / meluilmoitus
28.03.2018 Socialdirektörens beslut nr 3/2018 / Sosiaalijohtajan päätös no 3/2018
27.03.2018 Sjukskötare till handikappboende / Sairaanhoitaja vammaispalveluun
27.03.2018 Vik.socialarbetare / Sosiaalityöntekijän sijaisuus
27.03.2018 Tillsättande av Österbottens organisationsdelegation / Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan asettaminen
21.03.2018 Petalax Skytteförening, bulleranmälan / meluilmoitus
19.03.2018 Förvaltningsdirektörens beslut / Hallintojohtajan päätös nr/nro 3/2018
16.03.2018 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 22.3.2018
16.03.2018 Tekniska direktörens beslut/teknisen johtajan päätös nr/nro 8-2018
16.03.2018 Tekniska direktörens beslut/teknisen johtajan päätös nr/nro 9-2018
15.03.2018 Aktuell planläggningsöversikt / Kaavoituskatsaus 31.12.2017
15.03.2018 Undantagslov för ändring av användningsändamål från fritidshus till fast boende / Poikkeamislupa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamisesta pysyvään asumiseen
15.03.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 15.3.2018
13.03.2018 YIT Infra Oy, ansökan om miljötillstånd och marktäktstillstånd / ympäristö- ja maa-aineslupahakemus
13.03.2018 Övermalax skifteslag, ordinarie årsstämma / varsinainen vuosikokous 27.3.2018
12.03.2018 Ribäcken vindpark Ab, ansökan om bygglov / rakennuslupahakemus
09.03.2018 Bildningsnämnden, lediganslagna tjänster och befattningar / Avoimia virkoja ja toimia sivistystoimessa
07.03.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 5/2018 - Sivistysjohtaja päätökset nro 5/2018
07.03.2018 Tekniska direktörens beslut/Teknisen johtajan päätös nr/nro 7-2018
07.03.2018 Över- och Yttermalax Gemensamma Samfälligheter, ordinarie årsstämma / varsinainen vuosikokous 22.3.2018
05.03.2018 Disponentens beslutförteckning februari/Isännöitsijän päätösluettelo helmikuu
02.03.2018 Uppsägning av anslutningsavtal för vatten / Vesiliittymäsopimuksen irtisanominen
02.03.2018 Pälsdjursfarm, uppsägning av förläggningsplatslov / Turkistarha, sijoituspaikkaluvan irtisanominen
02.03.2018 Yttermalax bys skifteslag, kallelse till ordinarie delägarstämma / kutsu osakaskunnan varsinaiseen kokoukseen 14.3.2018
02.03.2018 Tekniska direktörens beslut/teknisen johtajan päätös nr/nro 6-2018
01.03.2018 Vasaregionens avfallspolitiska program / Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma
01.03.2018 Direktören för Malax Vattens beslut nr 4-2018/Maalahden Veden johtajan päätös nro 4-2018
01.03.2018 Direktören för Malax Vattens beslut/Maalahden Veden johtajan päätös nr 5/2018 nro 5/2018
28.02.2018 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 1.3.2018
28.02.2018 Socialdirektörens beslut / Sosiaalijohtajan päätös. nr/no 1/2018
28.02.2018 Socialdirektörens beslut / Sosiaalijohtajan päätös nr/no 2/2018
16.02.2018 Närvårdare, deltidsarbete / Lähihoitaja, osa-aikatyö
16.02.2018 Närvårdare, heltidsarbete / Lähihoitaja, kokoaikatyö
16.02.2018 Administrativ ledare / Halllinnollinen johtaja
16.02.2018 Sommarvikarier till äldreomsorgen / Kesälomasijaisia vanhustenhuoltoon
15.02.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 15.2.2018
15.02.2018 Sommarjobb på ekonomikansliet / Kesätyötä talousyksikössä
13.02.2018 Söderfjärdsbackens detaljplan och Revidering av delgeneralplan för Ribäckens Vindkraftspark läggs fram offentligt i beredningsskedet / Söderfjärdsbackenin asemakaava ja Ribäckenin tuulipuiston osayleiskaava nähtävillä valmisteluvaiheessa
13.02.2018 Direktören för Malax Vattens beslut - Maalahden Veden johtajan päätös
12.02.2018 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning / Hallintojohtajan päätösluettelo 28.11.2017-6.2.2018
12.02.2018 Hemkommunsstöd / Kotikuntatuki
12.02.2018 Hemkommunsstöd / Kotikuntatuki
05.02.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 2-3/2018/Sivistysjohtajan päätökset nro 2-3/2018
05.02.2018 Disponentens beslut januari/Isännöitsijän päätös tammikuu
05.02.2018 Bildningsdirektörens beslut nr 2-3/2018/Sivistysjohtajan päätökset nro 2-3/2018
05.02.2018 Utkast till Österbottens landskapsplan 2040 / Pohjanmaan maakuntakaavaluonnos 2040
31.01.2018 Tekniska direktörens beslut nr 3-2018/Teknisen johtajan päätös no 3/2018
31.01.2018 Tekniska direktörens beslut nr 4-2018/Teknisen johtajan päätös no 4-2018
26.01.2018 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 26.1.2018
25.01.2018 Byggande av elkablar under Malax å på tre ställen /Sähkökaapelien rakentaminen Maalahdenjoen alitse kolmessa kohdassa
25.01.2018 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 1.2.2018
23.01.2018 Valskjuts vid presidentvalet / Presidentinvaalin vaalikuljetus 28.1.2018
22.01.2018 Befattning som personlig assistent
21.01.2018 Handledare till handikappboendet Lyran/Ohjaaja vammaisten palveluasumisyksikkö Lyraniin
19.01.2018 Befattning som lokalvårdare vid Högstadiet i Petalax
19.01.2018 Befattning som lokalvårdare vid högstadiet i Petalax
10.01.2018 Tekniska direktörens beslut nr 2-2018/Teknisen johtajan päätös no 2-2018
10.01.2018 Bidrag för lindrande av fastighetsskattens effekter / Avustus kiinteistöveron vaikutusten lieventämiseksi 2017, II
08.01.2018 Bildningsdirektörens beslut 43/2017 Sivistysjohtajan päätös 43/2017
08.01.2018 Bildningsdirektörens beslut 44/2017 Sivistysjohtajan päätös 44/2017
08.01.2018 Samrådsdokument om havsförvaltningsplanen "Statusen i Finlands marina miljö 2018" / Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja "Suomen meriympäristön tila 2018*"
08.01.2018 Påverka vatten - väsentliga frågor, arbetsprogram och tidtabell för vattenvården samt miljörapport / Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi
08.01.2018 Direktören för Malax Vatten beslut - Maahlahden Veden johtajan päätös
08.01.2018 Tekniska direktörens beslut nr 1-2018 - Teknisen johtajan päätös no 1-2018
05.01.2018 Presidentvalet / Presidentinvaali 2018
04.01.2018 Delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaava
04.01.2018 Disponentens beslutförteckning december/Isännöitsijän päätösluettelo joulukuu
02.01.2018 Miljötillstånd för utbyggnad av svinhus / Ympäristölupa sikalan laajentamiseksi
02.01.2018 Miljötillstånd för skytteverksamhet / Ympäristölupa ampumaradalle
27.12.2017 Uppsägning av anslutningsavtal för vatten / Vesiliittymäsopimuksen irtisanominen
21.12.2017 Befattning som ansvarig kurator
21.12.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 21.12.2017
20.12.2017 Avfallstransportsystem på Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde / Vaasan seudun jätelautakunnan toiminta-alueen jätteenkuljetusjärjestelmä
20.12.2017 Beslut om undantagslov för byggande av egnahemshus och garage / Poikkeamislupa omakotitalon ja autotallin rakentamiseksi
20.12.2017 Tekniska direktörens beslut nr 83/2017 / Teknisen johtajan päätös no 83/2017
20.12.2017 Tekniska direktörens beslut nr 84/2017 / teknisen johtajan päätös no 84/2017
18.12.2017 Bidrag för lindrande av fastighetsskattens effekter / Avustus kiinteistöveron vaikutusten lieventämiseksi 2017
18.12.2017 Förlängning av tomtreserveringstid/tonttivarausajan pidennys
08.12.2017 Förlängning av tomtreserveringstid/tonttivarausajan pidennys
05.12.2017 Överföring av arrenderätt för båthus/venevajapaikan vuokraoikeuden siirtäminen, Bockören
04.12.2017 Bildningsdirektörens beslut nr 42/2017 / Sivistysjohtajan päätös nro 42/2017
01.12.2017 Beviljande av hemkommunsstöd hösten 2017 / Syksyn 2017 kotikuntatuen myöntäminen
30.11.2017 Disponentens beslut nr 40-43 / Isännöitsijän päätökset nro 40-43
29.11.2017 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 30.11.2017
24.11.2017 Befattning som sysselsättningsledare samt vikarie för lokalvårdare / Viriketoiminnan ohjaajan toimi ja laitoshuoltajan sijaisuus
24.11.2017 Förslag till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för EPV Bioturve Våtmossen torvtäktområde / EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma
24.11.2017 Förslag till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för EPV Bioturve Oy Våtmossen torvtäktområde / EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma
21.11.2017 Delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaava
21.11.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 21.11.2017
16.11.2017 Beslut om undantagslov för ändring av användningsändamål från fritidshus till fast boende samt byggande av bastu / Poikkeamispäätökset loma-asunnon muuttamisesta pysyvään asumiseen ja saunan rakentamisesta
09.11.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 16.11.2017
08.11.2017 Tekniska direktörens beslut om upphandling av smartboardar / Teknisen johtajan päätös älytauluhankinnasta
02.11.2017 Ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen / Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, Kierto Vaasa Oy
31.10.2017 Disponentens beslutsförteckning oktober 2017/Isännöitsijän päätösluettelo lokakuu 2017
31.10.2017 Personalchefens beslutsförteckning, oktober 2017 / Henkilöstöpäällikön päätösluettelo, lokakuu 2017
30.10.2017 Befattning som lokalvårdare / Siivoojan toimi, Högstadiet i Petalax
27.10.2017 Sjukskötare i psykiatri / Psykiatrinen sairaanhoitaja
25.10.2017 Ansökan om bygglov för vindkraftverk / Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemus, Norra Pörtom Vindpark Ab
25.10.2017 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 25.10.2017
25.10.2017 Tekniska direktörens beslut om upphandling av fastighetstraktor / Teknisen johtajan päätös traktorin hankinnasta
23.10.2017 Beslut om undantagslov för styckning av fastighet / Poikkeamispäätös, kiinteistön lohkominen
20.10.2017 Direktören för Malax Vatten beslut / Maalahden Veden johtajan päätös
14.10.2017 Marktäktstillstånd / Maa-aineslupa
14.10.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 13.10.2017
13.10.2017 Byggande av en elkabel under havsområdet mellan Långskäret och Västersbådan samt tillstånd till förberedelser / Sähkökaapelin rakentaminen merialueen alitse Långskäretin ja Västersbådanin välille sekä valmistelulupa
04.10.2017 Delgeneralplan för vindkraft i Takanebacken / Takanebackenin tuulivoimaosayleiskaava
03.10.2017 Muddring och utfyllnad av vattenområde i Åminne och Bergö samt tillstånd till förberedande åtgärder / Vesialueen ruoppaus ja täyttö Åminnessa ja Bergössä sekä valmistelulupa
27.09.2017 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 28.9.2017
26.09.2017 Västkustens tillsynsnämnd, protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 13.9.2017
22.09.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 22.9.2017
22.09.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 22.9.2017
21.09.2017 Ansökan om miljötillstånd / Ympäristölupahakemus, Malaxnejdens jaktvårdsförening & Petalax skytteförening
21.09.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 28.9.2017
18.09.2017 Revidering av delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaavan tarkistus
12.09.2017 Ändring av miljötillstånd / Ympäristöluvan muuttaminen
11.09.2017 Tekniska direktörens tjänsteinnehavarbeslut § 70-71/ Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset § 70-71
05.09.2017 Kallelse till vägstämma, Kumletvägens väglag / Kutsu tiekokoukseen, Kumletvägenin tiekunta
05.09.2017 Ersättning för mertidsarbete / Korvaus ylityöstä
31.08.2017 Tekniska direktörens beslut § 65-69/2017/ Teknisen johtajan päätökset § 65-§69/2017
31.08.2017 Ändring av detaljplan för Köpings I A / Köpings I A - asemakaavan muutos
31.08.2017 Finska skolnämndens protokoll / Maalahden kunnan suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 24.8.2017
29.08.2017 Byggande av elkabel under havsområdet mellan Långskäret och Västerbådan samt tillstånd till förberedelser / Sähkökaapelin rakentaminen merialueen alitse Långskäretin ja Västerbådanin välille sekä valmistelulupa
29.08.2017 Tekniska nämndens protokoll/ Teknisen lautakunnan pöytäkirja 23.8..2017
29.08.2017 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 23.8.2017
28.08.2017 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 21.8.2017
28.08.2017 Vikarierande socialarbetare, 70 % av heltid / Sosiaalityöntekijän sijaisuus, 70 % kokoaikaisesta
23.08.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 23.8.2017

Seuraa meitä facebookissa

Tule Maalahteen!

Maalahden kunnassa kohtaavat pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahdessa maaseudun rauha, luonto, meri ja metsä ovat lähellä, samoin Vaasan kaupungin tarjoamat alueelliset palvelut.