Kuulutukset

03.04.2020 Förvaltningschef inom hälsovården / Terveydenhuollon hallintopäällikkö
03.04.2020 Chef för äldreomsorgen / Vanhustenhuollon päällikkö
03.04.2020 Hemserviceledare / Kotipalveluohjaaja
30.03.2020 Beslut om fastställande av minimått på sik inom Södra Kust-Österbottens fiskeriområdes vattenområde / Siian alamitan asettaminen Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen vesalueille
27.03.2020 Detaljplaner till påseende: Stranddetaljplan-Tistronskäret PDB, Detaljplan-Köpings kvarter 151, planförslag/ Asemakaavat nähtävillä: Ranta-asemakaava-Tistronskäret OAS, Asema-kaava-Köpingsin kortteli 151, kaavaehdotus
25.03.2020 Meddelande om Vasa Förvaltningsdomstols beslut, delgeneralplan för vindkraft i Takanebacken / Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, Takanebackenin tuulipuiston osayleiskaava
21.03.2020 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 21.3.2020
19.03.2020 Uppbåd / Kutsunnat 2020
16.03.2020 Bergö färjehamn, ändringar samt ständig nyttjanderätt för färjehamnens vattenområde / Bergön lauttapaikan muutostyöt sekä pysyvä käyttöoikeus lauttapaikan vesialueille
16.03.2020 Juthskogen vindkraft/tuulivoima: Möte för allmänheten 19.3. inhiberas/ Yleisötilaisuus 19.3 perutaan
15.03.2020 Övermalax skifteslag, ordinarie årsstämma, INSTÄLLD / varsinainen vuosikokous, PERUTTU
15.03.2020 Över- och Yttermalax Gemensamma Samfälligheter, ordinarie årsstämma / varsinainen vuosikokous 31.3.2020
12.03.2020 Tagande av grundvatten från grundvattenområdet Kolnebacken B, ändring av tillstånd / Pohjaveden ottaminen Kolnebacken B:n pohjavesialueelta, luvan muuttaminen
12.03.2020 Tagande av grundvatten från Storstensrösbackens grundvattenområde, ändring av tillstånd och förstoring av skyddsområdet / Pohjaveden ottaminen Storstensrösbackenin pohjavesialueelta, luvan muuttaminen ja suoja-alueen laajentaminen
12.03.2020 Tagande av grundvatten från Ahola grundvattentäkt, ändring av tillstånd / Pohjaveden ottaminen Aholan vedenottamosta, luvan muuttaminen
09.03.2020 Beslut om förlängning av förbudet mot mete, pilk- och handredskapsfiske / Päätös onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskiellon jatkamisesta
09.03.2020 Juthskogen vindkraft/tuulivoima: Möte för allmänheten 19.3 inhiberas/Yleisötilaisuus 19.3 perutaan
06.03.2020 Yttermalax bys skifteslag, delägarstämman 19.03.2020 INSTÄLLD / osakaskokous 19.3.2020 PERUTTU kallelse till ordinarie delägarstämma / kutsu osakaskunnan varsinaiseen kokoukseen 19.3.2020
25.02.2020 Juthskog Wind Park, vindkraftspark Juthskogen, beredningsfasen / Juthskogenin tuulivoimapuisto, valmisteluvaihe, kungörelse
24.02.2020 JWP Juthskog Wind Park Ab, MKB/YVA, kungörelse

Tärkeät tiedotteet

03.04.2020 Koronavirus

Lue tietoa koronaviruksesta kohdasta Ajankohtaista

Seuraa meitä facebookissa

Tule Maalahteen!

Maalahden kunnassa kohtaavat pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahdessa maaseudun rauha, luonto, meri ja metsä ovat lähellä, samoin Vaasan kaupungin tarjoamat alueelliset palvelut.