Jump to content Jump to search
Malax kyrka

Malax kyrka

Suomeksi and in English.

Airaksinen 22 L

År 1806 fick Malax församling brev från domkapitlet i Åbo med en uppmaning till sockenstämman att överlägga om en ny kyrka. En besiktningsman konstaterade att han inte kunde ”cavera för takets varaktighet”, dvs. garantera att takkonstruktionen skulle hålla i 1659 års kyrka. Kyrkan var också för liten, rymde bara 742 av sammanlagt ca 1620 invånare.

Sockenstämman ansåg att kyrkan inte blev helt utdömd, så det var ingen brådska med nybygget. Man beslöt att grunda en byggnadsfond och ärendet lades vilande i 11 år till 1817. Då bestämde stämman att den nya kyrkan och begravningsplatsen skulle byggas på Mattlarsbacken, som ändå inte lämpade sig för odling. Man gav också kyrkoherden i uppdrag att skaffa ritningar för en ny kyrka. Så gick åter 11 år tills grunden lades 1828. Byggmästare Henrik Kuorikoski fick i uppdrag att ansvara för byggandet enligt de ritningar som Charles Bassi hade gjort. Och när man väl hade bestämt sig, gick det undan. Mellan 7 april och 25 juli 1829 timrade Malaxborna upp sin tredje kyrka, den första gudstjänsten hölls redan 19 juli.

Skarmavbild 2022 05 25 kl. 12.17.02
I broshyren om Malax Kyrka kan ni läser mer igående om kyrkan. Klicka här. 

Grunden till Klockstapeln lades 1831 och den byggdes 1832. Från stenfoten till toppen av korset är den 34,7 m hög. I klockstapeln finns lillklockan och storklockan) köpta i Stockholm 1723 och 1745 för den tidigare kyrkan. Mellan klockstapeln och kyrkan går en täckt gång, Långfarstun. På begravningsplatsen, som invigdes 1833 byggdes ett bårhus, som ersattes med ett ändamålsenligt utrustat hus år 2010.

Söder om kyrkan byggdes Kyrkhemmet 1971. Här finns samlingssal med kök och serveringsutrymme och arbetsutrymmen för församlingens personal.

Skarmavbild 2022 05 03 kl. 14.00.23
Malax kyrka på vykort 1909. Bild från Malax museiförening.

Skarmavbild 2022 05 10 kl. 12.55.44

 Skarmavbild 2022 05 10 kl. 13.48.04 1

Skarmavbild 2022 05 10 kl. 12.54.50

Skarmavbild 2022 05 10 kl. 12.56.25

 Skarmavbild 2022 05 11 kl. 12.26.35


Källor: Klockars Johannes, Boken om Malax. Kompletterad av Klockars Anders. Ab Frams tryckeri, Vasa 1961.
Smeds Helmer, Malaxbygden. Ernst Ingelius Boktryckeri, Helsingfors 1935.
Malax socken – Malax församling, Diverse protokoll och andra handlingar uppbevarade i arkivet i Petalax och Malax museiförenings arkiv.

Senast uppdaterad 25.05.2022 12:18