Malax kyrka
Malax kyrka målad i gult och vitt och byggd i ett kors. En klockstapel syns i bakgrunden

Malax kyrka

År 1806 fick Malax församling brev från domkapitlet i Åbo med en uppmaning till sockenstämman att överlägga om en ny kyrka. En besiktningsman konstaterade att han inte kunde ”cavera för takets varaktighet”, dvs. garantera att takkonstruktionen skulle hålla i 1659-års kyrka. Kyrkan var också för liten, rymde bara 742 av sammanlagt ca 1620 invånare.

Sockenstämman ansåg att kyrkan inte blev helt utdömd, så det var ingen brådska med nybygget. Man beslöt att grunda en byggnadsfond och ärendet lades vilande i 11 år till 1817. Då bestämde stämman att den nya kyrkan och begravningsplatsen skulle byggas på Mattlarsbacken, som ändå inte lämpade sig för odling. Man gav också kyrkoherden i uppdrag att skaffa ritningar för en ny kyrka. Så gick åter 11 år tills grunden lades 1828. Byggmästare Henrik Kuorikoski fick i uppdrag att ansvara för byggandet enligt de ritningar som Charles Bassi hade gjort. Och när man väl hade bestämt sig, gick det undan. Mellan 7 april och 25 juli 1829 timrade malaxborna upp sin tredje kyrka, den första gudstjänsten hölls redan 19 juli.

Svartvitt vykort föreställande kyrka med klockstapel i grått. I förgrunden en stenmur och män med cyklar och och kvinna i lång svart klänning.

Malax kyrka på vykort 1909. Bild från Malax museiförening.

Malax Kyrkas forsta tid

Om julfacklor, utejulgranar, dopseder och dopkolten och sedolken finns att läsa om i Malax museiförenings Månadsbild Brinkens museum, december 2016 (pdf), november 2019 och december 2019 (pdf), december 2020 (pdf).

 

Källor: Klockars Johannes, Boken om Malax. Kompletterad av Klockars Anders. Ab Frams tryckeri, Vasa 1961.
Smeds Helmer, Malaxbygden. Ernst Ingelius Boktryckeri, Helsingfors 1935.
Malax socken – Malax församling, Diverse protokoll och andra handlingar uppbevarade i arkivet i Petalax och Malax museiförenings arkiv.

Senast uppdaterad: 22.09.2023 12:39