Jump to content Jump to search
Begravningsplan

Begravningsplan

Suomeksi and in English

D3EDF447 BF79 4EFF B002 58E809167970
Kyrkogården vid kyrkan kallad Gamla kyrkogården. Invigdes 1.9.1833 av kyrkoherden Jakob Wegelius. Kyrkogården omgavs av trästaket. På 1860-talet byggdes en stenmur, som förnyades 1889. Byggarna mejslade in initialer i en sten väster om klockstapeln. 

SAM 4280Programserien "Stenarna talar" i 6 delar producerad av Malax-TV 1997-1998. Håkan Jäntti intervjuar Helge Granholm (1928-2018), pensionerad historielärare och aktiv inom Malax Museiförening. Här kan ni se avsnitt om bokmärken i stenar kring kyrkan, ett avsnitt om stenar runt krykan och ett om stenar vid Marie begravningsplan

Många gånger har Malaxbor med gemensamma krafter på talko kört fyllnadsjord till kyrkogården, senast på 1920-talet. Kanske därav som kyrkan verkar stå lågt jämfört med den omkringliggande kyrkogården.

Biskop Max von Bonsdorff invigde församlingens begravningsplats på Grävna i samband med kyrkans 100-årsjubileum 1929. Marie begravningsplan ligger ca 2 kilometer söder om kyrkan. Bröderna Emil Grönros och Alfred Ljungkvist (tidigre Udd) från Paxal, deras söner och Kustaa Lehto lade den bastanta stenmuren runt området. Grävna fick namnet Marie begravningsplats efter den första personen som blev begraven där 1933. På graven reste församlingen en gravsten, som samtidigt är ett minnesmärke över platsens ibruktagande. 

Skarmavbild 2022 05 09 kl. 15.27.53

År 1968 avlägsnades kantstenarna vid gravarna och grusgångarna rätades ut. I början av 1990-talet fylldes de flesta grusgångar med jord och besåddes. I stället för de gamla björkarna vid vägen har lindar planterats. Hösten 2000 var församlingen i behov av en urneplats. Stenmuren på Gamla kyrkogården mot ån grävdes bort och gjordes om till urneområde. 

År 2007 invigdes den nya delen som döptes till Hoppets  invid ån samt det nya servicehuset. Då avtäcktes också en staty gjord av konstnär Thea Helenelund. På Hoppets begravningsplats finns minneslund, urnegravar, familjegravar (djupgravar) och gravar för en person.

Gravarna grävdes för hand fram till 2007 då de började grävas med maskin.

Skarmavbild 2022 05 09 kl. 15.28.35

Bårhuset

Skarmavbild 2022 05 09 kl. 15.30.15

Det gamla bårhuset representerar samma stil och tid som kyrkan. Ännu på 1800-talet var de brukligt att de avlidna förvarades i bårhuset över vintern tills de blev begravda på våren då tjälen gått ur jorden. Bårhuset förnyades 1964 och år 1971 installerades ett kylaggregat med fyra platser. Bårhuset revs i slutet av 2005. Nuvarande bårhus blev färdigt i januari 2006 och rymmer sex kistplatser, varav två är kyl/frysplatser. Det finns också skåp för tillfällig förvaring av urnor. I bårhuset finns också ett andaktsrum som rymmer va 15 personer.

Skarmavbild 2022 05 25 kl. 12.20.58

Statyn på Wilhelm Udds gravsten är gjord av Tove Janssons pappa, Viktor "faffan" Jansson.  


Källa: Sammanställt av Gunvor Holmlund. Bilder av Jenna Matintupa

Senast uppdaterad 25.05.2022 12:23