Information och karta

Nu kan ni gå en guidad tur genom historiska platser kring kyrkbacken i Malax, på egen hand eller i grupp. Vandringen är tillgänglighetsanpassad. Vi har placerat ut 16 skyltar med info om platserna, en QR-kod för mer material och karta över området. Hela rutten är 4,6 km, men går att anpassas efter behov. Start från Malax kyrka, Mattlarsvägen 1, 66100 Malax.

Arbetsgruppen som sammanställt materialet till Kulturvandring kring kyrkbacken i Malax började i mars 2022 och hade som mål att färdigställa projektet till sommaren. På De Stupades dag, som 2022 firas söndag 15.5, presenterades vandringen vid kyrkkaffet i kyrkhemmet. Arbetsgruppen bestod av: Kerstin Hägen, Nina Granholm-Mäkinen, Jarl Silfver, Gunnel M. Svenns, Gunvor Holmlund, Tomi Tornberg, Jukka Rajala och från fritidskansliet Jenna Matintupa och Helena Hemming,

 

Vit kyrka och kyrkstapel i vit omgiven av bebyggelse och åkrar.

Flygbild över kyrkbacken

Namnet Malax 01
Karta med kulturvandringens stationer utmärkta.
Fyra informationsstyltar fastsatta på två träpålar framför en stenmur
Informationsskylt på stolpe
Förklaring till QR kod.

QR-kod

Senast uppdaterad: 09.01.2024 11:00