Stenbro och Malax å

Ån i Malax rinner ca 11 km från kommungränsen i öster till utloppet i Åminne. Den har varit viktig för samfärdsel och de små forsarna har utnyttjats för att driva mjöl- och sågkvarnar. Numera står Långfors kvarn som ett musealt minnesmärke över alla de kvarnar som funnits längs ån. På Helmer Smeds ekonomiska karta över Malax socken 1753–1801 finns 24 kvarnar noterade, sju av dem på åstränderna strax öster om prästgården.

En man och en kvinna står på en stenbro, lutande mot broräcket och ser ner i ån

Evert Hayden tillsammans med frun Doris. De är på besök från Kanada 1986 och vill se bron och framförallt kistorna under bron. Evert mindes formen på mittkistan mot Övermalax, han flyttade till Kanada 1928.

Kilstenar fästade i varandra med flatjärn

Kistan är kilformad för att klyva isen på vårarna. Stenarna är fästa vid varandra med flatjärn.

Vägen från kyrkan över ån till prästgården byggdes på 1870-talet. Redan från 1602, när den första kyrkan byggdes på norra sidan av ån, har behovet av en bro varit stort. Under 1600- och 1700-talen fanns en spång att gå på eller så flottades kyrkfolket på en enkel flytflotte. Det måste ha varit skrämmande eftersom det är starka strömmar nedanför Långforsen. Senare lades en bockbro ut under den isfria tiden. Stenbron byggdes 1888 på kistor av granit, som formats som kilspetsar för att möta isflaken som kom med hög fart nedför kvarnrännorna. Bron renoverades 1953, sin nuvarande utformning fick den 2006.

Stenbro med broräck och en samling män som poserar

Den ståtliga Stenbron invid prästgården med brokistor av kilstenar.

Den ståtliga Stenbron invid prästgården med brokistor av kilstenar. Bron byggdes år 1888 under ledning av bonden och lantdagsmannen Erik Mattlar. Är det kanske byggarna, som ställt upp sig för fotografering? Redan 1870 hade kommunalstämman beslutat bygga landsvägen invid prästgården (nuvarande Malax Kyrktået) för att förbinda vägarna på åns norra och södra sida. Då betjänades trafiken ännu av en bockbro (brolock lagda på bockar), som kunde dras bort under islossningen. Ännu tidigare fanns en färjflotte, som forslade kyrkfolket från södra sidan av ån till kyrkan, som då stod i Kyrkskvären väster om nuvarande prästgården. År 2006 byggdes bron om och har nu endast en körfil och en fil för cyklister och fotgängare. – Okänd fotograf.. Malax museiförening; skannad 2015 från Anita Lundströms bild.

Text ur Wasa-Postens Malaxnummer den 26 april 1923

Malax museiförening berättar mera om Stenbron och Malax å i Månadsbilden, Brinkens museum, 2015 (pdf) och Månadsbilden, Brinkens museum, 2016 (pdf).

 

Källa: Malax museiförening. Sammanställt av Kerstin Hägen. Dia-bilder av Jarl Silfver.

Senast uppdaterad: 09.01.2024 11:16