Ansök om plats

Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet (daghem och gruppfamiljedaghem) lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplatsen. Om behov av småbarnspedagogisk verksamhet uppstår så att tidpunkten inte kunnat förutsägas t.ex. på grund av förvärvsarbete eller studier ska vårdnadshavaren ansöka om plats så snabbt som möjligt, dock minst två veckor innan barnet behöver dagvård.

Om du önskar att ditt barn får byta från gruppfamiljedaghem till daghem (eller vice versa) från början av ett nytt verksamhetsår, ska du fylla i en ny ansökan.

Mottagande av beviljad plats

Bekräfta eller annullera platsen för småbarnspedagogik.

 

Ändring av servicebehov

Ett vårdavtal görs upp vid daghemmet eller förskolan eller hos familjedagvårdsledaren för gruppfamiljedaghem. Ett vårdavtal är i kraft minst 3 månader och ändras inte vid tillfälliga förändringar (undantag vid permittering och arbetslöshet).

Eventuella ändringar i ett vårdavtal ska lämnas in senast månaden innan en ny månad inleds.

Säga upp plats

Om ditt barn ska sluta på daghemmet måste du som vårdnadshavare säga upp platsen. Uppsägningen ska göras på förhand och lämnas in innan barnet slutar. Uppsägning av plats görs 30 kalenderdagar före den sista dagen i verksamheten.

Avbrytande av deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet förutsätter ett avbrott på minst 1 månad (30 kalenderdagar). Om barnet önskar delta i småbarnspedagogisk verksamhet senare på nytt, görs en ny ansökan.

Om platsen inte sagts upp före den sista dagen i verksamheten, fortsätter faktureringen till slutet av månaden. Godkända ändringar träder i kraft från början av följande månad.

De barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet vid gruppfamiljedaghem eller daghem har ett fortlöpande vårdavtal tills den dag då barnet börjar förskola.

Barn i förskola har ett avtal som börjar i augusti då även skolans läsår inleds, men förskolebarnets avtal avslutas alltid 31.5.

Skolbarn i morgon- och eftermiddagsverksamhet har ett avtal som börjar och slutar i enlighet med skolans läsår.

Senast uppdaterad: 07.02.2024 11:19