Bildningstjänster

Malax kommun har svensk- och finskspråkig småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning.

Inom småbarnspedagogiken finns fyra daghem och fyra gruppfamiljedaghem för barn i åldern 1–5. Förskoleundervisning för 6-åringar ordnas vid fem verksamhetspunkter.

Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen finns fyra skolor för elever i åk 1–6 och en gemensam skola med Korsnäs kommun för elever i åk 7–9. Inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen finns en skola för elever i åk 1–6. 

Lärare och elever i klassrum.
Senast uppdaterad: 30.11.2023 10:20