Jump to content Jump to search
Lediga tomter

Lediga tomter

En tredjedel av finländarna vill bo på landet, i närheten av skog!

Alla bostadsområden inom Malax kommun finns i närhet till skog. Samtidigt är områdena centralt placerade nära dagvård, skola och övrig service. Tomterna är stora, i regel över 2000 m². Tomtpriset varierar mellan 4,20 och 6 ,40 euro/m² (egnahemshustomter AO). Söderfjärdsbackens tomter kostar mellan 10 och 15 euro/m².

Egnahemshustomterna (AO) kan reserveras i 3 år. Byggbestämmelserna finns på detaljplanekartorna.

Här finns en sammanställning över lediga tomter februari 2020

Prislista 2020

Väg på Söderfjärdsbacken

Emaus  bild med träd maj 2020

Söderfjärdsbacken, 1.10.2020                                                      Emaus, våren 2020

 
Det finns lediga tomter i alla kommundelar. I
Yttermalax finns tomter på  bostadsområdena Rölandet, Pixne och Mattlar. I Övermalax i närheten av Pixne idrottsområde finns Emaus, Holmasis och Bjerga.

Flygbild över Bjerga och Holmasis bostadsområden

Parhustomter finns på Hinders i Övermalax. Också i Långåminne finns några tomter.

I Petalax finns både bostadsområdet Backen och Petalax Centrum.

Två vita hus på Pixnebostadsområde  25.2.20 1

De första husen på Rölandets bostadsområde, februari 2020

Pixne 25.2.2020                                                                             Rölandet 25.2.2020

Norrö bostadsområde finns på Bergö

Det nyaste bostadsområdet är på Söderfjärdsbacken i Yttermalax.


Välplanerade industritomter finns bl.a. på Norra Brinken, 16 km från Vasa. Se närmare under industritomter.

Bostadsområden och industriområden syns på vägkartan här.

Välkommen till Malax! Kolla tomtpriser och vatten- och avloppsanslutningspriser här.

Företagstomter i Malax

Närmare information:

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen