Lediga tomter

Lediga tomter

Malax video

SÖDERFJÄRDSBACKEN

 

IMG 4061

IMG 4078

 

 

 

Kommunfullmäktige har  beslutat att område A, dvs sluttningstomterna mot Söderfjärden, ska färdigställas först. Tomterna på detta område, men också tomter längs Tranleden kan reserveras

 

Tomtansökningsblankett

Förfrågningar Monica Asplund  tfn 050 4012405 monica.asplund@malax.fi

Här finns en video över området, som det skulle kunna se ut!

Karta med tomtstorlek

 

Lägeskarta

Info om Söderfjärdsbacken och Malax

Läs mera här


 
En tredjedel av finländarna vill bo på landet, i närheten av skog !

Alla bostadsområden inom Malax kommun finns i närhet till skog. Samtidigt är områdena centralt placerade nära dagvård, skola och övrig service. Tomterna är stora, i regel över 2000 m². Tomtpriset varierar mellan 4 och 6 euro/m².

Egnahemshustomterna (AO) kan reserveras i 3 år. Buyggbestämmelserna finns på detaljplanekartorna

En sammanställning över en del av tomterna i Malax och Petalax.

 IMG 3266

Det finns lediga tomter i alla kommundelar. I Yttermalax finns tomter på  bostadsområdena Rölandet, Pixne och Mattlar. I Övermalax i närheten av Pixne idrottsområde finns Emaus, Holmasis och Bjerga.

 

Parhustomter finns på Hinders i Övermalax. Också i Långåminne finns några tomter.

I Petalax finns både bostadsområdet Backen och Petalax Centrum.

IMG 3436

Norrö bostadsområde finns på Bergö

Det nyaste bostadsområdet är på Söderfjärdsbacken i Yttermalax.


Välplanerade industritomter finns bl.a. på Norra Brinken, 16 km från Vasa. Se närmare under industritomter.

Bostadsområden syns på vägkartan här.

Välkommen till Malax! Kolla tomtpriser och vatten- och avloppsanslutningspriser här.

Närmare information:

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen


IMG 3765