Lediga tomter

Lediga tomter

SÖDERFJÄRDSBACKEN - snart har vi tomter!


 

En tredjedel av finländarna vill bo på landet, i närheten av skog !

Alla bostadsområden inom Malax kommun finns i närhet till skog.  Samtidigt är områdena centralt placerade nära dagvård, skola och övrig service. Tomterna är stora, i regel över 2000 m². Tomtpriset varierar mellan 4 och 6 euro/m².

Egnahemshustomterna (AO) kan reserveras i 3 år.

 IMG 3266

Det finns lediga tomter i alla kommundelar. I Yttermalax finns tomter på  bostadsområdena Rölandet, Pixne och Mattlar. I Övermalax i närheten av Pixne idrottsområde finns Emaus, Holmasis och Bjerga. 

Parhustomter finns på Hinders i Övermalax. Också i Långåminne finns några tomter.

I Petalax finns både bostadsområdet Backen och Petalax Centrum.

IMG 3436

Norrö bostadsområde finns på Bergö

Ett nytt bostadområde planeras på Söderfjärdsbacken i Yttermalax.


Välplanerade industritomter finns bl.a. på Norra Brinken, 16 km från Vasa. Se närmare under industritomter.

Bostadsområden syns på vägkartan här.

Välkommen till Malax! Kolla tomtpriser och vatten- och avloppsanslutningspriser här.

Närmare information:

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen