Lediga tomter

Lediga tomter

En tredjedel av finländarna vill bo på landet, i närheten av skog!

Alla bostadsområden inom Malax kommun finns i närhet till skog. Samtidigt är områdena centralt placerade nära dagvård, skola och övrig service. Tomterna är stora, i regel över 2000 m². Tomtpriset varierar mellan 4,20 och 6 ,40 euro/m² (egnahemshustomter AO). Söderfjärdsbackens tomter kostar mellan 10 och 15 euro/m².

Egnahemshustomterna (AO) kan reserveras i 3 år. Byggbestämmelserna finns på detaljplanekartorna.

En sammanställning över en del av tomterna i Malax och Petalax.

Soderfjardsbacken flygbild 1 2019

Holmasis Bjerga flyg

Söderfjärdsbacken, hösten 2019  Foton: Martin Nyqvist          Holmasis- Bjerga, hösten 2019

 
Det finns lediga tomter i alla kommundelar. I
Yttermalax finns tomter på  bostadsområdena Rölandet, Pixne och Mattlar. I Övermalax i närheten av Pixne idrottsområde finns Emaus, Holmasis och Bjerga.

Parhustomter finns på Hinders i Övermalax. Också i Långåminne finns några tomter.

I Petalax finns både bostadsområdet Backen och Petalax Centrum.

Petalax Backen 2018

Norrö bostadsområde finns på Bergö

Det nyaste bostadsområdet är på Söderfjärdsbacken i Yttermalax.


Välplanerade industritomter finns bl.a. på Norra Brinken, 16 km från Vasa. Se närmare under industritomter.

Bostadsområden och industriområden syns på vägkartan här.

Välkommen till Malax! Kolla tomtpriser och vatten- och avloppsanslutningspriser här.

Närmare information:

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen