Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Toimialalle kuuluvat ympäristönsuojelun valvonta- ja lupa-asioihin liittyvät viranomaistehtävät, esimerkiksi:

  • ympäristö- ja maa-ainesluvat
  • ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset ja rekisteröinnit
  • jätehuolto
  • jäteveden puhdistus
  • ojitukset, ruoppaukset
  • ympäristön roskaaminen ja saastuminen
  • meluntorjunta ja ilmansuojelu
  • luonnon- ja ympäristönsuojelu sekä pinta- ja pohjavesien suojelu
  • maasto- ja vesiliikenne.
Karolina Sunabacka
Ympäristötarkastaja
Tekninen osasto
Lehmiä laitumella.
Viimeksi päivitetty: 21.09.2023 12:57