Kuulutukset

30.9.2016 Studiestipendium / Opiskelustipendit
30.9.2016 Ansökan om tillstånd för täktverksamhet / Maa-aineslupahakemus: Nyqvist Mikael
28.9.2016 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 21.9.2016 & tillstånd / luvat 29.9.2016
28.9.2016 Uppsägande av förläggningsplatslov / Sijoituspaikkalupien irtisanomisia
27.9.2016 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 19.9.2016
26.9.2016 Västkustens tillsynsnämnds protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 12.9.2016
26.9.2016 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 20.9.2016
26.9.2016 Miljönämndens protokoll / Ympäristölautakunnan pöytäkirja 20.9.2016
22.9.2016 Kommunfullmäktige sammanträder i Kommungården / Kunnanvaltuuston kokous kunnantalolla 29.9.2016
20.9.2016 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 15.9.2016
20.9.2016 Vasaregionens avfallsnämnds protokoll / Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 13.9.2016
16.9.2016 Finska skolnämndens protokoll / Suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 6.9.2016
9.9.2016 Grodträsk-Kyroback skogsbilväg, protokoll från årsmöte / Sammakkojärven-Kyrobackin metsätie, vuosikokouksen pöytäkirja 9.8.2016
8.9.2016 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista ja ilmoituksista 9.9.2016
7.9.2016 Vasaregionens avfallsnämnds protokoll / Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 30.8.2016
31.8.2016 Förslag till beslut om komplettering av Finlands förslag beträffande Natura 2000-nätverk / Ehdotus päätökseksi Natura 2000 -verkostoa koskevan Suomen ehdotuksen täydentämisestä
29.8.2016 Marktäktstillstånd / Maa-aineslupa: Snickars Johan
24.8.2016 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 17.8.2016 & tillstånd / luvat 25.8.2016
24.8.2016 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista ja ilmoituksista 25.8.2016
22.8.2016 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 15.8.2016

Seuraa meitä facebookissa

Rölandet

Uusi asuntoalue.