Kuulutukset

4.8.2017 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 5/2017
5.7.2017 Förvaltningsdirektörens beslut / Hallintojohtajan päätös 7/2017
5.7.2017 Förvaltningsdirektörens beslut / Hallintojohtajan päätös 8/2017
3.7.2017 Revidering av delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaavan tarkistus
3.7.2017 Förvaltningsdirektörens beslut / Hallintojohtajan päätös 6/2017
3.7.2017 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 29.6.2017
30.6.2017 Godkända planer / Hyväksyttyjä kaavoja
30.6.2017 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 4/2017
28.6.2017 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 26.6.2017
28.6.2017 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 21.6.2017 & tillstånd / luvat 29.6.2017
22.6.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 29.6.2017
22.6.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista ja ilmoituksista 22.6.2017
21.6.2017 Ansökan om tillstånd för täktverksamhet / Maa-aineslupahakemus, Aspholm Karl-Erik
14.6.2017 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 8.6.2017
13.6.2017 Musikinstitutet Legato, nämndens protokoll / Musiikkiopisto Legaton lautakunnan pöytäkirja 30.5.2017
13.6.2017 Västkustens tillsynsnämnds protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 31.5.2017
9.6.2017 Uppsägande av förläggningsplatslov för pälsdjursfarm / Turkistarhan sijoituspaikkaluvan irtisanominen, Björndahl
9.6.2017 Marktäktstillstånd / Maa-ainesluvat, Back, Snickars
5.6.2017 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 30.5.2016
2.6.2017 Miljönämndens protokoll / Ympäristölautakunnan pöytäkirja 30.5.2017

Tärkeät tiedotteet

14.08.2017 Maalahden Vesi tiedottaa 15.8.

Vettä ei tarvitse enää keittää! Jälkikäteen on todettu, että ensimmäinen laboratoriovastaus on ollut virheellinen. Länsirannikon ympäristöyksikön päätöksellä keittokehotus kumotaan. Seurantanäytteenotossa ei ole todettu saastumista. Vedessä ei ole tautia-aiheuttavia bakteereita. Vesi on juomakelpoista ja sitä voi käyttää normaalisti. Tilanne on normaali. Vedenkäyttörajoitusta ei enää ole. Kloorimaku voi vielä tuntua muutaman päivän. Maalahden Vesi pahoittelee tilanteesta aiheutunutta haittaa.

Seuraa meitä facebookissa

Tule Maalahteen!

Maalahden kunnassa kohtaavat pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahdessa maaseudun rauha, luonto, meri ja metsä ovat lähellä, samoin Vaasan kaupungin tarjoamat alueelliset palvelut.