Kuulutukset

31.8.2016 Förslag till beslut om komplettering av Finlands förslag beträffande Natura 2000-nätverk / Ehdotus päätökseksi Natura 2000 -verkostoa koskevan Suomen ehdotuksen täydentämisestä
29.8.2016 Marktäktstillstånd / Maa-aineslupa: Snickars Johan
24.8.2016 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 17.8.2016 & tillstånd / luvat 25.8.2016
24.8.2016 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista ja ilmoituksista 25.8.2016
22.8.2016 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 15.8.2016
22.8.2016 Miljötillstånd för torvproduktion på Hanikkärret har återtagits / Turvetuotannon ympäristölupa Hanikkärretillä peruttu, Firma G-V Storm
12.8.2016 Användning av fyrverkeripjäser under Veneziaden och villaavslutningen / Ilotulitteiden käyttö Venetsialaisissa ja huvilakauden päättäjäisissä
4.8.2016 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista 5.8.2016
25.7.2016 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 19.7.2016
5.7.2016 Lediga arbetsplatser inom äldreomsorgen / Avoimia työpaikkoja vanhustenhuollossa
1.7.2016 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 1.7.2016
1.7.2016 Revidering av delgeneralplanen för Ytter- och Övermalax, planförslaget till påseende / Ytter- ja Övermalaxin osayleiskaavan tarkistus, kaavaehdotus nähtävillä
1.7.2016 Delgeneralplan för vindkraft i Takanebacken, PDB / Takanebackin tuulivoimaosayleiskaava, OAS
29.6.2016 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 28.6.2016
22.6.2016 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 16.6.2016
22.6.2016 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 15.6.2016 & tillstånd / luvat 23.6.2016
22.6.2016 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista 23.6.2016
21.6.2016 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 21.6.2016
17.6.2016 Beslut om byggande av bro i Uddasgrundsundet / Päätös sillan rakentamisesta Uddasgrundin salmeen
14.6.2016 Undantagslov för uppförande av bastu och ändring av befintlig bastu till gäststuga / Poikkeuslupa: saunan rakentaminen ja vierasmajan muuttaminen saunaksi, Storgård

Seuraa meitä facebookissa

Rölandet

Uusi asuntoalue.