Kungörelser

29.6.2015 Delgeneralplaneutkast för Molpe-Petalax vindkraftspark / Moikipään-Petolahden tuulipuiston osayleiskaavaluonnos
26.6.2015 Miljönämndens protokoll / Ympäristölautakunnan pöytäkirja 24.6.2015
26.6.2015 Miljötillståndsansökan / ympäristölupahakemus: EPV Bioturve
25.6.2015 Undantagslov / Poikkeuslupa: Majors & Asplund
24.6.2015 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 23.6.2015
24.6.2015 Byggnadsnämndens protokoll och beviljade tillstånd / Rakennuslautakunnan pöytäkirja ja myönnetyt luvat 17.6.2015
22.6.2015 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 15.6.2015
22.6.2015 Protokoll / Pöytäkirja 15.6.2015
22.6.2015 Protokoll / Pöytäkirja 17.6.2015
17.6.2015 Undantagslov / Poikkeuslupa: Hemming & Råholm
15.6.2015 Befattning som städare till Solhagens daghem / Solhagenin päiväkodin siivoojan toimi haettavana
12.6.2015 Tandläkare / Hammaslääkäri
8.6.2015 Kommunfullmäktiges möte / Kunnanvaltuuston kokous 15.6.2015
8.6.2015 Protokoll / Pöytäkirja 27.5.2015
8.6.2015 Protokoll / Pöytäkirja 4.6.2015
5.6.2015 Protokoll / Pöytäkirja 2.6.2015
4.6.2015 Protokoll / Pöytäkirja 27.5.2015
29.5.2015 Beslut om undantagslov / Poikkeuslupapäätökset: Sjöberg & West, Havulehto, Sjöstrand & Vesterkvist
28.5.2015 Beviljade tillstånd och protokoll / Myönnetyt luvat ja pöytäkirja 20.5.2015
26.5.2015 Planer träder i kraft, Långmossa vindkraftspark och utvidning av Åminne detaljplan / Kaavojen voimaantulo: Långmossan tuulipuisto ja Åminnen asemakaavan laajenn

Följ oss på Facebook

Invånarinitiativ

Påverka ärenden i kommunen. Lägg fram ditt eget invånarinitiativ eller stöd initiativ som andra har lagt fram.