Kungörelser

25.7.2016 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 19.7.2016
5.7.2016 Lediga arbetsplatser inom äldreomsorgen / Avoimia työpaikkoja vanhustenhuollossa
1.7.2016 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 1.7.2016
1.7.2016 Revidering av delgeneralplanen för Ytter- och Övermalax, planförslaget till påseende / Ytter- ja Övermalaxin osayleiskaavan tarkistus, kaavaehdotus nähtävillä
1.7.2016 Delgeneralplan för vindkraft i Takanebacken, PDB / Takanebackin tuulivoimaosayleiskaava, OAS
29.6.2016 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 28.6.2016
22.6.2016 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 16.6.2016
22.6.2016 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 15.6.2016 & tillstånd / luvat 23.6.2016
22.6.2016 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista 23.6.2016
21.6.2016 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 21.6.2016
17.6.2016 Beslut om byggande av bro i Uddasgrundsundet / Päätös sillan rakentamisesta Uddasgrundin salmeen
14.6.2016 Undantagslov för uppförande av bastu och ändring av befintlig bastu till gäststuga / Poikkeuslupa: saunan rakentaminen ja vierasmajan muuttaminen saunaksi, Storgård
14.6.2016 Vasaregionens avfallsnämnds protokoll / Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 7.6.2016
13.6.2016 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 9.6.2016
9.6.2016 Kommunfullmäktige sammanträder i Kommungården / Kunnanvaltuuston kokous kunnantalolla 16.6.2016
9.6.2016 Våtmoss skogsväg: vägstämma, protokoll / tiekokouksen pöytäkirja 8.6.2016
7.6.2016 Västkustens tillsynsnämnds protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 25.5.2016
3.6.2016 Finska skolnämndens protokoll / Suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 25.5.2016
3.6.2016 Ledande skötare / Johtava hoitaja
30.5.2016 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 24.5.2016

Viktiga meddelanden

08.07.2016 Kungörelser

Kungörelser som är framlagda till påseende finns under tiden 11–29.7.2016 på Yttermalax bibliotek, Malmgatan 5, 66100 Malax. Biblioteket är öppet måndag–onsdag kl. 13–19, torsdag–fredag kl. 10–16. Vill du bekanta dig med planer som är till påseende? Ring planläggningsingenjör Andreas Svarvar, tfn 050 412 5900. Planläggningsingenjören är på plats vardagar kl. 9–15.

Följ oss på Facebook

Söderfjärdsbacken

Framtidens bostadsområde med utsikt över Söderfjärden.