Kungörelser

1.10.2015 Kommunfullmäktiges möte / Kunnanvaltuuston kokous 8.10.2015
30.9.2015 Studiestipendium / Opiskelustipendit
30.9.2015 Vattenståndsregleringsbolaget för Toby ås och Solf ås nedre lopp, fiskerihushållningsavgift / Tuovilanjoen ja Sulvanjoen alaosan järjestely-yhtiö, kalatalousmak
28.9.2015 Direktionen för Malax Vatten, protokoll / Maalahden Veden johtokunnan pöytäkirja 21.9.2015
28.9.2015 Finska skolnämndens protokoll / Suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 16.9.2015
24.9.2015 Byggnadsnämndens protokoll och tillstånd / Rakennuslautakunnan pöytäkirja ja luvat 16.9.2015
23.9.2015 Malax Ishall, uppförande av reklamskylt / Maalahden Jäähalli, mainoskyltin pystyttäminen
22.9.2015 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 16.9.2015
21.9.2015 Beslut om undantagslov / Poikkeuslupapäätökset: Vägar, Damsten
18.9.2015 Förvaltningssekreterare / Hallintosihteeri, Fakturerare-löneräknare / Laskuttaja-palkanlaskija, Bibliotekschef / Kirjastonjohtaja
14.9.2015 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 7.9.2015
14.9.2015 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 10.9.2015
11.9.2015 Förslag till nya vägnamn / Ehdotuksia uusiksi tiennimiksi
4.9.2015 Befattning som läkare vid Malax-Korsnäs HVC / Lääkärin toimi Maalahden-Korsnäsin terveyskeskuksessa
3.9.2015 Byggande av bro och brobankar, Uddasgrund sund/Sillan ja siltapenkereiden rakentaminen Uddasgrundin salmeen
1.9.2015 Vasaregionens avfallsnämnds protokoll / Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 25.8.2015
1.9.2015 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 26.8.2015
27.8.2015 Byggnadsnämndens protokoll och tillstånd / Rakennuslautakunnan pöytäkirja ja luvat 18.8.2015
27.8.2015 Ansökan om miljötillstånd / Ympäristölupahakemus: Fox-Mico Oy
27.8.2015 Ansökan om miljötillstånd / Ympäristölupahakemus: Fox-Mico Oy

Följ oss på Facebook

Invånarinitiativ

Påverka ärenden i kommunen. Lägg fram ditt eget invånarinitiativ eller stöd initiativ som andra har lagt fram.