Kungörelser

21.09.2017 Ansökan om miljötillstånd / Ympäristölupahakemus, Malaxnejdens jaktvårdsförening & Petalax skytteförening
18.09.2017 Revidering av delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaavan tarkistus
12.09.2017 Ändring av miljötillstånd / Ympäristöluvan muuttaminen
11.09.2017 Tekniska direktörens tjänsteinnehavarbeslut § 70-71/ Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset § 70-71
05.09.2017 Kallelse till vägstämma, Kumletvägens väglag / Kutsu tiekokoukseen, Kumletvägenin tiekunta
05.09.2017 Ersättning för mertidsarbete / Korvaus ylityöstä
31.08.2017 Tekniska direktörens beslut § 65-69/2017/ Teknisen johtajan päätökset § 65-§69/2017
31.08.2017 Ändring av detaljplan för Köpings I A / Köpings I A - asemakaavan muutos
31.08.2017 Finska skolnämndens protokoll / Maalahden kunnan suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 24.8.2017
29.08.2017 Byggande av elkabel under havsområdet mellan Långskäret och Västerbådan samt tillstånd till förberedelser / Sähkökaapelin rakentaminen merialueen alitse Långskäretin ja Västerbådanin välille sekä valmistelulupa
29.08.2017 Tekniska nämndens protokoll/ Teknisen lautakunnan pöytäkirja 23.8..2017
29.08.2017 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 23.8.2017
28.08.2017 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 21.8.2017
28.08.2017 Vikarierande socialarbetare, 70 % av heltid / Sosiaalityöntekijän sijaisuus, 70 % kokoaikaisesta
23.08.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 23.8.2017

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.