Kungörelser

27.4.2016 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 20.4.2016 & tillstånd / luvat 28.4.2016
27.4.2016 Byggnadsinspektörens tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan luvat ja ilmoitukset 28.4.2016
27.4.2016 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 20.4.2016
21.4.2016 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 14.4.2016
21.4.2016 Detaljplan för Brinkens industriområde godkänd / Brinkenin teollisuusalueen asemakaava hyväksytty 14.4.2016
19.4.2016 Österbottens Fiskarförbund, protokoll / pöytäkirja 5.4.2016
18.4.2016 Befattning som biblioteksfunktionär / Kirjastovirkailijan toimi
18.4.2016 MKB-förfarande, utvidning av svinhus / YVA-menettely, sikalan laajennus: Ab WestFarm Oy
18.4.2016 Finska skolnämndens protokoll / Suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 30.3.2016
11.4.2016 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 4.4.2016
8.4.2016 Vasaregionens avfallsnämnd, slamavfallstransportutredningen / Vaasan seudun jätelautakunta, lietekuljetusselvitys
7.4.2016 Kommunfullmäktiges möte / Kunnanvaltuuston kokous 14.4.2016
5.4.2016 Vasaregionens avfallsnämnds protokoll / Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 6.4.2016
5.4.2016 Miljönämndens protokoll / Ympäristölautakunnan pöytäkirja 30.3.2016
30.3.2016 Susiback skogsväg: Årsstämma / tiekunnan vuosikokous 14.4.2016
23.3.2016 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 16.3.2016 och tillstånd / ja luvat 25.3.2016
22.3.2016 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 17.3.2016
22.3.2016 Byggnadsinspektören, meddelande om beviljade tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista 23.3.2016
18.3.2016 Undantagslov för ändring av användningsändamål från fritidshus till fast boende / Poikkeuslupa käyttötarkoituksen muuttamiseksi loma-asumisesta vakituiseen asumiseen, West
16.3.2016 Detaljplaner träder i kraft, Rölandet och Skolområdet / Asemakaavojen voimaantulo, Rölandet ja Koulualue

Följ oss på Facebook

Invånarinitiativ

Påverka ärenden i kommunen. Lägg fram ditt eget invånarinitiativ eller stöd initiativ som andra har lagt fram.