Kungörelser

26.4.2017 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 19.4.2017 & tillstånd / luvat 27.4.2017
24.4.2017 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 19.4.2017
18.4.2017 Korsnäs-Malax fiskeområde, protokoll fört vid stämma / Korsnäsin-Maalahden kalastusalue, vuosikokouksen pöytäkirja 6.4.2017
13.4.2017 Centralvalnämndens protokoll / Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 10.4.2017 & 12.4.2017
13.4.2017 Vattenståndsregleringsbolaget för Malax å, bolagsstämma / yhtiökokous 25.4.2017
13.4.2017 Förteckning över ledamöter i kommunfullmäktige i Malax / Maalahden kunnanvaltuutetut 2017-2021
13.4.2017 Beslut om undantagslov för egnahemshus och ekonomibyggnad / Poikkeuslupapäätös, omakotitalo ja talousrakennus, Forss
11.4.2017 Västkustens tillsynsnämnds protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 29.3.2017
10.4.2017 Centralvalnämndens protokoll / Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 5.4, 7.4 & 9.4.2017
7.4.2017 Tjänst som chef för missbrukarvården vid Pixnekliniken / Päihdehuollon päällikkö, Pixne-klinikka
6.4.2017 Valskjuts / Vaalikuljetus
6.4.2017 Ansökan om tillstånd för täktverksamhet / Maa-aineslupahakemus, Kim Back
6.4.2017 Ansökan om tillstånd för täktverksamhet / Maa-aineslupahakemus, Snickars
3.4.2017 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 27.3.2017
30.3.2017 Uppbåd / Kutsunnat 2017
24.3.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista ja ilmoituksista 24.3.2017
22.3.2017 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 15.3.2017 & tillstånd / luvat 23.3.2017
22.3.2017 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 16.3.2017
17.3.2017 Beslut om avslag på ansökan om undantagslov / Päätös poikkeuslupahakemuksen hylkäämisestä, Klockars
17.3.2017 Direktionen för Malax Vatten, protokoll / Maalahden Veden johtokunnan pöytäkirja 21.3.2017

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.