Kungörelser

22.6.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 29.6.2017
22.6.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista ja ilmoituksista 22.6.2017
21.6.2017 Ansökan om tillstånd för täktverksamhet / Maa-aineslupahakemus, Aspholm Karl-Erik
14.6.2017 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 8.6.2017
13.6.2017 Musikinstitutet Legato, nämndens protokoll / Musiikkiopisto Legaton lautakunnan pöytäkirja 30.5.2017
13.6.2017 Västkustens tillsynsnämnds protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 31.5.2017
9.6.2017 Uppsägande av förläggningsplatslov för pälsdjursfarm / Turkistarhan sijoituspaikkaluvan irtisanominen, Björndahl
9.6.2017 Marktäktstillstånd / Maa-ainesluvat, Back, Snickars
5.6.2017 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 30.5.2016
2.6.2017 Miljönämndens protokoll / Ympäristölautakunnan pöytäkirja 30.5.2017
1.6.2017 Beslut om undantagslov för bostadshus och garage / Poikkeusluvat omakotitalon ja autotallin rakentamiseksi, Smedback Mikael & Therese, Rönnqvist Joakim
1.6.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 8.6.2017
29.5.2017 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 22.5.2017
24.5.2017 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 17.5.2017 & tillstånd / luvat 25.5.2017
24.5.2017 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 18.5.2017
22.5.2017 Ytter- och Övermalax delgeneralplan godkänd / Ytter- ja Övermalaxin osayleiskaava hyväksytty 18.5.2017
22.5.2017 Direktionen för Malax vatten, protokoll / Maalahden Veden johtokunnan pöytäkirja 16.5.2017
19.5.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista ja ilmoituksista 19.5.2017
15.5.2017 Bulleranmälan för tillställningar enligt dansprogram / Meluilmoitus tanssitilaisuuksista, Åminne Folkpark rf
11.5.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 18.5.2017

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.