Kungörelser

25.5.2016 Undantagslov för uppförande av gäststuga / Poikkeuslupa vierasmajan rakentamiseksi: Backman
25.5.2016 Sektionen för samhällsutveckling, protokoll / Kehittämisjaoston pöytäkirja 19.5.2016
24.5.2016 Detaljplan för Brinkens industriområde träder i kraft / Brinkenin teollisuusalueen asemakaava tulee voimaan 1.6.2016
23.5.2016 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 16.5.2016
20.5.2016 Detaljplan för bostadsområde på Söderfjärdsbacken, program för deltagande och bedömning / Söderfjärdsbackenin asuntoalueen asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
20.5.2016 Marktäktstillstånd / Maa-aineslupa: Snickars Johan
13.5.2016 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 9.5.2016
27.4.2016 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 20.4.2016 & tillstånd / luvat 28.4.2016
27.4.2016 Byggnadsinspektörens tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan luvat ja ilmoitukset 28.4.2016
27.4.2016 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 20.4.2016
21.4.2016 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 14.4.2016
21.4.2016 Detaljplan för Brinkens industriområde godkänd / Brinkenin teollisuusalueen asemakaava hyväksytty 14.4.2016
19.4.2016 Österbottens Fiskarförbund, protokoll / pöytäkirja 5.4.2016
18.4.2016 Befattning som biblioteksfunktionär / Kirjastovirkailijan toimi
18.4.2016 MKB-förfarande, utvidning av svinhus / YVA-menettely, sikalan laajennus: Ab WestFarm Oy
18.4.2016 Finska skolnämndens protokoll / Suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 30.3.2016
11.4.2016 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 4.4.2016
8.4.2016 Vasaregionens avfallsnämnd, slamavfallstransportutredningen / Vaasan seudun jätelautakunta, lietekuljetusselvitys
7.4.2016 Kommunfullmäktiges möte / Kunnanvaltuuston kokous 14.4.2016
5.4.2016 Vasaregionens avfallsnämnds protokoll / Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 6.4.2016

Följ oss på Facebook

Invånarinitiativ

Påverka ärenden i kommunen. Lägg fram ditt eget invånarinitiativ eller stöd initiativ som andra har lagt fram.