Kungörelser

5.7.2017 Förvaltningsdirektörens beslut / Hallintojohtajan päätös 7/2017
5.7.2017 Förvaltningsdirektörens beslut / Hallintojohtajan päätös 8/2017
3.7.2017 Revidering av delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaavan tarkistus
3.7.2017 Förvaltningsdirektörens beslut / Hallintojohtajan päätös 6/2017
3.7.2017 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 29.6.2017
30.6.2017 Godkända planer / Hyväksyttyjä kaavoja
30.6.2017 Kommundirektörens beslut / Kunnanjohtajan päätös 4/2017
28.6.2017 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 26.6.2017
28.6.2017 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 21.6.2017 & tillstånd / luvat 29.6.2017
22.6.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 29.6.2017
22.6.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista ja ilmoituksista 22.6.2017
21.6.2017 Ansökan om tillstånd för täktverksamhet / Maa-aineslupahakemus, Aspholm Karl-Erik
14.6.2017 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 8.6.2017
13.6.2017 Musikinstitutet Legato, nämndens protokoll / Musiikkiopisto Legaton lautakunnan pöytäkirja 30.5.2017
13.6.2017 Västkustens tillsynsnämnds protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 31.5.2017
9.6.2017 Uppsägande av förläggningsplatslov för pälsdjursfarm / Turkistarhan sijoituspaikkaluvan irtisanominen, Björndahl
9.6.2017 Marktäktstillstånd / Maa-ainesluvat, Back, Snickars
5.6.2017 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 30.5.2016
2.6.2017 Miljönämndens protokoll / Ympäristölautakunnan pöytäkirja 30.5.2017
1.6.2017 Beslut om undantagslov för bostadshus och garage / Poikkeusluvat omakotitalon ja autotallin rakentamiseksi, Smedback Mikael & Therese, Rönnqvist Joakim

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.