Kungörelser

22.5.2017 Ytter- och Övermalax delgeneralplan godkänd / Ytter- ja Övermalaxin osayleiskaava hyväksytty 18.5.2017
22.5.2017 Direktionen för Malax vatten, protokoll / Maalahden Veden johtokunnan pöytäkirja 16.5.2017
19.5.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista ja ilmoituksista 19.5.2017
15.5.2017 Bulleranmälan för tillställningar enligt dansprogram / Meluilmoitus tanssitilaisuuksista, Åminne Folkpark rf
11.5.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 18.5.2017
9.5.2017 Delgeneralplan för vindkraft i Takanebacken och revidering av detaljplan för Köpings I A / Takanebackenin tuulivoimaosayleiskaava ja Köpings I A -asemakaavan tarkistus
4.5.2017 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 27.4.2017
3.5.2017 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 26.4.2017
3.5.2017 Finska skolnämndens protokoll / Suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 19.4.2017
3.5.2017 Vasaregionens avfallsnämnds protokoll / Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 25.4.2017
2.5.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista ja ilmoituksista 2.5.2017
27.4.2017 Beslut om undantagslov för uppförande av egnahemshus och garage / Poikkeuslupapäätös omakotitalon ja autotallin rakentamiseksi, Bjurs
26.4.2017 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 19.4.2017 & tillstånd / luvat 27.4.2017
24.4.2017 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 19.4.2017
18.4.2017 Korsnäs-Malax fiskeområde, protokoll fört vid stämma / Korsnäsin-Maalahden kalastusalue, vuosikokouksen pöytäkirja 6.4.2017
13.4.2017 Centralvalnämndens protokoll / Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 10.4.2017 & 12.4.2017
13.4.2017 Vattenståndsregleringsbolaget för Malax å, bolagsstämma / yhtiökokous 25.4.2017
13.4.2017 Förteckning över ledamöter i kommunfullmäktige i Malax / Maalahden kunnanvaltuutetut 2017-2021
13.4.2017 Beslut om undantagslov för egnahemshus och ekonomibyggnad / Poikkeuslupapäätös, omakotitalo ja talousrakennus, Forss
11.4.2017 Västkustens tillsynsnämnds protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 29.3.2017

Viktiga meddelanden

19.05.2017 Malax Vatten meddelar

Petalax – Ribäcken området . P.g.a. omkopplingsarbeten vid Rainebäck vattenverk kommer vattenledningstryckat vara varierande under tiden 22–24 maj. Vi beklagar störningarna! Malax vatten Tfn 050 086 1760

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.