Kungörelser

22.6.2016 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 16.6.2016
22.6.2016 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 15.6.2016 & tillstånd / luvat 23.6.2016
22.6.2016 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista 23.6.2016
21.6.2016 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 21.6.2016
17.6.2016 Beslut om byggande av bro i Uddasgrundsundet / Päätös sillan rakentamisesta Uddasgrundin salmeen
14.6.2016 Vasaregionens avfallsnämnds protokoll / Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 7.6.2016
14.6.2016 Undantagslov för uppförande av bastu och ändring av befintlig bastu till gäststuga / Poikkeuslupa: saunan rakentaminen ja vierasmajan muuttaminen saunaksi, Storgård
13.6.2016 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 9.6.2016
9.6.2016 Kommunfullmäktige sammanträder i Kommungården / Kunnanvaltuuston kokous kunnantalolla 16.6.2016
9.6.2016 Våtmoss skogsväg: vägstämma, protokoll / tiekokouksen pöytäkirja 8.6.2016
7.6.2016 Västkustens tillsynsnämnds protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 25.5.2016
3.6.2016 Finska skolnämndens protokoll / Suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 25.5.2016
3.6.2016 Ledande skötare / Johtava hoitaja
30.5.2016 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 24.5.2016
30.5.2016 Bulleranmälan / Meluilmoitus: Åminne Folkpark rf
26.5.2016 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista 27.5.2016
25.5.2016 Undantagslov för uppförande av gäststuga / Poikkeuslupa vierasmajan rakentamiseksi: Backman
25.5.2016 Sektionen för samhällsutveckling, protokoll / Kehittämisjaoston pöytäkirja 19.5.2016
25.5.2016 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 18.5.2016 & tillstånd / luvat 26.5.2016
24.5.2016 Detaljplan för Brinkens industriområde träder i kraft / Brinkenin teollisuusalueen asemakaava tulee voimaan 1.6.2016

Viktiga meddelanden

01.06.2016 Folkpensionsanstalten informerar

Fr.o.m. 1.6.2016 har FPA ingen mottagning i Malax.

Följ oss på Facebook

Söderfjärdsbacken

Framtidens bostadsområde med utsikt över Söderfjärden.