Jump to content Jump to search
Nuoret

Nuoret

 2

Liikkuva koulu

Bild8

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnalla on Korsnäsin kunnan kanssa yhteinen Liikkuva koulu -hanke. Liikkuvan koulun tavoitteena on tuoda liikettä koulun arkeen ja lisätä oppilaiden kiinnostusta liikkumiseen. Haluamme yhdessä vanhempien, opettajien ja kaikkien muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien kanssa luoda liikkuvamman koulun.

Tavoitteenamme on, että koulu tarjoaa mielenkiintoisia liikuntavaihtoehtoja koululiikunnan lisäksi. Haluamme parantaa koulujen pihoja, keksiä uusia juttuja välitunneille, järjestää teemapäiviä, hankkia uusia välineitä jne. Suurimmat vihollisemme ovat erilaiset digitaaliset mediat kuten älypuhelimet sekä tietokone- ja tv-pelit. Jokaisen perheen on rajoitettava ruutuaikaa. Ruutuaikaa saisi olla enintään kaksi tuntia päivässä.

Yläkoululaisille on ilmainen iltapäiväkerho, jossa kokeillaan eri urheilulajeja. Yläkoululla järjestetään lisäksi liikuntavälitunteja ja teemapäiviä. Kaikilla yläkoululaisilla ja lukiolaisilla on mahdollisuus osallistua ilmaiseen kuntosalipiiriin Korsnäsissä ja Maalahdessa.

Alakoululaisilla on joissain kouluissa määräajoin leikkiohjaaja välitunneilla. Koko koulu käy yhdessä kävelyllä vähintään kerran viikossa, ja koulun jälkeen on 1.–2.-luokkalaisille WAU-kerho ja 3.–6.-luokkalaisille Power Club. Lisäksi kunnalla on mielenkiintoisia liikunta- ja leikkivälineitä täynnä oleva peräkärry, joka kiertää Maalahden kouluissa.
 

Power Club, 4.–6.-luokkalaisten kerhotoiminta

Power Club on raittiusyhdistyksen (Nykterhetsförbundet) ohjaamaa liikuntakerhotoimintaa.

Maalahden nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto tavoitteena on saada nuorten ääni ja mielipiteet kuuluviin heitä ja heidän ympäristöään koskevissa asioissa. Nuorisovaltuustossa toimimalla nuoret kiinnostuvat yhteiskunnallisista asioista, lähiympäristöstä ja politiikasta.

Lyhyesti Maalahden nuorisovaltuuston säännöistä:
Maalahden nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton elin, joka valvoo lasten ja nuorten asioita Maalahden kunnassa. Nuorisovaltuustossa on 7 äänioikeutettua jäsentä. Jäseneksi voidaan valita 13–22-vuotias Maalahdessa kirjoilla oleva nuori.

Nuorisovaltuusto käsittelee Maalahden eri toimielinten ajankohtaisia asioita ja itse esille tuomiaan asioita. Nuorisovaltuusto ottaa esille kaikki ne kunnalliset asiat, joiden se katsoo olevan kiinnostavia. Nuorisovaltuusto antaa lausuntoja ja näkökulmia sekä tekee aloitteita.

Nuorisovaltuuston kautta nuorille annetaan mahdollisuus osallistua nuorisotyötä ja nuorisopolitiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa.

Nuorisoportaali Decibel.fi

Maalahden kunta on mukana Pohjanmaan kaksikielisessä nuorisoportaalissa Decibel.fi. Portaalissa on monipuolisesti nuorten tarvitsemaa tietoa. Jos tarvitsemaasi tietoa ei löydy, voit kysyä myös asiantuntijoilta.

Logo2

Resurscentret Föregångarna

Resurscentret Föregångarnan etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 15–29-vuotiaille. Palvelu on maksuton, luottamuksellinen ja vapaaehtoinen. Se tapahtuu aina yhteistyössä nuoren kanssa. Lue lisää tästä tiedotteesta tai verkkosivustolta.

Nuorisotalo Sockenstugan

Maalahden seurakunta ylläpitää nuorisotalo Sockenstugania. Sockenstugan on avoinna keskiviikkoisin klo 18–21 ja perjantaisin klo 18–22. Sockenstuganille ovat tervetulleita kaikki yläkoululaiset ja sitä vanhemmat. Nuorisotalossa on tietokoneita, televisio, biljardipöytä, pöytätennispöytä, musiikkihuone, ilmakiekkopöytä, korttipelejä, lautapelejä ja paljon muuta. Sebastian Orre ja Kristoffer Nykopp ovat  joka keskiviikko ja perjantai paikalla varmistamassa, että Sockenstugan on turvallinen paikka nuorille.

Nuorisoseurojen tilat

Maalahdessa on kuusi nuorisoseurojen ylläpitämää nuorisotilaa: UF Strimmanin talo Långåminnessä, Solhem Övermalaxissa, Bygdegården Yttermalaxissa, Petalax UF:n talo Petolahdessa, Nybyn kylätalo Nybyssä ja Bergö UF:n talo Bergössä. Lisätietoa näistä tiloista SÖU:n verkkosivustolla.

Stormvind

Stormvind on Maalahden kunnan ja Dots förening för audiovisuell konst rf:n yhteishanke. Nuorille järjestettävissä tilaisuuksissa opitaan muun muassa seuraavista asioista: DJ, VJ, valokuvaus, elokuvat ja erilaiset animaatiot. Hankkeesta saa tietoa kouluissa järjestettävissä infotilaisuuksissa. 

Muu nuorisotoiminta

Talvi-, kesä- ja syyslomilla järjestetään paljon toimintaa. Lisätietoja loma-aikojen toiminnasta saa koulujen kautta.

Päivitetty 05.04.2023 14:46