Jump to content Jump to search
Kivisilta & Maalahdenjoki

Kivisilta & Maalahdenjoki / Stone bridge & the river of Malax

In English below

Kivisilta & Maalahdenjoki

Maalahdenjoki virtaa noin 11 km matkan kunnan itärajalta Åminneen. Se on ollut tärkeä kuljetusreitti, ja sen pieniä koskia on hyödynnetty jauho- ja sahamyllyissä. Nykyään Långforsin mylly toimii historiallisesti arvokkaana muistomerkkinä kaikille joen varrella sijainneille myllyille. Tie kirkolta joen toiselle puolelle pappilaan on rakennettu 1870-luvulla. Jo vuonna 1602, kun ensimmäinen kirkko rakennettiin joen pohjoispuolelle, sillan tarve oli suuri. 1600- ja 1700-luvuilla paikalla oli pitkospuut tai kirkkokansaa kuljetettiin yksinkertaisella kelluvalla lautalla. Sen on täytynyt olla pelottavaa, koska Långforsenin alapuolella on voimakkaita virtauksia. Myöhemmin jäättömänä aikana käytettiin pukkisiltaa. Kivisilta rakennettiin vuonna 1888 graniittiarkkujen päälle, jotka oli muotoiltu kiilankärjiksi kohtaamaan myllykouruista suurella nopeudella tulevat jäälautat. Silta kunnostettiin vuonna 1953, ja nykyisen muotonsa se sai vuonna 2006.

Lisää infoa ruotsiksi

Stenbro & Malax river

The river in Malax flows about 11 km from the municipal border in the east to the outlet in Åminne. It has been important for transport and the small rapids have been used to drive flour and sawmills. Nowadays, Långfors mill stands as a museum memorial to all the mills that have existed along the river. The road from the church across the river to the rectory was built in the 1870s. As early as 1602, when the first church was built on the north side of the river, the need for a bridge has been great. During the 17th and 18th centuries, there was a footbridge to walk on or the church people were floated on a simple floating raft. It must have been scary because there are strong currents below Långforsen. Later, a trestle bridge was laid out during the ice-free period. The stone bridge was built in 1888 on chests of granite, which were shaped like wedge tips to meet the ice floe that came at high speed down the mill gutters. The bridge was renovated in 1953, its current design was in 2006.

More info in Swedish


Sources: Malax museiförening. Compiled by Kerstin Hägen.

Päivitetty 03.06.2022 13:51