Jump to content Jump to search
Pappila

Pappila / Rectory

In English below

Pappila

Nykyinen pappila sijaitsee luultavasti samalla alueella kuin pitäjän ensimmäinen pappila. Pappila rakennettiin vaikeina katovuosina 1860-luvulla Carl Axel Setterbergin piirustusten mukaan. Pappilassa oli myös pastorin kanslia ja seurakunnan arkisto. Pappilassa asuu nykyään kirkkoherra perheineen. Syyskuussa 2011 pastorin kanslia siirrettiin Kirkkokotiin sen remontin ja laajennuksen valmistuttua. Vuosien 1970–1980 peruskorjauksessa otettiin huomioon vanha rakennusperinne. Pappilan ympärillä on puistomainen aidattu sisäpiha, joka koostuu päärakennuksesta, vanhasta ulkorakennuksesta ja uudesta autotallista.

Lisää infoa ruotsiksi

Rectory

The current rectory is probably located in the same area as the first rectory in the parish. The rectory was built during the difficult years of emergency in the 1860s according to drawings by Carl Axel Setterberg. The rectory also housed the pastor's office and the parish archives. The rectory is inhabited by the parish family. In September 2011, the Pastor's Office moved to church home after the renovation and expansion there. In connection with the renovation in 1970–1980, the old building tradition was taken into account. The rectory is surrounded by a park-like fenced courtyard which consists of the main building, an old outbuilding and a newly built garage.

More info in Swedish


Sources: Malax församling, malaxförsamling.fi.

Päivitetty 03.06.2022 13:50