Jump to content Jump to search
Långforsin mylly

Långforsin mylly / mill

In English below

Långforsin mylly

Museoyhdistys Malax museiförening rf sai vuonna 2007 Långforsin myllyn, Åddas kvääne, lahjoituksena sen silloisilta omistajilta Vilhelm Ljungkvistilta, Boris Grönrosilta, Karl-Gustav Grönrosilta, Birger Uddilta, Sven Börje Gullbackilta, Stig-Johan Uddilta ja Gunder Uddilta. Mylly oli käytössä jo 1800-luvulla, ja alusta asti voimanlähteenä on ollut joen vesi. Myllyä kunnostettiin vuonna 1932 ja taas vuonna 1939, jolloin myllyä muutettiin niin, että se pystyi jauhamaan myös vehnää. 1920-luvulla kylään vedettiin sähkö, ja mylly liitettiin sähköverkkoon 1930-luvulla. Kun vesivoima ei riittänyt jauhamiseen, käytettiin sähköä. Mylly on edelleen käyttökunnossa. Vuonna 2009 museoyhdistys kunnosti ja maalasi myllyn katon ja julkisivut. Vuodesta 2010 lähtien museoyhdistys on raivannut myllyn ja Långforsenin ympäristöä.

Lisää infoa ruotsiksi

Långfors mill

Långfors mill, Ådda's kvääne was donated to the museum association in 2007 by the mill's then co-owners Vilhelm Ljungkvist, Boris Grönros, Karl-Gustav Grönros, Birger Udd, Sven Börje Gullback, Stig-Johan Udd and Gunder Udd. The mill existed as early as the 19th century and has from the very beginning been operated with hydropower from the river. It was rebuilt in 1932 and again in 1939 when the mill was changed so that it could also grind wheat. During the 1920s, electricity came to the village, and the mill was connected to the electricity grid in the 1930s. When the hydropower was not enough for grinding, the electricity was switched on. The mill is still in usable condition. In 2009, the museum association had the roofs and facades of the mill renovated and painted. Since 2010, the museum association has been clearing the vegetation around the mill and Långforsen.

More info in Swedish


Sources: Malax Museiförening.

Päivitetty 03.06.2022 13:48