Jump to content Jump to search
Lääkärin talo

Lääkärin talo / Doctors house

In English below

Lääkärin talo

Maalahden, Sulvan ja Petolahden kunnanlääkärille rakennettiin vuonna 1928 Ivar Brännbackin suunnittelema upea talo. Kunnanlääkäri Alf Limnellillä oli vastaanotto joka päivä klo 10–13 keskiviikkoa ja lauantaita lukuun ottamatta. Tarvittaessa tehtiin kotikäyntejä. Lääkärin työaika oli 24/7. Hammaslääkärinä toimi kunnanlääkärin vaimo Anne-Marie Limnell. Puhelinnumero oli Yttermalax 60, se oli molempien lääkäreiden yhteinen, niin kuin myös odotushuone. Hammaslääkäri työskenteli yläkerrassa, ja pora toimi äänekkäästi jalkavoimin. Lapset istuivat odotushuoneessa ja pelottelivat toisiaan, QR-koodin takana on tositarina käynnistä hammaslääkärillä 1950-luvulla. Lääkärin vastaanotto muutti Maalahden poliisitaloon vuonna 1964. Vasamattanin kutomo toimi talossa vuoteen 1969 saakka. Vuosina 1972–1976 talossa asui lääkäri Raab perheineen. Nykyisin talon omistaa hammaslääkäri Torsten von Wendt.

Skarmavbild 2022 05 13 kl. 10.22.37

Doctors house

In 1928, a doctor's residence was built for Malax, Solf and Petalax. Drawings and job descriptions were made by Ivar Brännback. Kommunalläkaren med.lic. Alf Limnell had a reception every day at 10-13, except Wednesday and Saturday. If necessary, home visits were made. The doctor would be on duty around the clock. The dentist was the doctor's wife Anne-Marie Limnell. The telephone number was Yttermalax 60, common to both. The waiting room was also common to both patients. The dentist's clinic was on the upper floor and the toothbrush was manually stepped on by the dentist, the students sat in the waiting room and scared each other. Behind the QR code is a story about dental visits in the 1950s. In 1964, the doctor's clinic was moved to the Police House in Yttermalax. The Vasa rug had a weaving mill in the house until 1969. In the years 1972-1976, the doctor Raab lived there with his family. The house is now owned by dentist Torsten von Wendt.


Sources: Malax Musieförening. Compiled by Helena Hemming. Picture from the book Jungfrudanser och snickarglädje.

Päivitetty 03.06.2022 13:48