Jump to content Jump to search
Hautausmaa

Hautausmaa / Cemetery

In English below

Hautausmaa

Kirkon vieressä oleva vanha hautausmaa vihittiin käyttöön vuonna 1833. Maalahden asukkaat ovat monesti yhdessä talkoovoimin ajaneet hautausmaalle täyttömaata, viimeksi 1920-luvulla. Tämän takia kirkko näyttää olevan matalalla ympäröivään hautausmaahan verrattuna. Piispa Max von Bonsdorff vihki Grävnan hautausmaan kirkon 100-vuotisjuhlan yhteydessä 1929. Grävna sijaitsee noin 2 kilometriä kirkosta etelään. Syksyllä 2000 seurakunta tarvitsi uurnapaikan. Vanhan hautausmaan joenpuoleinen kivimuuri kaivettiin pois ja muutettiin uurna-alueeksi. Vuonna 2007 vihittiin käyttöön uusi osa, joka sai nimekseen Hoppet (Toivo). Samalla paljastettiin myös taiteilija Thea Helenelundin tekemä patsas. Vanha ruumishuone edustaa samaa tyyliä ja aikaa kuin kirkko. Vielä 1800-luvulla oli tapana, että vainajia pidettiin ruumishuoneessa talven yli, kunnes heidät haudattiin keväällä roudan sulettua. Ruumishuone uusittiin vuonna 1964 ja purettiin vuoden 2005 lopussa. Nykyinen ruumishuone valmistui vuonna 2006.

Lisää infoa ruotsiksi

39 42192559969d82ce2c6
Kuva: Yle

Cemetery

The cemetery by the church called the Old Cemetery was inaugurated in 1833. Many times, Malax residents with joint efforts have driven backfill soil to the cemetery, most recently in the 1920s. Maybe that is why  the church seems to stand low compared to the surrounding cemetery today. Bishop Max von Bonsdorff inaugurated the parish cemetery at Grävna in connection with the church's 100th anniversary in 1929. Marie Cemetery is located about 2 kilometers south of the church. In the fall of 2000, the congregation was in need of an urn site. The stone wall in the Old Cemetery facing the river was dug away and turned into an urn area. In 2007, the new part was inaugurated, which was named Hope. Then a statue made by artist Thea Helenelund was also unveiled. The old mortuary represents the same style and time as the church. Even in the 19th century, it was customary for the deceased to be kept in the mortuary over the winter until they were buried in the spring when the frost came out of the ground. The mortuary was renewed in 1964. The mortuary was demolished at the end of 2005. The current mortuary was completed in 2006.

More info in Swedish


Source: Compiled by Gunvor Holmlund. Pictures by Jenna Matintupa.

 

Päivitetty 03.06.2022 13:23