Työterveys

Työterveys

Osoite:
Myllytie 7, 66140 Övermalax (ent. Övermalaxin neuvola)
Korsnäsin terveystalo, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Työterveyshoitaja
Puhelinaika: maanantai–perjantai klo 8-9, puh. 050 381 7560 ja
keskiviikko - torstai klo 8-9 puh. 050 381 7252

Työterveyslääkäri
Terveystarkastukset ja työpaikkakäynnit ajanvarauksella.

Työterveysfysioterapeutti
Puhelinaika: maanantai–perjantai klo 12.30–13.00, puh. 06 347 7622

Työterveyspsykologi
Vastaanotto lääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä.

Tavoitteet
Tavoitteena on saada sekä fyysisesti että psyykkisesti terveellinen ja turvallinen työympäristö eli hyvin toimiva työyhteisö. Toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään työperäisiä sairauksia ja työtapaturmia sekä ylläpitämään ja edistämään työntekijöiden työ- ja toimintakykyä. 

Toiminta
Työterveyshuolto on työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaista ehkäisevää terveydenhuoltoa. Työterveyshuolto toimii yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kanssa pyrkien edistämään työpaikalla fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja työkykyä sekä ylläpitämään hyvää turvallisuutta. Työterveyshuollossa toimii moniammatillinen tiimi, johon kuuluu terveydenhoitajia, lääkäreitä, psykologi ja fysioterapeutti.

Työterveyshuollon tavoitteet

 1. Terveellinen ja turvallinen työympäristö
 2. Hyvin toimiva työyhteisö
 3. Työhön liittyvien sairauksien ja työtapaturmien ennaltaehkäisy
 4. Työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työuran eri vaiheissa.


Toimintaamme ohjaavat arvot, jotka ovat

 • ihmisarvon kunnioittaminen
 • vastuullisuus
 • oikeudenmukaisuus.

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon. Työntekijöille voidaan järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, jos työnantaja on tehnyt sopimuksen ei-lakisääteisestä sairaanhoidosta.

Yrittäjät ja maanviljelijät voivat järjestää itselleen työterveyshuollon, mutta se on vapaaehtoista. (Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista 1984/859)

Kelan tuki työnantajalle
Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksista 50 prosenttia. Sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannuksista Kela korvaa 50 prosenttia. Korvaus työpaikkaselvityksistä ja terveystarkastuksista sekä muusta ennaltaehkäisevästä toiminnasta on 60 prosenttia, kun palvelut on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Työnantaja hakee korvausta Kelan verkkopalvelun kautta kuuden kuukauden kuluessa kirjanpitokauden päättymisestä. Korvauksen saamisen edellytyksenä on sopimus työterveyshuollon järjestämisestä ja voimassa oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Lakisääteinen työterveyshuolto käsittää ennaltaehkäisevän toiminnan

 • työpaikkakäynnit, työpaikkaselvitykset
 • terveystarkastukset, arvion työ- ja toimintakyvystä.


Lisäksi siihen kuuluu

 • työtapaturmien tutkiminen ja hoito
 • ammattitautien tutkiminen ja hoito
 • työperäisten oireiden tutkiminen ja hoito
 • vajaakuntoisen työntekijän seuranta
 • ensiaputoiminnan suunnittelu ja järjestäminen.

Tarvittaessa voidaan tarjota työterveysfysioterapeutin tai -psykologin palveluja.

Ei-lakisääteinen sairaanhoito
Työnantaja voi lakisääteisen toiminnan lisäksi kustantaa henkilöstölleen työterveyshuollon sairaanhoitopalveluja.

Tarjottava sairaanhoito keskittyy työterveyteen, pääasiassa sairauksiin ja tapaturmiin, jotka voidaan keskeisesti yhdistää työhön tai jotka pitkällä aikavälillä vaikeuttavat työntekoa. Sairausloman tarve arvioidaan työolosuhteiden ja työn vaatimusten perusteella.

Ensimmäisen arvion tekee hoitaja, joka ohjaa sairastuneen tarvittaessa työterveyslääkärin tai muun lääkärin vastaanotolle.

Työterveyshuollolla ei ole laissa säädettyä päivystysvelvollisuutta.

Suosittelemme, että sairastunut ottaa ensisijaisesti yhteyttä terveyskeskukseen, kun kyseessä ovat infektiotaudit (esimerkiksi hengitystieinfektiot, virtsatieinfektiot, ripulitaudit ja sukupuolitaudit) tai diabeteksen, rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden, ylipainon ja verenpainetaudin seuranta.

Työterveyshuollon palveluja tarvitseva työnantaja voi täyttää Työterveyshuoltopalvelujen tarve -lomakkeen ja palauttaa sen Maalahden-Korsnäsin terveyskeskukseen.

Päivitetty 07.02.2020 15:26