Jump to content Jump to search
Potilasasiamies

Potilasasiamies

Jokaisella potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hoito on järjestettävä siten, että potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan. Potilaalla on oikeus hyvään kohteluun.

Lisäksi laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoon sekä alaikäisen potilaan asemaa.

Potilaalla on oikeus
- hyvään terveyden- ja sairaudenhoitoon sekä hyvään kohteluun
- itsemääräämiseen
- tiedonsaantiin
- muistutus- ja kantelumenettelyyn ollessaan tyytymätön hoitoon.

Potilas tai omainen voi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen tarvitessaan neuvoa hoidonsaanti-, tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeuteen tai asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa. Potilasasiamies neuvoo, miten asiakas voi toimia ollessaan tyytymätön terveydenhuollossa saamaansa hoitoon tai kohteluun.

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Potilasasiamies ei toimi oikeudellisena avustajana.

Potilasasiamiehenä toimii Kristina Maars, yhteystiedot:
Puhelin: 040 160 0950
Puhelinaika: arkisin klo 9.30-10.30

Sähköposti: kristina.maars(at)narpes.fi

 

Päivitetty 11.11.2020 10:25