Yhteystiedot

Yhteystiedot

Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus
vaihde puh. 06 347 7611
sähköposti: hvc@malax.fi

 

Johtoryhmä

Lars-Erik Malm
Johtava lääkäri, Terveyskeskus

Britta Vikberg
Vastaava hoitaja, akuutti- ja kuntoutusos., Terveyskeskus

Ulrica Pada
Johtava hammaslääkäri, Terveyskeskus

 

 

Hallinto

Monica Storgård
Kanslisti, Sosiaaliosasto/Terveyskeskus
Terveyskeskuksella aamupäivisin. Sosiaaliosastolla iltapäivisin.

 

Muut

Potilasasiamies (ma–to klo 8–9)

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai siihen, miten terveydenhuollon henkilöstö on kohdellut sinua, on hyvä ensisijaisesti ottaa asia puheeksi hoidonantajan kanssa. Keskustelemalla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää ja korjata hoidossa tapahtuneet virheet ja puutteet. Tarvittaessa potilasasiamies voi auttaa sinua asian selvittämisessä. Hoidonantajan tulee puuttua epäkohtiin.

Jos asia ei ratkea neuvottelemalla, voit tehdä muistutuksen tai kantelun. Muistutuksen tai kantelun voi tehdä myös toisen henkilön puolesta, lomake.

Potilasiamies ei voi ottaa kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Jos epäilet potilasvahinkoa, voit tehdä vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee, onko kyseessä korvattava potilasvahinko.

Tarvittaessa saat potilasasiamiehen yhteystiedot terveyskeskuksesta tai sairaalasta, jossa olet ollut hoidettavana. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Talonmies                                                                                                        Keittiö ja ruokala

 

Päivitetty 24.09.2019 15:10