Yhteystiedot

Yhteystiedot

Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus
vaihde puh. 06 347 7611
sähköposti: hvc@malax.fi

 

Johtoryhmä

Lars-Erik Malm
Johtava lääkäri, Terveyskeskus
Camilla Hamberg
Johtava hammaslääkäri, Terveyskeskus


Britta Vikberg
Vastaava hoitaja, akuutti- ja kuntoutusos., Terveyskeskus


Hallinto

 


   
 

 

Muut

Potilasasiamies (ma–to klo 8–9)Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai siihen, miten terveydenhuollon henkilöstö on kohdellut sinua, on hyvä ensisijaisesti ottaa asia puheeksi hoidonantajan kanssa. Keskustelemalla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää ja korjata hoidossa tapahtuneet virheet ja puutteet. Tarvittaessa potilasasiamies voi auttaa sinua asian selvittämisessä. Hoidonantajan tulee puuttua epäkohtiin.

Jos asia ei ratkea neuvottelemalla, voit tehdä muistutuksen tai kantelun. Muistutuksen tai kantelun voi tehdä myös toisen henkilön puolesta, lomake.

Potilasiamies ei voi ottaa kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Jos epäilet potilasvahinkoa, voit tehdä vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee, onko kyseessä korvattava potilasvahinko.

Tarvittaessa saat potilasasiamiehen yhteystiedot terveyskeskuksesta tai sairaalasta, jossa olet ollut hoidettavana. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Talonmies                                                                                                        Keittiö ja ruokala

 

Päivitetty 12.04.2019 13:13