Jump to content Jump to search
Toimintaterapia

Toimintaterapia

Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa maalahtelaisten sosiaali-ja terveydenhuollon palveluista 1.1.2022 alkaen.

1.1.2022 lähtien Maalahden kunnan sivulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluiden tietoja ei enää päivitetä, mutta ne pidetään vielä näkyvissä asukkaille alkuvuoden ajan. Ajankohtaisin ja päivitetty tieto löytyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän sivuilta osoitteesta pohjanmaanhyvinvointi.fi.

Uusia vastuuhenkilöitä ja yhteystietoja
Aiempiin kuntien ja kuntayhtymien yhteystietoihin sekä henkilöiden vastuualueisiin tulee muutoksia 1.1.2022 alkaen.


Käyntiosoite
Köpingintie 16, 66100 Maalahti
Korsnäsin terveystalo, Norrbyntie 9, 66200 Korsnäs

Yhteystiedot
Puh. 040 650 7969

Vastaanotto
Maalahti: maanantai–keskiviikko klo 8.00–16.00

Tavoitteet
Toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa ja tukea asiakkaan suoriutumista arkielämässä. Asiakasta kannustetaan ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään. Toimintaterapeutin rooli on tukea asiakasta.

Toiminta
Toimintaterapeutti voi esimerkiksi arvioida toimintaterapian tarvetta, antaa lyhyitä terapiajaksoja, sovittaa apuvälineitä, arvioida asuntoon tarvittavia muutoksia ja harjoittaa kädentoimintoja.

Lasten ja nuorten toimintaterapia
Lasten ja nuorten toimintaterapiassa harjoitellaan arjessa tarvittavia taitoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi hienomotoriset taidot, keskittyminen, visuaalinen hahmottaminen, sosiaaliset taidot ja päivittäisistä toimista suoriutuminen. Toimintaterapeutti opastaa myös vanhempia ja päiväkodin tai koulun henkilöstöä. Lasten ja nuorten toimintaterapiaa toteutetaan pääasiassa siten, että toimintaterapeutti käy kotona, päiväkodissa tai koulussa, mutta myös vastaanottokäynnit ovat mahdollisia.

Aikuisten toimintaterapia
Aikuisten toimintaterapiassa toimintaterapeutti voi antaa vinkkejä ja tukea päivittäisistä toimista suoriutumiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kädentoimintojen harjoittaminen, apuvälineiden sovitukset ja asunnon muutostarpeiden arviointi. Toimintaterapia on pääasiassa vastaanottotoimintaa, mutta tarvittaessa voidaan tehdä myös kotikäyntejä.

Toimintaterapiaan voi tulla lääkärin, neuvolahenkilökunnan, fysioterapeutin, puheterapeutin, psykologin, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai erityisopettajan suosituksesta.

Apuvälinelainaamo – Nimismiehentie 1, 66100 Maalahti

Päivitetty 17.01.2022 15:12