Jump to content Jump to search
Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa maalahtelaisten sosiaali-ja terveydenhuollon palveluista 1.1.2022 alkaen.

1.1.2022 lähtien Maalahden kunnan sivulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluiden tietoja ei enää päivitetä, mutta ne pidetään vielä näkyvissä asukkaille alkuvuoden ajan. Ajankohtaisin ja päivitetty tieto löytyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän sivuilta osoitteesta pohjanmaanhyvinvointi.fi.

Uusia vastuuhenkilöitä ja yhteystietoja
Aiempiin kuntien ja kuntayhtymien yhteystietoihin sekä henkilöiden vastuualueisiin tulee muutoksia 1.1.2022 alkaen.


TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia on uudistettu. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2021.

- Terveydenhoitajien, sairaanhoitajien ja kätilöiden vastaanotot tulevat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa. Määräys koskee niin perinteisiä vastaanottoja kuin etävastaanottojakin.
- Käyttämättä jätetystä palvelusta, jota ei ole peruttu, saa periä maksun 18 vuotta täyttäneeltä, aiemmin ikäraja oli 15 vuotta.
- Maksun alentamista tai perimättä jättämistä koskevia määräyksiä on vahvistettu. Maksun alentaminen on ensisijaista suhteessa toimeentulotukeen.
- Kunta saa myös jatkossa periä kuukausimaksun pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta asiakkaalta. Lähtökohtaisesti asiakkaalle jää 15 prosenttia tuloista omaan käyttöön. Laissa on säädetty asiakkaalle jätettävästä niin sanotusta vähimmäiskäyttövarasta, joka on vähintään 110 euroa.

Lääkärillä käynti
Vuosimaksu 41,20 euroa 18 vuotta täyttäneeltä henkilöltä (ei koske koululääkärin vastaanottoa)

Maksu lääkärintodistuksesta: 

Luokka I
16,30 euroa
T-todistus oppilaitosta varten
Todistus kuljetuspalvelua varten
Todistus inva-pysäköintiä varten
D-todistus
Muut yksinkertaiset todistukset

Luokka II
29,50 euroa
B-lausunto, suppea
C-lausunto hoitotukea varten
Todistus keuhkoröntgenistä ja/tai salmonellakokeesta
Muut suppeat lausunnot

Luokka III
50,80 euroa
T-todistus tai vastaava työnantajalle
Merimiestodistus
E-lausunto tai vastaava (vakuutusyhtiölle)
Vieraskielinen todistus tai lausunto
Kansainvälinen rokotustodistus
B-lausunto, laaja (eläkettä varten)
Lausunto adoptiota varten
Lausunto edunvalvontaa varten
Lausunto aselupaa varten
Muut laajat lausunnot

Luokka IV
Ajokorttitodistus 61,00 euroa
Lausunnot rintamaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutusta varten sekä nuorten terveystodistukset ovat maksuttomia.

Sarjassa annettavan hoidon maksu
Yksilöllinen fysioterapia 11,40 euroa/kerta 18 vuotta täyttäneiltä
Suonensisäinen lääkehoito 11,40 euroa/päivä
Ryhmäkäynti (fysioterapia) 5 euroa/kerta

Tilapäinen kotisairaanhoito 
Tilapäinen kotisairaanhoito 12,00 euroa/käynti (vain yksi käynti päivässä)
Lääkärin kotikäynti 18,90 euroa

Maksu käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta
15 vuotta täyttäneeltä peritään 50,80 euroa käyttämättä jätetystä varatusta lääkärin, hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanottoajasta, jos varattua aikaa ei ole peruutettu.

Maksukatto on 683 euroa kalenterivuodessa.

Päivitetty 17.01.2022 15:07