Jump to content Jump to search
Tukipalvelut

Tukipalvelut

Kotipalvelun tukipalveluja ovat ateriapalvelu, vaatehuolto, päiväkeskustoiminta, kuljetuspalvelu, saattajapalvelu ja turvapuhelimet.

Tukipalvelut tilataan oman kotipalvelupiirin kotipalveluohjaajalta. Katso kotipalvelun yhteystiedot. Tutustu myös esitteeseen Ikäihmisten sosiaaliturva.

Kuljetuspalvelua tarjotaan ikäihmisille ja vammaisille, joilla on vaikeuksia käyttää julkisia kulkuneuvoja.

Kuljetuspalvelu myönnetään tapauskohtaisesti vamman (lääkärintodistus) ja tarpeen perusteella. Ikäihmisten kuljetuspalvelupäätöksessä (sosiaalihuoltolain mukainen) otetaan myös tulot huomioon. Kuljetuspalvelua ei myönnetä matkoihin, jotka korvataan sairausvakuutuksesta.

Kuljetuspalvelua voi käyttää oman kunnan sisällä tehtäviin matkoihin ja naapurikuntiin suuntautuviin matkoihin. Ota yhteyttä sosiaalityöntekijöihin, puh. 06 347 7312, 06 347 7316 klo 8.30–9.30.

Päivitetty 09.04.2021 07:59