Jump to content Jump to search
Palveluasuminen

Palveluasuminen

Kun omaisten, kotipalvelun ja avohuollon kotisairaanhoidon antama hoiva ei enää riitä ikäihmiselle, kyseeseen voi tulla paikka palveluasumisyksiköstä. Kotipalvelu on suunniteltu siten, että paikan tarve tulee yleensä ajankohtaiseksi vasta sitten, kun päivittäinen avuntarve on laaja ja apua tarvitaan myös yöaikaan.

Kotipalveluohjaaja ja vanhustenhuollon päällikkö kartoittavat asiakkaan tilanteen ja paikan tarpeen. Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Vanhustenhuollon päällikkö tekee päätöksen asumispaikasta. Kun asiakkaan tilannetta arvioidaan ja kartoitetaan, käytetään erilaisia mittareita, joita ovat esimerkiksi MMSE (muistitoiminnot) ja RAI (fyysinen ja psyykkinen toimintakyky).

Yhteistä palveluasumiselle ja tehostetulle palveluasumiselle on, että asiakkaalla on aina vuokralain mukainen vuokrasopimus. Asiakas maksaa vuokraa omasta huoneestaan ja yleisistä tiloista. Oma huone on asiakkaan koti, ja se mahdollistaa sen, että yksityisyys, itsemääräämisoikeus ja elämäntavat voidaan ottaa huomioon. Eri yksiköiden tilat ovat erikokoisia, ja asiakas voi itse kalustaa huoneensa. Kaikkien yksiköiden yhteisenä tavoitteena on turvallisten ja viihtyisien asumisympäristöjen tarjoaminen sekä ikäihmisten omien resurssien tukeminen niin kauan kuin mahdollista.

Dementoituneiden ikäihmisten tarpeet otetaan erityisesti huomioon dementiayksiköissä. Jotta paikka voidaan myöntää dementiayksiköstä, muistisairaus tulee selvittää ja diagnosoida. Maalahdessa dementiayksikkönä toimii Malminkartanon osasto B.

Majakkakoti (Bergössä) ja Emiliacentret (Petolahdessa) tarjoavat palveluasumista ikäihmisille, joilla on ensisijaisesti fyysisiä toimintarajoitteita.

Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on uudistettu, ja muutokset tulevat vooimaan 1.7.2021.
Lue lisää ympärivuorokautisen palveluasumisen maksuista.

Yksiköiden yhteyshenkilö on vanhustenhuollon päällikkö , puh. 050 381 2242

Yhteys palveluasumisille: 

Malminkartano osasto A, tehostettu palveluasuminen,
Malminrinne 4, 66100 Maalahti, puh. 050 433 7960

Malminkartano osasto B, dementiayksikkö,
Malminrinne 4, 66100 Maalahti, tfn 046 923 3388

Wester-kodin palveluasuminen  (B-moduuli),
Tamppitie 2 C, 66100 Maalahti, puh. 040 650 7965

Emiliacentret, palveluasuminen
Thorshaantie 2a, 66240 Petolahti, puh. 040 650 8025

Majakkakoti, tehostettu palveluasuminen
Bredhällanintie 61, 66220 Bergö, puh. 040 656 9196

Päivitetty 04.01.2022 15:49