Palveluasuminen

Palveluasuminen

Kun omaisten, kotipalvelun ja avohuollon kotisairaanhoidon antama hoiva ei enää riitä ikäihmiselle, kyseeseen voi tulla palvelusasumispaikka. Kotipalvelu on suunniteltu siten, että paikan tarve tulee yleensä ajankohtaiseksi vasta sitten, kun päivittäinen avuntarve on laaja ja apua tarvitaan myös yöaikaan.

Kotipalveluohjaaja ja vanhustenhuollon päällikkö kartoittavat asiakkaan tilanteen ja paikan tarpeen. Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Vanhustenhuollon päällikkö tekee päätöksen asumispaikasta. Kun asiakkaan tilannetta arvioidaan ja kartoitetaan, käytetään erilaisia mittareita, joita ovat esimerkiksi MMSE (muistitoiminnot) ja RAI (fyysinen ja psyykkinen toimintakyky).

Yhteistä palveluasumiselle ja tehostetulle palveluasumiselle on, että asiakkaalla on aina vuokralain mukainen vuokrasopimus. Asiakas maksaa vuokraa omasta huoneestaan ja yleisistä tiloista. Oma huone on asiakkaan koti, ja se mahdollistaa sen, että yksityisyys, itsemääräämisoikeus ja elämäntavat voidaan ottaa huomioon. Eri yksiköiden tilat ovat erikokoisia, ja asiakas voi itse kalustaa huoneensa. Kaikkien yksiköiden yhteisenä tavoitteena on turvallisten ja viihtyisien asumisympäristöjen tarjoaminen sekä ikäihmisten omien resurssien tukeminen niin kauan kuin mahdollista.

Dementoituneiden ikäihmisten tarpeet otetaan erityisesti huomioon dementiayksiköissä. Jotta paikka voidaan myöntää dementiayksiköstä, muistisairaus tulee selvittää ja diagnosoida. Maalahdessa dementiayksiköinä toimivat Tallgården, ja Wester-kodin B-moduuli.

Majakkakoti (Bergössä), Emiliacentret (Petolahdessa) ja Grangården tarjoavat palveluasumista ikäihmisille, joilla on ensisijaisesti fyysisiä toimintarajoitteita.

Yksiköiden yhteyshenkilö on vanhustenhuollon päällikkö Monika Björkqvist, puh. 050 381 2242 (06 347 7442)

Huom! Uudet puhelinnumerot (vanha numero suluissa)

Tallgården, dementiakoti                                                              
Mogårdeninkuja 3 B, 66100 Maalahti, puh. 046 923 3663 (06 347 7451)

Grangården, tehostettu palveluasuminen
Tamppitie 2 C, 66100 Maalahti, puh. 050 433 7960 (06 347 7444), 050 344 9289

Emiliacentret, palveluasuminen
Thorshaantie 2a, 66240 Petolahti, puh. 050 361 7085 tai 040 650 8025 (06 347 0302)

Wester-kodin palveluasuminen  
Tamppitie 2 C, 66100 Maalahti, puh. 040 650 7965 (06 357 7321)

Majakkakoti, tehostettu palveluasuminen
Bredhällanintie 61, 66220 Bergö, puh. 040 656 9196, 040 651 7131

Päivitetty 10.11.2017 13:24