Jump to content Jump to search
Omaishoito

Omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan hoitopalkkiota, jota maksetaan kotona asuvan vanhuksen, vammaisen tai muuten sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon turvaamisesta. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet yli 65-vuotiaille hoidettaville.

Omaishoidon tuki maksetaan henkilölle, joka hoitaa omaistaan tai läheistään kotona.
Hae tukea tällä lomakkeella.

Jos hoidettava on yli 65-vuotias, ota yhteyttä kotipalveluohjaajaan: Miina Männistö, puh. 050 502 7785, Mari Vertanen, puh. 050 526 1169 tai Ulrica Häggström, puh. 050 441 4847.

Jos kyseessä on alle 65-vuotias hoidettava, ota yhteyttä sosiaalityöntekijään, puh. 06 347 7111 (puhelinaika klo 8.30–9.30).

Päivitetty 02.09.2021 10:59